Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

HÁT IDE JUTOTTUNK!

| 2016-01-12 | admin |

 

 Elnémulás 


Ivancsics Ilona színművész húsz esztendő elteltével visszatér a fővárosba és nyilvánvaló, hogy nem jön üres kézzel: tarsolyában, saját produkcióját, a nemrég elhunyt iró, Hubay Miklós egyik utolsó darabját, az Elnémulás című színművét hozza az Új Színházba január 29-én 19.00 órás kezdéssel.

Leírás: http://m.blog.hu/el/elsosorbol/elnemulas.jpg


A jegyek 
30%-os kedvezménnyel az alábbi email címen történő megrendelés esetén, 
egységesen 2.000.-Ft-ba kerülnek. 
A január 29-én megtartandó előadásra jegyrendelés folyamatosan lehetséges. 
Jelentkezés: 
admin@egipatrona.hu email címen.

 MTF-26: Megjelent a székelységről szóló szám 

"Van egy magyar népfaj, mely a legszélsőbb határszélt foglalja el keleten: a székely. Kitűnő sajátságokkal elhalmozott egy nép. 
Magyarabb valamennyinél, mert se vérébe, se nyelvébe, se szokásaiba nem vegyült soha semmi idegen. És amellett megvannak benne minden nemzetnek jó tulajdonai. Honszerető, szabadságvágyó, mint a svájci; - szavatartó, hidegvérű, mint az angol; - okos vállalkozó, számító, mint a zsidó; - jó katona, mint az arab; - mérsékletes, józan, szorgalmas, mint a porosz; - magán segíteni tudó, idegentől irtózó, mint az olasz; - találékony, mint a jenki; - tiszta, mint a hollandi; - demokrata, szabadelvű, mint a francia; - és kitartó, mint az orosz; - és mindenek felett szapora, mint a zsidó és a szláv; - vallási türelem dolgában pedig előtte van minden nemzetnek a világon." (Jókai Mór - A jövő század regénye)

 

Leírás: http://www.egipatrona.hu/mvsz/images/sajto/MTF-26.jpg


"Az erdélyi scíthákról, a kiket székelyeknek hívunk 
Ezenkívül vannak az erdélyi részekben a scíthák, kiváltságos nemesek, a kik a scítha néptől, ennek Pannoniába való első bejövetelétől származtak el, a kiket mi romlott néven <> nevezünk; a kik teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek; a hadi dolgokban a legjártasabbak..." (Werbőczy István - TRIPARTITUM, III. rész, 4. czím) 

"1. A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv. 
2. A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik. 
3. A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott. 
4. Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad kereskedelmet. A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség, azaz a szubszidiaritás elvében élteti tovább. (Állásfoglalás a székely nép önrendelkezési jogáról - részlet - I. Székely-Magyar Világtalálkozó, Szeged-Vértó, 2010. augusztus 15.) 

"Azon bíró, aki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés, vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, száműzessék, minden ingóságai felprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, és Székelyföldön soha ne lakhassék! Ekként bűnhődjék még az is, aki maradásában, vagy visszajövetelén fáradozna!" (Székely Constitutio - részlet - Székelyudvarhely, 1505. november 23.) 

MVSZ Sajtószolgálat 


 

Kedves Olvasó! 

Folytatjuk a klubtagsági módban való hírlevélküldést. Kérem, az 500-Ft-ot ne sajnálja havonta a Hírhálótól! 

Részletek: 
http://nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/klubtagsagi-rendszer 
(Azonosítóját kérjük, ne felejtse el megadni: 018067 !) 

Köszönettel: 
Kovács János 
Hírháló mindenes 

ÍRTA: 
DR. NAGY LÁSZLÓ 
NY. BUDAPESTI ÜGYVÉD, 
A CEAUSESCU ELLENES POLITIKAI HARC NEMZETKÖZILEG IS 
ISMERT SZEMÉLYISÉGE, 
a magyar nemzeti érdekeket ÉVTIZEDEK ÓTA MARKÁNSAN védelmező, 
SZENT LÁSZLÓ CIVIL DIPLOMÁCIA 
ALAPÍTÓJA ÉS VEZETŐJE. 

HÁT IDE JUTOTTUNK! 
EZ MÁR NEM MAGYARORSZÁG! MÉG KEVÉSBÉ EGY SZERETHETŐ 
POLGÁRI DEMOKRÁCIA, HANEM EGY "CIGÁNY ÚTRA" TERELT 
MOSDATLAN ÉS KAOTIKUS BANÁNKÖZTÁRSASÁG.Senki ne várja el tőlem, hogy e figyelmeztető levelemben kimerítő részletességgel felsoroljam mindazokat a súlyos tényeket, amelyek a fenti megállapításaim kimondásához vezettek. Elég volt, a szavakban békésnek és szeretetteljesnek hazudott újesztendő másnapján Budapest szétrombolt utcáira tekintenünk, máris átérezhettük, hogy miként működik a valóságban - 25 évvel a rendszerváltás után - a "Kedves Vezető" Orbán Viktor Mihály személyes indulatait törvényalkotási manőverekkel is kiszolgáló Főtalpnyalóknak a közhatalom szintjére felemelt rémségesen ostoba és erőszakos diktátuma, még egy bírósági szakaszban levő, 2016. január 11. napjára már tárgyalás alá is vont szimpla polgári jogv ita tekintetében is. Mindebből az a szomorú tény tűnik ki, hogy a hatalommal való visszaélés tartalmi elemeit -akárcsak Észak-Koreában - egyetlen bűnüldöző szerv sem meri még vizsgálni sem. Ebben a tekintetben - a sokak által alulértékelt román igazságszolgáltatás - is mérföldekkel előbbre tart a mi ezeréves magyar hazánknál! És ez -pesti szóhasználattal már "nem semmi!" Hát ide jutottunk!

*


Közismert tény, hogy a számtalan személyre szabott állami és önkormányzati megtorló cselekmény első számú kijelölt áldozata a "Kedves Vezér" egykori barátja, kollégiumi szobatársa, szakmai mentora, nélkülözhetetlen tanácsadója, a közismerten túlképzett Dr. S.L és annak német /!/ befektető társa ellen került felfokozott kisebbségi indulatok törvénytelen kiélése révén jogi kontroll nélkül bevetésre. Ezeknek az ügyeknek az anyagi következményei - figyelemmel a hűtlen kezelés törvényi tényállási elemeire - a Főtalpnyalókat egyáltalán nem érdekelték és nem érdeklik most sem! Úgy gondolják, hogy mire ennek az ügynek vége lesz már nem ők lesznek hatalmon. A törvénytelenül megtámadottaknak, a kárt szenvedetteknek pedig fizessenek a "Gonosz" utódok! Úgy vélem, hogy a közösségi és személyi felelősség a közpénzek kockázatmentes kezelése tekintetében, mintha megszűnt volna létezni a mi kis hazánkban. Mégpedig onnan kezdve, hogy a "Kedves Vezető" nemrég harmadszor került kormán yzati pozícióba! Óriási kockázat ez az ország jövője szempontjából!

*


A hatalmi körökből származó Főtalpnyaló- i nyilatkozatokat hallva joggal merül fel az a kérdés, hogy vajon miért olyan biztosak a Főtalpnyalók a törvényeink szerint független bíróság számukra kedvezőnek remélt majdani döntésében, miközben a jól felkészült és érdektelen szakmai társadalom ennek pont az ellenkezőjét állítja! Ez is megérne egy misét! Ennek kapcsán senki előtt ne legyen kétséges, hogy ennek a példátlan, a német tulajdonostárs törvényes érdekeit is súlyosan sértő hatalmi agressziónak súlyos anyagi kihatású, nemzetközi jogi következményei is lesznek! Ez az ügy nem áll meg hazánk határainál! Köztudott, hogy a magyarországi diplomáciai képviseletek közül többen etalonként dokumentálják ezt a vérlázító polgár és vállalkozó ellenes hatalmi erőszaknak minden epizódját. Helyesen teszik, mert az általuk évek óta hiányolt jogbiztonság a mi jobb sorsra érdemes kis hazánkban megszűnt már létezni! A honi optimisták azonban még mindig hisznek ab ban, hogy az elkövetők kezére - megfelelő időben- egy jó vastag demokratikus bilincs kerül majd és ezzel helyreáll a törvényes jogrend és jogbiztonság is!

*


Ezzel szemben hogy a Moszkva és a Rothschildok irányába is kiépített kettős főintézői együttműködés miatt a mi nyomorult magyar sorsunk gyors megváltozásában ne is reménykedjünk! Mintha ez a kettősség köszönne vissza Kasner (Merkel) Angelának, a "Kedves Vezetővel" szinkronban álló kettős ügyintézői működése és annak a Paks II.-re való kihatása kapcsán is. Ennek ellenére az én politikai meggyőződésem szerint a helyzet kulcsa már nem a "Kedves Vezető" és körei kezében van, hanem az átkerült pár hónap alatt az áldozat, az eddig sikeresen beetetett és átvert, ébredező magyarok kezébe, mégpedig visszafordíthatatlanul! Ebben biztos vagyok. 1956 szabadságharcos magyar népe tartósan nem válhat sem X-nek, sem Y-nak a labancaivá!

*


A tévútra lökött kis hazánkban zajló, felső szintekről irányított, durva történések azt is jelzik, hogy a "Kedves Vezető" által újdonságként használt "munkaalapú társadalom" vízióját, ami nem más, mint az "Imádkozzál és dolgozzál" bibliai parancsnak az átírt lózungja, a valóságban gyorsan felváltotta a politikai újságírás által csak "maffia államnak" nevezett valóság szörnyű víziója! Ezért aztán felettébb érthetetlen, hogy a régi plasztikus népi szóhasználattal "cigány útra" terelt életveszélyes "demokrácia-deficitnek"definiált mai drámai helyzet, miért nem késztet egyetlen hatalmi szervezetet sem a megmozdulásra! Úgy látszik, hogy már ők is hozzászoktak a "Kedves Vezető" által kibiztosított bénasághoz, pedig lenne mit vizsgálniuk és üldözniük! Vészesen terjed az országban az a szleng is, hogy: "Ne csináljunk semmit, mert abból soha nem lesz baj!" Miért nem vizsgálja például egyetlen bűnüldöző szerv sem, a következő történéseket és jogi vonatkozású e seményeket: 

1./ 
A "Kedves Vezető" kebelbeli, nem sokkal ezelőtt még csóró
, ma pedig már multi milliárdos alacsony képzettségű roma barátja, a karcagi /!/ születésű Mészáros Lőrinc csőszerelő mester miért vehetett titokban sokkal több állami földet magának az árverező bizottság asszisztálása mellett, mint amit a törvény szigorú előírásai megengednek? Mészáros, a kebelbarát - hála a magyar civilek éberségének- a mai napon csúfosan lebukott! A "Kedves Vezető" csalárdságon tettenért kebelbeli barátjának a különös érdekei tán a törvényeken is felül állnak? A csalárdságba és hazugságba keveredett Mészáros Lőrinc tán ezután is zavartalanul tovább üldögélhet Felcsút község polgármesteri székében, még e csalárdság ellenére is, miután lehetséges politikai ellenfelét, közvetlenül a polgármester választás előtt, Felcsut-Alcsut belterületén halálra gázolta egy autó? No nem! Ez már vérlázítóan abnormis állapot! 

2./ 
A "Kedves Vezető" másik kebelbarátja és tulajdonostársa Garancsi István (Videoton FC), a nagy nyilvánosság, vagyis a bűnüldöző szervek szemeláttára, azzal zsarolhatta meg Kleinheisler László 21 éves, igen tehetséges válogatott magyar labdarúgó munkavállalót, hogy ha a 2016 nyarán lejáró - határozott időre szóló - munkavállalási szerződését, annak a lejárta előtt 2015-ben /!/ nem hajlandó Garancsi úr felszólítására meghosszabbítani, (értsd: újabb munkavállalási szerződést kötni a korábbi lejárata előtt), akkor a hátralevő időben még a Videoton NB.III-as kiscsapatában is csak játék nélküli "kispados" lesz! Való tény, hogy eddig még egyetlen NB.III-as meccsen sem játszhatott Garancsi úr klubjával szerződésben álló megzsarolt ifjú munkavállaló! Ezzel a jogellenes zsarolással Garancsi István Kleinheisler Lászlónak a soron következő külhoni munkavállalási szerződésének a lényeges elemeit (anyagiak) igyekezett megtorlásként a nulla közeli szintre lesz orítani kiváló képességei ellenére is!Összegezve: Garancsi úr Kleinheisler László magyar válogatott labdarúgó terhére példátlan akaratmegtörő, embertelen és tisztességtelen helyzetet kreált a "Kedves Vezető" kebelbarátjaként, mégpedig e döntésben esetleg részes társaival együtt! Ezzel az érintettek Kleinheisler Lászlónak más klubbal kötendő új munkavállalási szerződésének az anyagi feltételeit jó előre tudatosan lerontották és ezzel súlyos anyagi hátrányt is okoztak neki. A magyar válogatottba való beépítését pedig ezzel a zsarolással szisztematikusan romba döntötték. Az ifjú magyar válogatott labdarugó tehetség kára máris hatalmas! 

Leírás: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12510333_934723793276496_2794574858581217415_n.jpg?oh=ebe72a967dc738eacc5e56ef0f64df10&oe=5747EEB7Mélyen Tisztelt Főügyész Urak, Tanult Barátaink! Hová tüntetek, amikor mindenki szeme láttára terrorizálják, akaratmegtörésnek vetik alá jogtalanul még a magyar nemzet egyetemes sportérdekeit is sutba vágva, egy kiváló; fiatal magyar sportoló-munkavállaló /!/ személyét is. Vajon miért nem indul büntetőeljárás, nyomozás e törvénytelen zsarolási ügyben, bűnrészes döntéshozó vagy döntéshozók ellen? Ezt kérdezi Önöktől minden szakképzett magyar jogász. Ennek a jó erkölcsbe is ütköző magatartásnak a társadalomra való veszélyessége már nem is számít? A Magyar Labdarugó Szövetség képvisel ői vajon miért nem kérik számon a Videoton FC tulajdonosain károkozó cselekményeik következményeit, akár anyagi szankciók alkalmazásával is? (Pl. pénzbüntetés, kizárás, kedvezmények megvonása stb) 

A magyar közvélemény úgy véli, hogy a "Kedves Vezető" a meghatározó magyar sportágazatok élére ültetett "tornából fölmentett pártkatonái" révén, bármikor meg is béníthatja a neki éppen nem tetsző, teljes szakmai vezetés munkáját is! Ez a hatalmi őrületnek egy olyan beteges lenyomata már, amely lázadásra késztette a magyar helyzetet kristálytisztán átlátó legendás magyar sportolót és hazafit, Hosszú Katinkát és amerikai férjét is! Kalapot emelünk előttük! A magyar ifjúságért cselekedtek, köszönet érte! Ám ez a becsületes honleányi lázadás sem hoz majd egymagában eredményt és változást. A sportra ültetett "orbáni pártkatonák" tisztelet a kivételnek, minden hatalmi támogatást megkapnak majd a lázadókkal szemben, a "Kedves Vezetőtől"! No ebben nem lehet semmi kétség! 

3./ 
Végezetül fel kell most már vetni azt a kérdést is, hogy miféle parasztpárti és családi gazdaságpárti az a hatalmi intézkedés, amely tudatosan lehetővé tette, hogy az állami cégek élére kinevezett vidéki vezérigazgatók feleségei, a karcagi Fazekas miniszter foxi-maxi tanfolyamát elvégző és ettől kezdve családi gazdálkodóvá kreált, feltőkésített "műparasztok" sorra viszik el a tradicionális magyar gazdacsaládok elől, a tudatosan túlméretezett állami földeket? Az alábbi videó felvétel félreérthetetlenül bizonyítja, hogy Orbán Viktor Mihály és cinkelt lapokkal operáló kormányának a hangosan hirdetett elvei és céljai a megtámogatandó magyar családi gazdaságok tekintetében, még köszönő viszonyban sincsenek a nyers valósággal. Az ország-megtartó magyar parasztságot a kormány hamis prófétái és Főtalpnyalói rafinált módon, ismét kisemmizték! A hatalmas magyar állami földbirtokok megszerzéséhez bizonyára kellettek és jöttek is számolatlanul a Rothschildok (strómani) megelőlegezett pénzügyi "támogatásai" is a műparasztok és pénztelen bevásárlók kezeihez akár közvetve, akár közvetlenül is. Már a pénzek eredete sem számít? Döbbenetes látni azt, hogy a kommunisták által kisemmizett magyar gazdatársadalom miként pusztul tovább, államilag szervezett módon, szinte megállíthatatlanul a magyar strómanok és egyéb fundamentalisták -piros-fehér-zöld- zászlókat lengető képmutató körei által. Iszonyatos ez az árulás! Nem mehet el egyetlen felelősen gondolkodó értelmiségi sem, a jól felismerhető egyéb összefüggések mellett sem! Ugyanis, nemcsak az állami földjeinkre, hanem a minisztériumaink és más fontos - átadásra szánt vagy már ki is jelölt - pazar történelmi épületeinkre is rámozdult az idegen célokat kiszolgáló /!/ hatalmi önkény. Ha nem vigyázunk, akkor a fiaink és unokáink számára már elvész az őseink által ezer év alatt belakott és megtartott ősi Magyarország és annak középületeinkben is visszatükröződő ország megtartó, szimbolikus erej e is.

*


Ebben a tetten ért drámai helyzetben, mi a politikai és hatalmi üldöztetésektől ártatlanul oly sokat szenvedett, történelmi magyar gazdacsaládok (kulákok) értelmiségivé vált utódai, mélységesen elítéljük és megvetjük Orbán Viktor Mihály keresztény-nemzetinek álcázott és hazudott, az egyszerű dolgos magyar földműves emberek szerény megélhetési feltételeit is semmibe vevő, embertelen hatalmi módszereit, különösen azt, hogy a médiumokban a kormánya által csalárd módon előre gyártott műparasztjaik és strómanjaik előretörését, a magyar parasztságot felerősítő nemzeti érdeknek állítsak be. Tudnia kell, hogy mi a történelmi magyar gazdacsaládok értelmiségivé lett fiai nem most jöttünk le a falvédőről. Szellemi fölényünk a felismerések tekintetében messze az Orbán kormánya felett áll! Tökéletesen tisztában vagyunk azzal is, hogy ez a képmutató állami földeladási manőver valójában egy igen ravasz módon kifundált, magyar ellenes, külhonból irányított és a kormányuk által önérdekből támogatott, nemzetköz akcióknak a szerves részét képezi, Budapest történelmi épületeinek a kiárusításával együtt. Ennek útját fogjuk állni! Egy neves, földszerető magyar újságíró ezt írta, ritka tömörséggel Orbán Viktor Mihály, a "Kedves Vezető" rettenetes kormányáról, amikor e pársoros levelével megkeresett: 

Kedves Laci! 
Nézd meg, ha van időd, kétségbeejtő. A nemzeti-keresztény kormány alatt....?! 
http://index.hu/video/2016/01/05/birka_folyt/ 
Ölellek: 
Ha pedig összevetjük a videóban látott szegény, elesett magyar parasztok "sporteredményét" az 1400 hektár földet a magyar államról, mint közvagyonról percek alatt legombolt, előtte pedig egy vidéki nagy erőművet is megvásárolt stb. felcsuti (karcagi) kisebbségi jó barátéval, akkor az "évtized mérkőzésének" a végeredménye többségi oldalról így néz ki:


MAGYAR PARASZTOK FC - FELCSUTI KISEBBSÉGI SK. 0 : 1400 
Vitathatatlan, hogy ez egy sokat mondó és mindent eláruló, mások jövőjét formáló fényes győzelem! 
Mindenütt besötétedett. Isten vele Mihály.


Kelt, Budapesten, 2016. január 09-én. 

CUM DEO PRO PÁTRIA ET LIBERTATE. 
Kiadmányozta: 
Dr Nagy László sk. 
Email: 
dr.nagy@t-online.hu 

Kapcsolódó: 
Leírás: http://mandiner.hu/attachment/0103/102220_kozma_street_jewish_02.jpgA kormány több száz millió forintot ad zsidó temetők rendbetételére (mandiner.hu
Több száz millió forintot biztosít a kormány elhagyott zsidó temetők rendbetételére, jövőbeni karbantartásuk pedig kiemelt ügy lesz. Már eddig is több zsidó temetőt újították fel, például Rácalmáson, Kápolnásnyéken és Velencén. L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára elmondta, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel közösen idén felújított zsidó temetőket tekintettek meg. 

Leírás: http://news.o.pl/wp-content/i/thm/thumb-syn-szawla-laszlo-nemes-2015-09-15-001-530x402.jpg?9d7bd4Saul fia: Golden Globe-díj után, Oscar-díj előtt (alfahir.hu
A Saul fia kapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat, Nemes Jeles László rendező munkája az első magyar alkotás, amely elnyerte a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szervezetének (HFPA) elismerését. 

Leírás: http://alfahir.hu/sites/default/files/styles/szeles/public/indexfoto/pollut_0.gif?itok=ABqH7xEjNem leszünk gyarmat: civil tüntetés a Csányi-közeli gumiégető ellen (alfahir.hu
Abszurdisztán: jelentjük, dübörög! De ami Százhalombattán történik, az még kicsiny hazánk demokratikus vívmányain edződött állampolgárainak is komoly hidegrázást okoz. Adott az egyik oldalon egy brókerbotránytól és a légszennyezettségtől terhelt város, míg a másik oldalon maga az ország leggazdagabb embere, és mögötte a teljes államapparátus áll. Vajon a két fél közül kijön ki győztesen? 

Leírás: https://external-vie1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAjvBqW7ChaJI7i&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fcdn.rtl.hu%2F010%2F340%2Fimage_10340707_16-9%3Fsize%3D2&cfs=1&upscale=1&sx=0&sy=8&sw=640&sh=335Mészáros Lőrinc és kis családja összesen 1391 hektárnyi földet vett magának karácsonyra, majdnem 2 milliárdért (444.hu
Az RTL Híradó szerint Mészáros Lőrinc a mostani földárverések jegyzőkönyvei szerint nagyjából 400 hektár földet vásárolt. Ezzel csak egyetlen baj van: hogy törvény szerint magánszemélynek maximum 300 hektárja lehet. Az RTL kérdezte a kormányzati tájékoztatási izét is (azt a szervet, amit nemrég hoztak létre, és kormányzati ügyekben tájékoztat), hogy hogyan lehetséges, hogy Mészáros Lőrinc 100 hektárral több földet szerezhetett, mint az átlagos halandók. 

Leírás: https://external-vie1-1.xx.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQDEIRB7OyX0SlEU&w=470&h=246&url=http%3A%2F%2Fvs.hu%2Fifb%2F150002-jpg.jpg&cfs=1&upscale=1Háztartásonként 7,7 millió forintnyi tartaléka van a magyarnak (vs.hu
A jegybank statisztikái szerint hamarosan a 40 ezer milliárd forintot is elérheti a háztartások pénzügyi vagyona, amelynek egy része azonban csak virtuális - olvasható a Világgazdaság keddi számában. 

Leírás: http://www.magyartudat.com/wp-content/uploads/berelt_villamosok_buszok.jpgBérelt, használt villamosok, buszok (magyartudat.com
Igazán szomorú, hogy a magyar, mindenkori kormányzat, tudatosan nem akarja és nem engedi a hazai ipar fellendülését. Mi a francért vesszük és béreljük a villamosokat, buszokat, mikor nemzetközileg elismert volt ezen gyártók hazai ágazatai. A buszoknál a volán olyan áron béreli a Setrákat, mely áron, már megvehette volna az akkor még létező hazai buszokat, melyek semmibe nem maradtak el a használt, behozottól. 

Leírás: http://img5.hvg.hu/image.aspx?id=fee55890-dabe-4bc3-9e38-228b995ec249&view=7fcefbf8-ac48-4ee6-aef5-32203afa118cA cseheké a Szentkirályi Ásványvíz (hvg.hu
Külföldi kézbe került a Szentkirályi, a cseh Karlovánské Minerální Vody vásárolta meg a piacvezető ásványvízcéget, a tranzakciót ma jelentették be. Külföldi kézbe került a magyar piac 20 százalékát birtokló Szentkirályi Ásványvíz Kft. A csehországi Karlovánské Minerální Vody (KMV) a Kékkuti után a másik nagy hazai márkát is megvásárolta.

Leírás: https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/10426619_346164932241845_6917265165814629589_n.jpg?oh=16d8684cfe07ba4d37cb901cbd1ce687&oe=573D31E5
Még 8-10 millió migráns úton van Európába 
2016. 01. 10. MTI - 
Alfahír 

Újabb, a mostaninál is nagyobb, Németországba, illetve Európába irányuló menekültáradatra kell számítani a jövőben - figyelmeztetett Gerd Müller, a német kormány nemzetközi gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felelős minisztere a Bild am Sonntag című német lapnak adott interjúban.

Leírás: http://alfahir.hu/sites/default/files/styles/szeles/public/indexfoto/muller.jpg?itok=LYCIdI6R


"Hozzánk csak a tíz százaléka érkezett meg azoknak az embereknek, akik kénytelenek voltak elmenekülni Szíriából és Irakból" - mondta Müller (CSU), és hozzátette, hogy 8-10 millió ember még "úton van". 

"Azok, akik most hozzánk érkeznek, már néhány évet töltöttek sátortáborokban és pincékben víz és áram nélkül. Szégyen, hogy a nemzetközi közösség nem képes biztosítani számukra helyben a megélhetést" - fogalmazott a tárcavezető. 

A miniszter szerint a jövőben még nagyobb menekültáradatra kell számítani, mert az elkövetkező néhány évtizedben megduplázódik Afrika lakossága. A migránsválság kezelésére létre kell hozni a nemzetközi együttműködés teljesen új szintjét. 

"Az internet és mobiltelefonok korában mindenki tud a mi jólétünkről és életvitelünkről. Ezért közvetlenül a helyszínen kell befektetnünk az oktatás fejlesztésébe és új lehetőségek megteremtésébe" - mondta Müller, a menekültválság súlyosbodására figyelmeztetve. 

"A fejlődő országokra támaszkodva értünk el jólétet. Ez többé nem fog így működni. Ezek a feszültségek a felszínre fognak törni. Ezért teljesen mindegy lesz már, hogy itt mihez ragaszkodunk. Ezek az emberek nem fogják megkérdezni, hogy jöhetnek-e" - tette hozzá a miniszter. 

A tárcavezető a Szíriának és Iraknak nyújtandó újjáépítési segély növelése mellett szállt síkra, szerinte mintegy tízmilliárd eurós európai pénzalapot kell létrehozni. Ezt a pénzt Európa össze tudja gyűjteni, és a segélyt elsősorban azoknak az országoknak kell összeadniuk, amelyek nem fogadnak menekülteket - mondta.

Leírás: http://www.ststeves.org/wp-content/uploads/2015/09/UNHCR-600x300.jpg
'Strategic depopulation' of Syria likely cause of EU refugee crisis - Assange (rt.com)


Nem, ez nem nemzeti ünnep, se nem Love-Parade Szíriában, hanem tömeges népvándorlás, EXODUSZ!!! 
Wikileaks alapítója, Julian Assange szerint Szíria elnéptelenítése a cél és Európa, de különösen Németország lenne a befogadó állam. 

Kapcsolódó: 
Leírás: http://delhir.info/images/07_2015/aa_migrans_laba.jpgRothschildok pénzelik a "migráns bizniszt"? A bevándorlók fejenként tizenegyezer euróval indulnak útnak? (delhir.info
Létezik, hogy az illegális bevándorlók szállítása fejenként átlagosan 11 ezer euróba kerül? Az osztrák Info Direkt folyóírat szerint, amely az Österreichischen Abwehramts biztonsági szolgálat titkos forrására hivatkozik, a Líbiából Olaszországba érkező migránsok az említett összegnek köszönhetően érik el céljukat. 

Leírás: http://faktor.s3.eu-central-1.amazonaws.com/thumbs/2016-01-10/b315251598f839c6379c57b53b6bc393/760x0.jpgNe menjenek a nők egyedül az utcára - mondja az osztrák rendőrfőnök a kölni támadások után Hírdetések