Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Nemzeti Hírháló hírlevél

| 2016-01-12 | admin |

 

Élő közvetítés a megemlékezésről, 
a Magyarok Házából 10:00-tól 16:00-ig
 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/ 

 

 


 

 

Könyvismertető 

Tanka Endre: Országvesztés törvényesített földrablással 
Hogyan szerezhetjük vissza az uniós jogsértésekkel elvett önrendelkezésünket az államterület földjére? 
(Agroinform Kiadó, 2015.)Az újkori földvesztésünk gyökere az uniós csatlakozási szerződés, ami korlátlan földpiac megnyitására kötelezett minket a szabad tőkemozgás számára. Amikor az ország a trianoni csonkítással még meghagyott maradékföldjén is osztozni kényszerül az idegenekkel és azt az új népvándorlási hullámok földéhségétől sem védheti meg, ez egyértelmű az önfeladással. A szerző - az uniós jog keretein belül - a földtulajdon és a földhasználat nemzeti szabályozásának a visszaszerzéséhez keres kiutat. 

A könyvből a jogban járatlan olvasó is megismerheti, hogy az uniós jog hogyan éri el a tagállamok államterületét alkotó ingatlanvagyon és föld feletti önrendelkezés korlátozását 18 nyugati országnál és annak kizárását a keleti Tizeknél. Az elemzés kiterjed az EU mind a 28 tagállamának a csatlakozási szerződésére és az Európai Bíróság e kérdéskört érintő joggyakorlatára. A szerző bizonyítja azokat a közösségi jogsértéseket, amelyek jogos orvoslási igénye szükségessé teszi valamennyi tagállam javára az államterületét adó föld feletti önrendelkezésének az újraszabályozását a rendes felülvizsgálati eljárásban. Mivel a nemzeti megmaradásnak ezzel a létkérdésével a nemzetközi és a hazai szakirodalom mind máig nem szembesült, a könyv hézagpótló: a tartalmáról gazdag információkészletet, rendszerezett ismereteket ad, amelyek az olvasó számára lehetővé teszik ezen a bonyolult európai közjogi terepen a hiteles eligazodást és a társadalmat az ország törvényes rész - szuverenitásának a visszaszerzésére mozgósíthatják.


Most omlik össze a világ, amit 350 éve ismerünk 
Magyari Péter 2015. december 12. 
444.hu 

 Henry Kissinger szerint a 17. század közepén Európában kialakult egy világrend, ami egészen mostanáig meghatározta a világ országainak működését. Ám ez a rend most szétesőben van. 

 A 20. század második felének legfontosabb nyugati diplomatája tavaly ősszel írt könyvet erről, most megjelent magyarul is, Világrend címmel. 

 Óvatosan fogalmaz, de a lényeg egyértelmű: sokkal több erőt kellene Nyugat-Európának mutatnia, és sokkal határozottabb amerikai politikát javasol. 

Henry Kissinger nemzetbiztonsági főtanácsadóként, majd külügyminiszterként irányította az USA diplomáciáját, Nixon és Ford elnökök idején, az 1970-es években. Sosem volt botrányosabb Nobel-békedíj mint az övé: amikor megkapta, akkor a díjat odaítélő bizottság két tagja is lemondott. Ő volt a 20. század második felének egyik legbefolyásosabb politikusa. 

Egyszerre tartották az amerikai gátlástalan hatalmi ambíciók vezéralakjának, és a világbéke őrzőjének. Rengeteg támadás érte, mert kudarcot vallott a vietnami háború befejezéséért folytatott tárgyalásokon, mert támogatta Pinochet chilei puccsát, mert Pakisztán mellé állt a kegyetlen bangladesi háborúban. Másrészről ő volt az, aki elérte, hogy normalizálódjanak a kínai - amerikai kapcsolatok, ő kezdte meg a leszerelési tárgyalásokat az atomfegyverek csökkentéséről a Szovjetunióval, és azokat a béketárgyalásokat is, amelyekből később az izraeli - egyiptomi béke megszületett. 

Kissinger elkötelezett republikánus, aki szerint nem szerencsés, hogy az USA 1945 óta egyetlen háborút sem bírt befejezni úgy, hogy totális kapitulációra kényszerítse az ellenséget (Korea, Vietnam, két iraki háború és Afganisztán van a befejezetlen háborúk listáján). Úgy véli, hogy az amerikai közvéleménynek a halottak láttán rendre kialakuló békevágya összezavarja az amerikai kormányokat, és ez nagyon sok bajt hoz a világra.


Amerika a világ kétségtelenül legerősebb hatalma, minden évben többet költ fegyverkezésre mint az utána következő 10 ország együttvéve, ezt a szabályt régóta tartják. Ám Kissinger szerint hiába az erő, ha ez politikai bizonytalansággal párosul, és rendszeresen változik a Fehér Ház szándéka. 

Nem lehet mindig teljesen jónak lenni 

A nagy alapvető kérdés, amire új könyvében mindig visszatér, arról szól, hogy az idealizmus és a haszonelvűség között hogyan érdemes egyensúlyozni. Vagyis az USA az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, az emberi méltóság őreként mikor és mennyire avatkozzon be más országok ügyeibe, illetve mennyire korlátozza saját magát háborúban és szövetségkötésben ezen elvek kedvéért. 

Kissinger nem ad receptet, hanem azt jelzi, hogy az USA-nak ki kell állnia saját ideáiért, mert enélkül nem lesz erkölcsi alapja a világrend őrzésére, és egyébként is, akkor lesz boldogabb a földi élet, ha minél többen szabadok benne. Viszont arra is figyelmeztet, hogy a szép elvek mellett ésszel lehet csak kiállni, és ha az aktuális hatalmi érdekek úgy hozzák, akkor komoly kompromisszumokat is vállalni kell, különben a jó szándék több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt. 

Leegyszerűsítve: egyetért például azzal, hogy az USA támogatja Egyiptom új diktátorát, el-Sziszi tábornokot, mert akármilyen kegyetlenséggel is nyomja el az ellenzéket, uralma még mindig jobb, mint az a káosz, ami Irakban vagy Líbiában jött az ottani diktátorok megdöntése után. Vagy: szerinte is érthető ha aggódunk, hogy mennyire figyelik a titkosszolgálatok, hogy mit csinálunk a neten, de Kissinger szerint óriási biztonsági kockázatot jelent, ha a felügyelet nem elég feszes. 

Metternich, mint a legjobb fej európai 

Kissinger azonban alapvetően nem tanácsokat ad, nem igazít el a mostani konfliktusokban a Világrend című könyvében, hanem történeti magyarázatokkal helyezi kontextusba a mostani fejleményeket. A könyv nagy része diplomáciatörténet, egyes nagy régiók (Európa, iszlám világ, Kelet-Ázsia, USA) fejlődésének bemutatása, meglehetősen ötletszerűen, szabadon asszociálgatva az egyes események között. 

A könyvből egyáltalán nem lehet megérteni a világtörténelmet, viszont a laza történeti áttekintésekből kikerekedik az, hogy mit ért Kissinger az eddigi, éppen összeomló világrend alatt. 

Magyarországról nagyon érdekes Kissinger szemüvegén át olvasni a történelemről. Például a 19. századi európai történelem legnagyszerűbb eseményének a bécsi kongresszust állítja be, ahol Napoleon legyőzése után megszületett a Szent Szövetség, az európai konzervatív monarchiák utolsó nagy összefogása. Ennek a kongresszusnak volt a nagy sztárja Clemens von Metternich. Róla is, és a bécsi kongresszusról is Magyarországon a közoktatásban úgy tanulunk, mint a maradi, gőgös arisztokrácia visszataszító jellegzetességeiről. A rendszerváltás előtti osztályharcos hagyomány, és a kurucos, a nemzeti függetlenségből kiinduló történetírás is sötét színben tüntette fel a Szent Szövetséget és Metternichet. Ehhez képest Kissinger szerint a Szent Szövetség egy csodálatos kompromisszum volt, ami egyszerre tudta féken tartani a nyomuló orosz cári birodalmat, és képes volt méltányos békét adni a megalázott Franciaországnak, így szerinte ez volt az utolsó nagy intellektuális teljesítménye az eu rópai elitnek. 

Kissinger igazi konzervatív propagandát rejtett el a szövegben, de ezt nagyon óvatosan dörgöli csak az olvasók arcába. Nem azt mondja, hogy egyes dilemmák esetében ez vagy az a jó döntés, hanem részletesen ismerteti a balos, liberális érveket is. Aztán felteszi a kérdést, hogy a totális összeomlás kockázata, vagy a szép elvek részleges és időszakos feladása-e a jobb. Az olvasó ezután nyilván az apokalipszis helyett a kisebbik rossz mellé áll, és belátja, hogy inkább jöjjön az ancien régime mint a jakobinus terror, hogy csak egy távoli példát említsünk. 

Évszázados rend omlik éppen össze 

A Kissinger által felvázolt világrend 1648-ban kezdődött, és éppen most ér véget. Az 1648-as vesztfáliai béke a 30 éves háborút zárta le, ami a 20. századi világháborúkig a legkegyetlenebb konfliktusa volt a keresztény Európának. 

A vesztfáliai világrend lényege Kissinger szerint az, hogy a béke záloga az erőegyensúly elismerése, és az a hozzáállás, hogy az államok kölcsönösen elfogadják egymás szuverenitását. Ez elég magátől értetődőnek tűnik Európából nézve, de Kissinger megmutatja, hogy a világ más tájain ez egyáltalán nem egyértelmű. Sőt, mindenütt másutt az a kiindulópont, hogy "csak mi számítunk". 

Emlékeztet, hogy Oroszország a 16. század óta folyamatosan és minden irányba terjeszkedni próbál, hogy Kína és Japán is hagyományosan olyan kultúrfölényt vél magának, ami mellett minden más kultúra csak alárendelt lehet, hogy a politikai iszlám ideológiai alapon osztja fel a világot két részre, a saját magára és az ellenségre, stb. 

A jogilag egyenrangú országok együttműködésén alapuló világrend egy kifejezetten európai, nagyon speciális világnézetet tükröz, ami talán abból fejlődött ki, hogy a keresztény egyházi hierarchia és az európai világi hierarchia már kezdettől szétvált egymástól, és ezzel a hatalommegosztás és a megegyezés kényszere mélyen benne van európai civilizációban. Ez odáig jutott, hogy ez a kultúra a morál nevében képes volt lemondani olyan intézményekről, amelyek egyébként anyagi javát szolgálták, például a rabszolgatartásról. Kissinger szerint más kultúra ilyen önfeladásra nem képes. 

Az európai világrend szerinti gondolkodás érvényes Észak-Amerikában is, és a brit gyarmatosítás, majd pedig az USA megerősödése nyomán e rend szabályai szerint lehetett berendezni az egész világot. Csakhogy a nem európai kultúrájú országok ezt a világrendet kényszerűségből fogadták el, mert amúgy a világ többi részén nem így tekintenek önmagukra és a világra. Kissinger szerint nem is lehet bízni bennük, csak addig, amíg a vesztfáliai tábor katonai erőfölénye elég meggyőző ahhoz, hogy ne akarjanak kilépni e rend keretei közül. 

Kissinger szerint 2014-re eljött az idő, amikor ez a vesztfáliai rend összeomlóban van. Nigériától Afganisztánig van egy hatalmas sáv, ahol lényegében megszűntek létezni a hagyományos államok, és terrorcsoportok rémuralma, anarchia alakult ki. A nyugatiak ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert a demokratikus világ felvilágosult polgárai nem bírják elviselni a háborús veszteségek látványát. 

Kína és Japán nagyon gyorsan fegyverkezik, ambícióik bármikor hódító háborúhoz vezethetnek, aminek kegyetlen következményei lehetnek. A politikai iszlám több ágának is a totális világuralom a célja. 

A világbékét Kissinger szerint a hidegháború alatt a kölcsönös nukleáris fenyegetés tartotta meg: vagyis az a képesség, hogy bármelyik nagyhatalom a teljes földi civilizációt el tudja pusztítani, és ez akkora tétet jelent, hogy senki sem kockáztatott háborút a nagyok közül. Csakhogy a nukleáris fegyverekhez egyre többen hozzájutnak, olyanok is, akiket nem tart vissza az apokalipszistől való félelem, szól Kissinger aggodalma. A könyvben többször utal arra, hogy szerinte nem kellene megkötni az atomalkut Iránnal (a könyv amerikai kiadása óta az alku már megköttetett). 

Kissinger szerint a vesztfáliai világrendből eredő béke és az ezzel összefüggő, globális kereskedelmen alapuló jólét veszélyben van. 

Legyenek keményebbek, erőszakosabbak a nyugatiak 

Nyugat-Európa kísérletét egy puha nagyhatalom létrehozására teljes tévútnak tartja, szerinte erős hadsereg nélkül az EU nem tud majd úrrá lenni a problémáin. Az USA-tól sokkal keményebb, de leginkább határozottabb politikát vár: jelölje ki Washington egyértelműen, hogy meddig hagyja elfajulni a dolgokat a világban. Nem baj ha nem ugrik minden jogsértésre, ám ha ugrik, akkor vigye is végig a misszióit a teljes győzelemig. 

Kissinger eléggé aggódik az internet miatt is. Szerinte felületessé tette a politikát a nyugati világban az internet, hiába juthat el több információ több emberhez, ha csak az azonnali reakciók, a show, a leegyszerűsített üzenetek számítanak. Ráadásul megrémíti a gondolat, hogy az internet óriásvállalatai többet tudnak az emberek szokásairól, életmódjáról, mint a kormányok. Ahogy a könyv más fejezeteiben is, Kissinger itt is ügyesen érvel: mielőtt a fenti sötét konklúzióra jutna, részletesen ismereti a világbékét a nettől várók érveit is (globális párbeszéd, nagyobb átláthatóság, szabadabb hozzáférés az erőforrásokhoz, stb.). 

Reálpolitikus 

Henry Kissinger a könyvben mindig visszatér oda, hogy ő nem egy érzéketlen szemét, hanem csak realista. Szerinte a naivitás túl sok bajt hozott már a világra ahhoz, hogy ne legyünk idealisták, forradalmárok. Helyette kis lépésekkel, és ha kell nagy kompromisszumokkal lépkedjünk a jóra vezető úton, és ne keseregjünk, ha útközben kicsit összemocskoljuk magunkat. 

Kissinger rámutat a könyvben arra is, hogy a különböző világrendekbe vetett hitek egy valamiben mind közösek: a jelent egy ideiglenes állomásnak tekintik, amely az ideális, békés, boldog és gazdag jövőt készítik csak elő. A polgári demokrácia kapitalistái szerint a szabadságjogok és a globális kereskedelem teljes kiterjesztésével vége lesz a történelemnek. A kommunisták szerint a társadalmi osztályok eltörlésével vége lesz minden viszálynak és nélkülözésnek. Az iszlamisták szerint a dzsihád végső győzelme elhozza a földi paradicsomot. A kínaiak évszázadokig abban bíztak, hogy előbb-utóbb a világ minden népe a császárukat istenként tiszteli majd, és átveszik a kínai szokásokat mindenütt. Satöbbi, satöbbi. 

Csakhogy, ahogy erre Kissinger rámutat, hiába bízott minden nagyhatalom abban, hogy hamarosan eljön a világbéke, aminek a saját értékrendje lesz a kovásza, ez soha nem jött el. Az egyensúlyi rendszereket mindig kihívások érik, a feszültségek mindig újra termelődnek. Ezért kell szerinte mindig okosan egyensúlyozni a világmegváltó ideák és a napi szükségszerűségek között. 

Kissinger Világrend című könyve közepesen olvasmányos munka. A fent összeszedett tanulságokat nem mindig vezeti le világosan, inkább csak utalgat, célozgat, a konklúziót nem mindig vonja le az olvasó helyett. Ráadásul a történelmi áttekintések hol túlzóan részletesek, hol pedig nagyvonalúan átsiklik évszázadok, birodalmak és világháborúk felett. Ha lett volna e hatalmas tekintélynek egy bátor szerkesztője, akkor még jobb lehetett volna a Világrend. Azonban - ahogy a szerző is sugallja - a telhetetlenség rossz tanácsadó. A Világrendből kis türelemmel így is sokat lehet tanulni, és igen sok szempontra felhívja a figyelmet, amelyeket a világpolitikai hírek figyelése közben fontos lenne észben tartani. 

A magyar kiadásról: 
Henry Kissinger: Világrend 
Fordította: Kállai Tibor és Pataky Éva 
Kiadó: Antall József Tudásközpont Nem leszünk gyarmat: civil tüntetés a Csányi-közeli gumiégető ellen 
2016. 01. 8. 
Alfahír 

Abszurdisztán: jelentjük, dübörög! De ami Százhalombattán történik, az még kicsiny hazánk demokratikus vívmányain edződött állampolgárainak is komoly hidegrázást okoz. Adott az egyik oldalon egy brókerbotránytól és a légszennyezettségtől terhelt város, míg a másik oldalon maga az ország leggazdagabb embere, és mögötte a teljes államapparátus áll. Vajon a két fél közül kijön ki győztesen?


Annak a történetnek a megértéséhez, mely során Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó cég a település beleegyezése, megkérdezése nélkül tud Százhalombattán egy rákkeltő technológiát alkalmazó gumihulladék-feldolgozó üzemet alapítani, alig két hónapot kell visszautaznunk az időben. 

A Homatech Recycling Zrt. és az OT Industries képviselőit - előzetes bejelentkezésük alapján - 2015. november 12-én fogadta dr. Vezér Mihály százhalombattai polgármester Sinka László, alpolgármesterrel, amely során megjelent vendégek arról tájékoztatták a vendéglátóikat, hogy bár a projekttel kapcsolatos végleges döntés a tulajdonosok részéről még nem született meg, azonban a tervek szerint egy zárt technológiai láncot képviselő, gumialapú újrahasznosító referencia üzemet szeretnének beindítani a városban, egész pontosan a Dunamenti Erőmű területén - olvasható a polgármester visszatekintésében.


Nem telt két hét, november 24-én robbant a bomba, ugyanis a százhalombattaiak arról olvashattak az országos sajtóban - először az mno.hu-n -, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította Orbán Viktor miniszterelnök a Csányi Sándor OTP-elnökhöz köthető Homatech Recycling Zrt. százhalombattai beruházását. 

A lap érdeklődött a városvezetésnél, de az újságírók meglepetésére az önkormányzat is a Magyar Nemzettől értesültek az esetről. 

Egyébként a nevezett Homatech Recycling Zrt.-ről annyit lehet tudni, hogy többségi tulajdonosa a Csányi Sándorhoz köthető Bonitás 2002 Kft., illetve a technológiát már határainkon túl használó DRON Industries s.r.o. Hogy tovább fokozzuk az izgalmakat, az üzemet (27 hektár) a Dunamenti Erőmű területén húznák fel, ami viszont a MET-csoporthoz (MET Power AG) tartozik, ami ugye Orbán Viktor másik jó barátjához, Garancsi Istvánhoz köthető. 

Az igazán nagy gond az, hogy a Csányi-érdekeltség egy pirolízis technológián alapuló gumifeldolgozó üzemet telepítene Százhalombattára, egy olyan technológiát, amely Európában üldözött. Ennek oka, hogy nagy mennyiségben képez rákkeltő salakanyagot, miközben a gumiabroncsokat 350-400 Celsius fokon "elégeti". 

Ezzel szemben, a gumiabroncsot anyagában kell újrahasznosítani, a gumitörmeléket például az aszfaltozás során is fel lehet használni, komolyabb haszonnal. 

Azonban a Homatech Recycling Zrt. által alkalmazott technológia során rákkeltő szénszálak, illetve pirolízis gáz, olaj és koksz jönnek létre, amelyet nem képes bent tartani egyetlen rendszer sem. 

Valószínűleg, pont ezért lett nemzetgazdasági szempontból kiemelt a beruházás, hiszen ez mentesíti a céget a különböző engedélyek beszerzése alól. A tervezet szerint ugyanis nem kell a településtől építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak sincs helye a beruházás esetében. 

Százhalombattán a civilek január 8-án 17 órától tiltakoznak a beruházás ellen, amely egyben tökéletes képet mutat a magyar oligarcha-uralomról. 

Telefonon értük utol Tápai Mónikát, a Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat vezetőjét, a tüntetés egyik szervezőjét, aki lapunknak abbéli reményét fejezte ki, hogy nemzetközi visszhangja lesz a demonstrációnak, így véget ér ez a kísérlet a fejük felett. 

Tápai Mónika elárulta, hogy aktivistákkal járt abban a dunaszerdahelyi üzemben, amelynek a technológiáját átvenné a százhalombattai beruházás, éppen ezért megalapozott az ellenvéleménye (amelyet egyébként számos szakember, vegyészmérnök is alátámasztott). 

Leszögezte, nem szeretné, hogy Százhalombatta újra visszakerülne a "piszkos 12" közé, nem ilyen jövőt szánna a gyermekeinek, unokáinak. Ez nem fogja meghatni a kormányt - sóhajtott fel Illés Zoltán, korábbi fideszes államtitkár, a rendezvény egyik felszólalója lapunk kérdésére. 

Illés emlékeztetett: a tulajdonost sejtve nem meglepő, hogy a hatóságok dolgozói kiadták az az üzem engedélyét, sőt a Pest Megyei Kormányhivatal (ők intézkedtek az Illatos úton is - a szerk.) véleménye szerint ennek a beruházásnak nincs környezeti hatása. A fideszes politikus elmondta: a pirolízis egy alkalmatlan, működésképtelen technológia, s meglátása szerint Csányi Sándort félrevezették, csak így mondhatott igent erre a beruházásra. 

Az Illatos úti fejleményekről tematikus oldalunkon olvashatnak: 
Sajnos a százhalombattai és a környéken élő civilek követelése megegyezik egy gyarmati sorban lévő ország lakosságának törekvéseivel: tiltakoznak egy olyan környezetre és egészségre káros beruházás ellen, amelybe nincs beleszólásuk és egy távolban élő magánbefektetőnek hoz hasznot.
Mindössze 143 tonna arany! 
2016-01-10 
Bal-Rad 

Az amerikai elnökválasztási hercehurcának vannak a világ számára tanulságos történései. Egynémelyik momentum fölfedi a világ elsőszámú latorállamának - USA - gyilkos, gátlástalan törekvéseit. 

Ennek a hercehurcának köszönhetően kerültek napvilágra az egykori külügyér - mostani aspiráns Clintonné elektronikus levelezésének "néhányszáz" díszpéldánya. Az első Obamaki adminisztráció vérgőzös lotyójának viselt dolgairól. Így a Kadhafi líbiai vezető likvidálásának és Líbia szétzilálásának valódi okairól is bizonysággal szolgáló e-mailek tömkelege.


Líbia vezetőjének lemészárlásának és az ország tönkretételének egyetlen oka volt. Az ország mérhetetlen gazdagság! A készleten lévő 143 tonnányi arany, és a föld mélyében lévő fekete arany! Ez a kettő összetevő - párosulva Kadhafi elnök arab szocializmus eszményével - veszélyeztette az amerikai dollár dominanciáját. 

A líbiai aranykészlet ugyanis kellő feezetet nyújtott volna Kadhafi egyik nagy tervének, a pánafrikai valutának, amely kisöpörte volna a térségből az amerikai nyomdaterméket. 

Videó: 
https://youtu.be/R1BByxU3SCI 

Ezért aztán az amerikaiak beindították a fölforgatást Líbiában, és rávették (nem volt nehéz dolguk) az akkori francia főlator Sarkozyt, hogy "támogassa" katonai erővel a líbai "szabadságmozgalmat"! Sarkozy boldogan tett eleget a baráti-szövetségesi kérésnek! 

Az eredmény? Az ismert! A fenti videon Clintonné imigyen örömködik: "jöttünk, láttunk, és ő meghalt!" 

Joe Baden - aki már akkor is Obamaki helyettesítője volt - pontosan úgy lelkendezett Líbia megsemmisítésekor, mint a kijevi majdanovcik sikerekor: "A líbiai nép megszabadult a diktátortól, és most új esélye nyílt meg!" 
- Hát csodás esélyt nyitottak meg! Az egyik fő "esélyes" lett az ISIS! 

Nem mellékesen: sikerült az amerikai nyomdatermék - a dollár - dominanciáját megőrizni! De hogy hová lett a 143 tonna líbiai arany? 

Jó kérdés! És senki "nem tud" válaszolni! 

A dolog márcsak azért is érdekes, mert kiderült: az USA beijedt 143 tonna arany "idegen kézben" lététől. A jelek szerint ez a 143 tonna arany képes lett volna megrengetni Amerika dominanciáját! 

MINDÖSSZE 143 TONNA ARANY! 

Meglehet ennyin múlik a világ "legerősebb" - SPEKULÁCIÓKON ALAPULÓ - gazdaságának a stabilitása?! És ezért az USA országokat képes romokba dönteni, pusztító háborúkba taszítani, vezető politikusokat legyilkolni! 

Kapcsolódó: 
Kadhafi jóslata beigazolódott - indul a migránspokol Európába! (balrad.com
"Jól figyeljetek, ti a NATO-ból! Azt a falat bombázzátok, amely eddig megakadályozta, hogy az afrikai menekültek, s velük együtt az al-Kaida terroristái elinduljanak Európába. Ez a fal Líbia. Ti ledöntöttétek. Idióták vagytok, a pokol tüzében fogtok égni, ha majd afrikai migránsok ezrei érkeznek hozzátok és az al-Kaida terroristáival szembesültök. 

A Rothschildok, a leggazdagabb család (mult-kor.hu
Az 1744-es születésű Mayer Amschel Rothschild zsidó gettóban, szerény körülmények között nőtt fel, pénzkölcsönzéssel foglalkozó apját 12 éves korában vesztette el. Az értelmes fiú ezután egy hannoveri bankházba szegődött el, majd húszévesen átvette apja egykori üzletét. 

Rothschild-bankház: megtérül a paksi projekt (magyaridok.hu
A patinás londoni tanácsadó cég szerint amennyiben nem valósul meg a nagyberuházás, kénytelenek leszünk többet importálni, és emelkedni fog a villamos energia ára. A paksi beruházás jó üzlet Magyarországnak - ez derül ki a Rothschild bankház angol nyelvű jelentéséből, amelyet december 22-én hozott nyilvánosságra a magyar kormány. 

A zsidók útja - Folytonos vándorlás (betiltva.com
jellemezte évezredeken át a zsidósá­got. Körülbelül ezer évvel Krisztus szü­letése elölt a Tigris és Euphrates környékén laktak. Krisztus után 500-ig ide-oda vándoroltak Palesztina és Ba­bilon között. 70 körül Egyiptom volt földje, ahonnan erőszakkal kellett őket kiűzni. Ekkor ismét visszatértek Palesz­tinába, amely kitűnő geopolitikai fek­vésénél fogva igen alkalmas terület volt a kereskedésre. Innen az ókori Rámai Birodalmat árasztották el, mint kereskedők, pénzkölcsönzők, és rab­szolgakereskedők. 

Hitler zsidó kollaboránsai - I. - "Add, hogy a gojok kezébe kerüljünk, csak ne adj minket zsidó ügynök kezére!" (kitalaltujkor.blog) 
A fenti idézet egy tragikus fekete humorral megfogalmazott viccbeli ima volt amit túlélők visszaemlékezése szerint a második világháborús lengyel gettókban, például a varsóiban mondogattak a zsidó kisemberek. Amikor a hitleri náci fenevad által képviselt végveszélyt fokozva zsidó zsidónak farkasa volt... 

Példátlan fenyegetés Thomas P. M. Barnett-től (magyaridok.hu
A befolyásos amerikai elemző szerint egyszerűen meg kell ölni a neoliberális világrend kritikusait. A kór, melynek fő tünete a valóság reális érzékeléséhez való képesség teljes elveszítése, liberális világnézeti alapon különös gyorsasággal terjed. Sokak számára talán meglepőnek tűnik, hogy léteznek ragályos betegségek is, melyek induktív hatású pszichés befolyások alakjában terjednek. Francia orvosok írták le 1877-ben először az elmezavart. 

Zsidó betelepítés Magyarországra (freepress-freespeech.com
Sorozatot kezdek el ma. A közlendő anyag terjedelme nagy, megmondani sem tudom, hogy ennek az írásnak hány része lesz. Az Izraelből Magyarországra irányuló tőkebefektetés útját, módját, célját kívánom végigkísérni, különös tekintettel az "ingatlanfejlesztésekre". Ez a szó azért van idézőjelben, mert új keletű, és talán szándékosan is homályos tartalmú. A magyar fül még nemigen érti, hogyan lehet egy ingatlant fejleszteni. 

Ingatlanfejlesztés Reno Udvar (netboard.hu
Az ingatlanfejlesztés a Váci út mellett közvetlenül elhelyezkedő, több mint 7 hektáros területen valósul meg. A legmagasabb minőséget a méltán nemzetközi hírű Chapman Taylor, illetve az Erick von Egeraat építész iroda tervei garantálják. A komplexum 210.000 m2 szintterülettel rendelkezik, mely nagysága, fekvése miatt kiválóan alkalmas szakbevásárló-, iroda-, szórakoztató-, szabadidő-, lakóközpont, valamint szállodák kialakítására. "Félek, Varsó lehet az új Majdan" - ilyen levelet még nem olvasott Merkel 
2016. január 9. szombat 
hirek.skMagyar Idők 

Jozef Banás, a legtöbbet fordított szlovák író, volt politikus és diplomata nyílt levelet írt Angela Merkel német kancellárnak. A ma Európa legbefolyásosabb politikusaként számontartott kancellár volt az, aki még 2011-ben levelet írt Banásnak, és köszönetet mondott neki A lelkesedés zónája című regényéért. Mára nagyon sok minden megváltozott, és most Banás írt levelet Angela Merkelnek. 

Olyan gondolatokat, kérdéseket fogalmaz meg a legtöbbet fordított szlovák író, amelyek a szlovákok és az európaiak többségét is foglalkoztatják, és ez indokolja a feltett kérdéseket Angela Merkel számára, írja a nyílt levelet kivonatos formában ismertető 
hirek.sk
, amelyet az alábbiakban közlünk.


"Kedves Angela Merkel szövetségi kancellár asszony, a karácsonyi időszak a lélek elcsendesülésének és a dolgok átgondolásának az ideje. Jelenleg az unokámmal játszom, és azon gondolkodom, hol lesz a kislány 5-10 év múlva. Milyen Európában fog élni? Ha Európa jövőjéről gondolkodunk, nem tehetjük meg, hogy ne gondoljunk Önre. Ön a legerősebb európai személyiség, akinek nagymértékben a kezében van unokám jövője is. Arra, hogy megszólítsam Önt, a CDU ülésén való fellépése inspirált. 

Személyesen nem ismerjük egymást, én Jozef Banás vagyok, az a szlovák író, akinek Ön 2011 májusában levélben köszönte meg A lelkesedés zónája (Jubelzone) című regényét. Az Ön levele őszintén boldoggá tett, és értékes ereklyeként őrzöm. A lel