Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

[Lapszemle] NYÍLT FELHÍVÁS A DEVIZAHITELESEKHEZ!

| 2016-01-10 | admin |

 

 Leírás: http://www.nemzetihirhalo.hu/htmlkeret/szentkorona38_400x566.jpg
NYÍLT FELHÍVÁS A DEVIZAHITELESEKHEZ! 

A bankok számtalan törvényt sértettek a deviza-alapú hitelek kapcsán: 

- Csaltak a szerződéskötéskor, mert tudva, hogy a hitel visszafizethetetlen, és az adósok teljes vagyonának, ingatlanának megszerzése reményében szándékosan megtévesztették ügyfeleiket. 

- Csaltak a referencia kamatok alkalmazása kapcsán, mert a szerződésben foglaltak ellenére sem alkalmazták a svájci jegybanki alapkamatot. 

- Csaltak az árfolyam kapcsán, mert nem valós árfolyam-különbözetet terheltek az adósra, mert ez egy matematikai művelet volt, amivel kiszámították az újabb és újabb törlesztő részleteket. 

- Csaltak a CHF árfolyamok manipulása kapcsán, ez a svájci jegybank is megállapította, hogy a bankok az egész világon manipulálták az árfolyamokat, amire ez a csalás-sorozat épült. 

- Csaltak a KHR rendszerben nyilvántartott adatoknál, amelyet végrehajtási törvény hiányában egyetlen hatóság, felügyelet sem ellenőriz. 

- Csaltak a követeléskezelésnél, mert nem valós adatokat mutatnak ki, amelyek terén olyan szakmai visszaélések vannak, amelyek a nyereség/veszteség számítása, a pénzkészletek megállapítása kapcsán alkalmas mérleg-hamisításra. 

- Csaltak a felszámított díjaknál, banki költségeknél, mert nem létező szolgáltatás ellenszolgáltatásaként számoltak fel minden alapot nélkülöző díjakat, költségeket, ráadásul ezt is CHF-ben számolva. 

- Csaltak az adóssal kapcsolatos könyvelési nyilvántartási rendszerben, fiktív tételeket alkalmazva, amivel nagy szabású mérleg és okirat-hamisítást követtek el, amivel az államot is megkárosították. 

- Csaltak a konverziónál is, mert az egy fiktív művelet-sorozat volt, ennek legpregnánsabb bizonyítékául szolgál az a tény, hogy erre nem adtak egymillió szerződés esetében egyetlen egy bizonylatot sem, ezzel megsértve a számviteli tv idevonatkozó részét. 

A bankok nyereségvágyból, előre megfontolt szándékkal, bűnszövetségben nagy értékre és érdekkörre csalás-sorozatot követtek el a deviza-hitel bevezetése, és jelenlegi alkalmazása kapcsán. 

Ezt a csalást a politikai-szakmai elit tudtával, és támogatásával tehették meg. 

Az állam cinkossága, a felügyeleti ellenőrzés hiányossága tette lehetővé, aminek következtében több százezer ember lett munkanélküli, hazáját elhagyó, 4000 öngyilkos, és legalább 1 millió ember a végső kétségbeesés állapotában bármikor kerülhet az előzőek valamelyikébe. Mert nincs olyan család, ami ebben a kifosztásban nem érintett. 

A kormány 5-ik éve maszatol és lebegteti a megoldást, mert a bankok a bankadón keresztül az állam pénzbehajtójává váltak, és nem hogy a megoldásban nem érdekelt, hanem éppen ellenérdekeltté vált. 

A rendszer tovább nem tartható fenn. Magyarország lakossága a teljes kivéreztetettség állapotában van, mert a kifosztás következtében már nincs mit elvenni. 

A lakosság nagy része nem azért nem fizet, mert nem akar, hanem nem tudja kifizetni a közben 3-szorosára megnövekedett törlesztő részleteket. 

Matematikailag bizonyított tény, hogy a devizahitel visszafizethetetlen. Ha valaki 2007-ben felvett 15 millió Ft-ot, annak a hitel teljes futamideje alatt 103,5 millió Ft-ot kellene visszafizetnie.

Leírás: http://www.hirarena.com/_user/image/Julius/orbcsanyi_keresztapa.jpg


Nyilván ez de jure, de facto képtelenség. 

Nincs mire várni. Eljött az idő, hogy kézbe vegyünk sorsunkat, és térdre kényszerítsük a kormányt és a bankokat arra vonatkozóan, hogy állítsa meg a kifosztást, vezesse ki a lakosságot pénzügyi rabszolgaságban tartó devizahitelt, ami Mo. felemelkedésének, a gazdaság fellendülésének záloga is egyben. 

FELADATOD A BANKI KIFOSZTÁS MEGÁLLÍTÁSA! 

NEM FIZETNI, KÖVETELÉSKEZELŐKET ELHAJTANI! 
BENNÜNKET MOST MÁR NEM LEHET MEGÁLLÍTANI. 

KÖVETELJÜK A DEVIZAHITELEK TISZTESSÉGES ELSZÁMOLÁSÁT AZ EREDETI FELTÉTELEK SZERINT, ÉS A BECSAPOTT LAKOSSÁG KÁRTALANÍTÁSÁT! 

CSATLAKOZZ A MOZGALOMHOZ. A BANK HALÁLA A PÉNZ HIÁNYA! TAGADD MEG A FIZETÉST! LEGFELJEBB AZ EREDETI TÖRLESZTÉST FIZESD, EGY FORINTTAL SEM TÖBBET! - Éva Nagy 
civilkontroll.com

Leírás: http://www.civilkontroll.com/wp-content/uploads/image/MAGYARORSZAG-CSALO-BANKAROK-A-BORTON-ARNYEKABAN-devizahitel-nck-www-civilkontroll-com.jpg


Kapcsolódó: 
Leírás: https://szrterra.files.wordpress.com/2013/02/a-hitel-rabbc3a1-tesz.jpg?w=300&h=88Rács mögé a bankár- és árverési maffiákkal! (szrterra) 
Pusztán csak akarat és erkölcs kérdése az elhatározás, hogy az adóhivatal végre valami közérdekű dolgot is tegyen. ... az elmúlt 5-8 évben történt összes árverés vevőit vagyonosodási vizsgálat alá kell vonnia. Az a tévhit keletkezett, hogy a bank kárt szenved a hitel bedőlése esetén. Ez azonban nem így van. 

Leírás: http://www.hirarena.com/_user/page/news/thumb_428.jpgBankot alapítani nagyobb bűn, mint bankot rabolni (részlet egy 2000-ben elhangzott beszédből) (hirarena.com
Mivel a lakosság agyát napi rendszerességgel mintha szennyvízben áztatnák, ezért sokan még ma is csodálkozva állnak a devizahitelezés okozta kilátástalan helyzetet szemlélve, a törvényhozásra pedig, mint valami felsőbbrendű igazságszolgátlatóra tekintve várják az útmutatást, miközben a napnál is világosabb, hogy a bankárok a politikusainkkal karöltve, évtizedek óta nyíltan rabolják és gyilkolják az ország lakosságát. 

Leírás: https://i.ytimg.com/vi/jdGGoJ3jarE/hqdefault.jpgÜzenet Neked! Feladó: Dr. Madari Tibor (youtube.com
A "devizahitel'-ről, félelmekről, felemelkedésről. A bíróságok jelenleg nem vizsgálják azt, hogy a felek (hitelező és adós) között valójában milyen jogviszony jött létre, 
a szerződés címe alapján elhiszik
, hogy a felek szerződése kölcsönszerződés. Az egyoldalú szerződésmódosítás joga a bankrendszer egésze számára nem az értékegyensúly fenntartását, hanem többlet-nyereség kitermelését tette lehetővé, elég ehhez a bankok éves mérlegeit megvizsgálni. Kiszabadult a szellem a palackból - a multik és a képviselők etetnek minket 
2016. 01. 8. 12:59 
Alfahír 

Decemberben az európai parlamenti képviselők többségének is leesett a tantusz, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Examiners - EPO) növényfajták termesztésére adott ki szabadalmi jogot. Ennek eredményeként a svájci központú vetőmag forgalmazó Syngenta, illetőleg Izrael kizárólagos jogot szerzett arra, hogy élelmiszert termesszen Európában. Az Iránytű Intézet elemzője szerint ugyanakkor nem várható pozitív változás az ügyben. 
A természetes keresztezéssel előállított növényekre vonatkozó szabadalmaknak két olvasata van.

Leírás: http://alfahir.hu/sites/default/files/kepek/patentfood_1_0.jpg


Az egyik a várható globális élelmezési válság kapcsán domborodik ki, hiszen a csökkenő termőföldterületek és a növekvő népesség komoly kihívások elé állítják a közeljövőben az emberiséget, ezért is pörgött fel ennyire az utóbbi időben a (globális) földrablás. 

A másik vetülete kissé földhöz ragadtabb, éppen ezért izgalmasabb, és kézzel foghatóbb is - s még csak nem is kell érte Afrikába utazni, elég ellátogatni Brüsszelbe, az Európai Unió központjába. Viszont azokon a titokzatos folyósokon könnyű eltévedni, éppen ezért mi is szakemberre bíztuk magunkat. Az európai uniós viszonyok minél hatékonyabb felvázolásában Kovács János, az Iránytű Intézet elemzője volt a segítségünkre. 

A kiindulási pont: 
a vetőmagpiac szabadalmakkal történő monopolizálásával a vállalatok szabadon határozhatják meg vetőmagjaik elérhetőségét, árát a gazdák, s végső soron az Önök kárára. De vajon megállítható-e ez a folyamat? 

Kovács János szerint félő, hogy nem: 
"a vizsgálandó két szabadalom jogi szempontból, a megjelölt, közösségi szabadalomra vonatkozó okok mentén, akkor semmisíthető meg, ha azok jogilag nem korrekt eljárási folyamat (eljárási kötelezettségek sérelme) során kerültek elfogadásra, tartalmi szempontból pedig nem felelnek meg a jelenlegi szabályozás által lefektetett kritériumoknak". 
Tehát, ha nem hibáztak (nagyot) a kérelmezők, akkor nehéz megkerülni őket. 

Az Iránytű Intézet elemzője kitért erre a lehetőségre is: 
amennyiben egyik eset sem áll fenn, kérdésként legfeljebb az merülhet fel, hogy a megadott szabadalmak vonatkozásában sérülnek-e a Közösség érdekei, illetve van-e olyan uniós jogi szabály (legyen szó elsődleges vagy másodlagos joganyagról), ami mentén, annak sérülését vélelmezve, esetlegesen eljárás kezdeményezhető. 

Egyébként sokat sejtető, hogy az EPO nem is tartozik közvetlenül az EU alá: az európai szabadalmi szabályozást általánosságban a nemzetállami szabadalmi jogi szabályozások, az 1963-as Strasbourgi Konvenció, az 1973-as Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE), különböző EU-s irányelvek, illetve az ESZÉ-t ratifikáló országok szabályozásai alkotják. Az európai szabadalmi szabályozás kulcsfontosságú dokumentuma az európai szabadalmak engedélyezéséről szóló 1973. október 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi Egyezmény), ami egy multilaterális szerződés, s ami intézményesíti az Európai Szabadalmi Hivatalt (ESZH/EPO), illetve bevezeti az európai szabadalmak megadásával kapcsolatos egységes eljárást. 

Ezzel kapcsolatban Kovács fontosnak tartotta megjegyezni: 
az európai szabadalom nem a közösségi jogrend részét képező közösségi szabadalom, az ESZH által megadott szabadalmak a nemzeti szabályok hatálya alá tartozó nemzeti szabadalommá válnak. 

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozás értelmében az európai szabadalommal szemben a megadás meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül bárki jogosult felszólalni. Ez a tény abból szempontból igazán izgalmas, hogy az EP 2015. december 17-én szólította fel az Európai Bizottságot arra, hogy sürgősen egyértelműsítse a meglévő uniós szabályozást, különösen az Unió biotechnológiai találmányok oltalmáról szóló irányelvét, és a pontosításról mielőbb tájékoztassa az EPO-t annak érdekében, hogy ne lehessen szabadalmaztatni a hagyományos növénynemesítési eljárásokat. 

Csakhogy ez az állásfoglalás is az EPO Bővített Fellebbezési Tanácsának 2015. március 25-i határozatára válaszul született (amelyben a hivatkozott szabadalmi jogot megszerezte a Syngenta és Izrael) - ezzel pedig ki is játszották a kilenc hónapos határidőt... 

Egyébként még 2013. május 8-án az Európai Szabadalmi Hivatal a Syngenta számára szabadalmat jegyzett be (EP 2140023) egy rovar-rezisztens csemegepaprikára is. Ezt egy jamaicai vad paprika és egy már nemesített paprika keresztezésével állították elő. A döntést a Greenpeace az Európai Bíróságon támadta meg, végleges döntés még nincs. 

A közösségi szabadalom megsemmisítésére az alábbi okok miatt kerülhet sor: 
1.) a szabadalom tárgya a Müncheni Egyezmény 52-57. cikkei szerint nem szabadalmaztatható; 
2.) a szabadalomban a találmány bemutatása nem kellően egyértelmű és teljes körű ahhoz, hogy azt egy szakember végre tudja hajtani; 
3.) a szabadalom tárgya nem felel meg a benyújtott kérelem tartalmának. 
Kovács János szerint azonban ezeknek a kitételeknek egy felkészült brüsszeli technokrata - lobbista könnyedén képes megfelelni. 

S ha már a politikusoknál tartunk, mi a helyzet az Európai Parlamentben? 

"Ha politikai törésvonalakat keresünk a kérdésben, akkor egy többdimenziós képet kell vizsgálnunk. Egyrészt van egy nehezen figyelmen kívül hagyható multi- és transznacionális lobbi, aminek megvannak az érdekképviselői, érdekkijárói az európai politikai elit körében, így az EP-képviselők között is. Másrészt az erősen atlantista politikai orientációval, szoros amerikai kapcsolatokkal rendelkező politikusok adott esetben (számos példát láttunk erre) saját párttársaikkal, névleges politikai szövetségeseikkel is konfrontálódhatnak" - magyarázza az Iránytű Intézet elemzője. 

Kovács János az Alfahírrel megosztotta abbéli meggyőződését, hogy 
az EP kapcsán beszélnünk kell az egyes pártcsaládok közötti és pártcsaládokon belüli nézetkülönbségekről, csakúgy, mint az egyes tagállamok (és társadalmi, gazdasági szereplők) közötti érdekellentétekről. Meglátása szerint a kérdésnek van egy "EU kontra tagállamok" (szupranacionális versus nemzetállami szint) olvasata is. 

Nehezen megkerülhető a Fidesz a szerepe ebben az ügyben is, hiszen már több alkalommal
bebizonyosodott, hogy a kormánypárt egészen más irányú politikát folytat Brüsszelben és Budapesten. 

Az EP-ben a szocialisták és az Európai Néppárt "nagykoalíciója" is jelzi: a main-stream álláspont - a politikai kommunikációs lózungoktól eltekintve - inkább "pro" a szabadkereskedelmi megállapodás, a multinacionális cégek ügyében, következésképp (hallgatólagosan) egyre kevésbé "kontra" a GMO-mentesség kérdésében is. 

Első ránézésre furcsa koalíciónak tűnhet, de ezen a területen - ha következetesek maradnak - inkább az euroszkeptikusok, a zöldek és a szélsőbal képviselői alkothatnak lazább egységfrontot - vázolta fel az európai politikai átrendeződést az Iránytű Intézet elemzője. 

Kapcsolódó: 
Leírás: http://www.nemzetihirhalo.hu/htmlkeret/orban2008_580.jpgWikiLeaks: Orbán azt kérte, ne arra figyeljenek, amit a kampányban mond(origo.hu
"Hagyják figyelmen kívül, amit mondok" a kampányban - két amerikai diplomáciai távirat szerint is erről beszélt a 2006-os választások előtt diplomatáknak Orbán Viktor. A WikiLeaks által kiszivárogtatott táviratokból kiderül, Orbán arra gondolt, hogy az amerikai diplomaták által populistának nevezett választási ígéretei nem feltétlenül esnek egybe teljesen pártja terveivel. 

Leírás: http://mandiner.hu/attachment/0145/144923_nemeth_zsolt.jpgNémeth Zsolt: Le kell nyomni a magyar nemzeti érdeket az amerikaiak torkán(mandiner.hu
Az Amerika és Európa közötti Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) megállíthatatlanul közeledik, hazánk számára pedig, önellátó képességünk hiányában a világkereskedelem nyitottsága ma közvetlen gazdasági érdek - mondta Németh Zsolt, aki szerint az a fontos, hogy a TTIP-tárgyalásokon lenyomjuk a magyar nemzeti érdekeket az amerikaiak torkán. (értsd: az amerikai nagycégek érdekeit le kell nyomni a magyarok torkán!) 

Leírás: https://i.ytimg.com/vi/DT4R6zeq7yo/default.jpgAz ország újabb gyarmatosítása készül 
Az EU és az Egyesült Államok között formálódó szabadkereskedelmi egyezmény, amiről az emberek szinte semmit sem tudnak. Az elmúlt időszak neoliberális gazdaságpolitikájának a haszonélvezői a nagytőkés osztály próbálja bebetonozni a saját uralmát. 
A nagytőkés osztály abban érdekelt, hogy a nyugati világrendet, amit a demokráciával, a jóléttel, a modern gazdasággal azonosítanak, ezt meghonosítsák az egész világon. Egyértelmű szándék: a Nyugat globális irányítási céljainak a megerősítése. Vendég: Hossó Andrea, dr. - közgazdász 

Leírás: http://huntv.info/tv/wp-content/uploads/2015/11/maxresdefault18-640x360.jpgTégy Magadért, tégy a Ceta és a TTIP ellen! Felhívás! (huntv.info
ÚJABB HATALMAS GAZDASÁGI KATASZTRÓFA KÉSZÜL. MOST MÉG MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI! Dr. Hossó Andrea felhívása 

Csatlakozás az Országgyűléshez intézett felhíváshoz 
http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/csatlakozas-az-orszaggyuleshez-intezett-felhivashozDokumentumok: 
Az Európai Unió két nagyjelentőségű szabadkereskedelmi és befektetési egyezményről tárgyal: ez a CETA (Kanada-Európai Unió Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény) és a TTIP (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezmény). 
MAGYARORSZÁG NE CSATLAKOZZON A CETÁ-HOZ ÉS A TTIP-HEZ! 
ÚJABB HATALMAS GAZDASÁGI KATASZTRÓFA KÉSZÜL
 Előre kitervelték a nők elleni tömeges erőszakot - eddig 150 sértett jelentkezett 
2016. 01. 6. 18:26 MTI - 
Alfahír 

Csaknem egy héttel a nők ellen szilveszter éjjel elkövetett tömeges szexuális zaklatásokat és rablásokat követően a szerdán ismertetett legfrissebb adatok alapján Kölnben több mint 100, Hamburgban pedig 50 feljelentés tettek a hatóságoknál. 

A rendőrségi jelentések szerint szilveszter este mintegy ezerfős csoport gyűlt össze a kölni főpályaudvar előtti téren, majd petárdázni kezdtek. Mikor a rendőrség közbelépett, kisebb csoportok alakultak, s ezt követően kezdtek nőket körbevenni, szexuálisan zaklatni és kirabolni. 

Más német nagyvárosokban, így Hamburgban és - bár kisebb mértékben -, de Stuttgartban is történtek hasonló bűncselekmények.

Leírás: http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/morgenmagazin/videos/heiko-maas-100~_v-varl_3606f9.jpg


Heiko Maas német igazságügyi miniszter szerint úgy tűnik, hogy az elkövetők előre kitervelhették a Kölnben a nők ellen elkövetett támadásokat. 

"Az egész (előre) megbeszélt dolognak tűnik" - mondta szerdán a miniszter ZDF német közszolgálati adó reggeli műsorában, és vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a kölni esetek összefüggésben állnak-e a hamburgi cselekményekkel, különös tekintettel azok tömeges jellegére. 

A hamburgi nyomozók egyelőre ugyanakkor nem látnak kapcsolatot az eltérő nagyvárosokban történt támadások között, amelyek az ottani piroslámpás negyed híres Reeperbahn nevű utcájában történtek. Azok során többek között verbálisan inzultáltak, fogdostak nőket, valamint elvették mobiltelefonjukat, okmányaikat és pénzüket csoportokba verődött támadók. Holger Vehren rendőrségi szóvivő szerint az elkövetők 20 és 40 év közöttiek lehettek, az áldozatok pedig 18 és 25 év közöttiek voltak.

Leírás: http://gatesofvienna.net/wp-content/uploads/2016/01/cologneenrichers2.jpg


Olaf Scholz, Hamburg szociáldemokrata polgármestere szégyenteljesnek nevezte a támadásokat, és azok kapcsán az hangoztatta: "Nincs becsülete annak, aki csoportokba verődik, hogy nőket zaklasson. Törvényszegően, gonoszul és gyáván cselekszik" - fogalmazott Scholz honlapján és Facebook közösségi oldalán is. 

Eddig több mint száz ötven áldozat jelentkezett a rendőrségen. Mintegy háromnegyedük számolt be szexuális bűncselekményről, arról, hogy a támadók megfogdosták. Két nőt pedig a sajtóértesülések szerint meg is erőszakolhattak. Az áldozatok vallomásai alapján bántalmazóik többsége arab vagy észak-afrikai származású lehet.

Leírás: http://www.express.de/image/23253044/2x1/940/470/9f861ffd71adef004559896fb5ce2a6e/lc/koelner-hbf-an-silvester.jpg


A német rendőrség nagy erőkkel folytat nyomozást a tettesek után, de egyelőre nem tartóztattak le senkit, csupán három embert vettek őrizetbe a düsseldorfi hatóságok szerint. 

Csak Düsseldorfban kétezer ember után nyomoznak 

A düsseldorfi rendőrség a nap folyamán tett bejelentése szerint több mint 2000 ember után nyomoznak, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szervezett bűnbandákban működve kábítószerrel kereskednek, lopásokat és testisértéssel járó rablásokat követnek el Düsseldorf belvárosában, és a város pályaudvara környékén. Különösen szembetűnő a rendőrség szerint az észak-afrikai származásúak magas aránya körükben. 

Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy a szóban forgó bűncselekmények kapcsolatban állnak-e a szilveszter éjjel elkövetett kölni támadásokkal, amelyekben több nőt zaklattak és megloptak. "Értesüléseinkről átfogóan tájékoztatni fogjuk kölni kollégáinkat" - mondta a düsseldorfi rendőrség szóvivője. 

Kapcsolódó: 
Leírás: http://hirado.cms.mtv.hu/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/K_EPA201601070281.jpgAzt gondoltam, akár meg is ölhetnek- megszólaltak a Kölnben molesztált nők(hirado.hu
Még mindig sokkos állapotban vannak a Kölnben, szilveszter éjjel bántalmazott nők. Néhányan vállalták, hogy kamerák előtt mesélnek arról, hogy mi is történt. Nyilvánosságra került egy rendőrségi jelentés is, amelyből kiderül: több tucatnyi elkövetőt is azonosítottak akkor éjszaka - többségük szír és afgán férfi volt. Mindez ellentmond a rendőrfőnök eddigi nyilatkozatainak, miszerint nem tudni, kik lehettek az elkövetők. 

Leírás: http://www.nemzetihirhalo.hu/htmlkeret/henriettreker_240.jpgAz erőszakoskodó muzulmánok viselkedéséért Köln polgármestere a német lányokat hibáztatja (harcunk.info
A kölni polgármester tanácsokat osztogatna a helyi német lányoknak azzal kapcsolatban, hogyan kellene viselkedniük, hogy elkerüljék a szexuális zaklatást. Henriette Reker, a kölni polgármester elsősorban a német lakosokat okítaná, hogy miként érdemes az utcán nőként viselkedni, ha jót akarnak maguknak. Tanácsait egy úgynevezett kódkönyvbe foglalná, amely ingyenesen elérhető lenne a kölni lányok számára. 

Leírás: http://www.karpatinfo.net/sites/default/files/styles/large/adaptive-image/public/kepek/16/kulfold/juncker-szerint-nem-hatarok-lezarasa-helyes-valasz.jpg?itok=7HnlGEJzJuncker szerint nem a határok lezárása a helyes válasz (karpatinfo.net
Az Európába érkező menekültek számának jelentős csökkentése az egyik legfőbb célkitűzése a január elsején kezdődő holland soros uniós elnökségnek - közölte csütörtökön Mark Rutte holland miniszterelnök. Hollandia emellett biztosítani kívánja az uniós tagállamok közötti méltányos tehermegosztást a menekültválság kezelése terén és azt is, hogy minden tagországban elegendő befogadóközpont működjön. 

Leírás: http://meteon.org/wp-content/uploads/2016/01/ausztriaaa.jpegAusztriai nők is kaptak ízelítőt, hogy milyen a szilveszter a bevándorlókkal!(meteon.org
Egy fiatal osztrák nő január negyedikén tett rendőrségi feljelentést, amelyben az olvasható, hogy szilveszter éjszaka két férfi fogdosta a salzburgi Residenzplatz téren, és ellopták a mobiltelefonját. A támadók nyolc-tíz, külföldi származású férfiból álló csoport tagjai voltak. Ezt követően további esetekre derült fény: egy 28 éves afgán férfi egy 58 éves salzburgi nőt, egy 23 éves szíriai férfi egy húszéves bajor nőt zaklatott szexuálisan. 

Leírás: http://bi.gazeta.pl/im/4/11439/z11439454Q,Witold-Waszczykowski--PiS.jpgNémetország most aztán magyarázkodhat! Lengyelország a kölni áldozatai felől érdeklődik (alfahir.hu
A kölni dóm közelében szilveszter éjszakáján nőket ért támadások esetleges lengyel áldozatai felől érdeklődött Frank-Walter Steinmeiernek címzett levélben Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszter. A levelet a lengyel külügyi tárca honlapján tették közzé csütörtökön. 

Leírás: http://hunmob.com/wp-content/uploads/2016/01/17-660x330.jpgNémetország: harcba hívnak minden ultrát, huligánt és hazafit (hunmob.com
A szilveszteri kölni események után betelt a pohár, a német szurkolók radikalizálódni fognak és egységbe hívják a hazafiakat. Egy közlemény járja be az internetet. Az összes ultra, huligánok és hazafiak! Szombaton mindenki Kölnbe! Szükség lesz az öklötökre! 

Leírás: http://meteon.org/wp-content/uploads/2016/01/Merks1-632259.jpgMerkel visszafordítaná a visszafordíthatatlant, már megbánta, hogy ennyi migránst engedett be (meteon.org
Angela Merkelt folyamatos vádak érik a tömeges bevándorlás miatt, most úgy tűnik (lehetséges a szilveszteri események hatására) változik a véleménye. Csökkentené a Németországba érkező bevándorlók számát. Úgy tűnik, vissza szeretné csinálni az eddigieket, de Németország határait továbbra sem akarja lezárni. Merkel úgy látja, hogy a Németországba érkező migránsok számának csökkenése jó irányba mutat. 

Hírdetések