Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Kérdések - válaszok

| 2016-01-21 | admin |

 

 Alapkérdések

 
Kérdés: Ki a bevándorló?
 
Válasz: Egy országba beköltöző személy vagy csoport, akik eddig más
országban élt.
 
Kérdés: Ki a menekült?
 
Válasz: Olyan személy, vagy csoport, aki származási, vagy szokásos
lakhelyén kívül van, mert vallási, politikai, kisebbségi üldözés éri,
vagy mert ilyen csoport tagja.
 
Kérdés: Ki a betolakodó?
 
Válasz: Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos
módon, vagy fenyegetést, vagy megfélemlítést alkalmazva gazdasági,
vagy politikai célok érdekében hatol be és ott tartózkodik.
 
Kérdés: Ki a megszálló?
 
Válasz: Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos
módon a politikai hatalom megszerzése és megtartása érdekében
tartózkodik.
 
Kérdés: Ki hajt végre inváziót?
 
Válasz: Az a csoport, aki tömeges méretekben beözönlik egy területre
annak birtokbavétele céljából.
 
Időszerű kérdések
 
Kérdés: Mi a célja a tömegek Európába településének?
 
Válasz: Az európai kontinensen először meggyengíteni, majd kiszorítani
az itt élő népek kultúráját, felszámolni a görög-római gyökerű
politikai és jogrendet, valamint kiszorítani a Biblián alapuló vallási
hagyományokat.
 
Kérdés: Kik hajtják végre ezt a cselekvéssort?
 
Válasz: Először a kirobbantott háborúk, terrorista talajú államok
által elűzött politikai menekültek. Majd a nyomukba küldött más
országok lakosai is.
 
Kérdés: Használnak-e fegyvert céljaik elérésére?
 
Válasz: Nem használnak. Az európai jogrendszer gyengeségeit kijátszva
békés eszközökkel telepszenek le.
 
Kérdés: Miért áll jórészt 20 és 45 év közötti férfiakból az ide érkezettek?
 
Válasz: Küldőik ismerve az európai országok jogszabályait 2-3 év múlva
az un. családegyesítéssel fogják megsokszorozni a létszámot.
 
Kérdés: Valóban mindenüket elveszített földönfutók jelennek meg országunkban?
 
Válasz: Nem, ezeknek egy törpe kisebbsége indult útnak az életét
mentve. A többség anyagilag ellátott, információkkal felkészített,
otthoni és itteni szervezők által koordinált ember.
 
Kérdés: Hogy viselkednek az európai vezetők?
 
Válasz: Úgy mint akinek fogalma sincs a Brüsszelben-Strassbourgban
hozott törvények tömegéről. Mivel nem tudja mit tartalmaznak, ezért
ahelyett hogy alkalmazná, ötlebörzét hirdet meg.
 
Kérdés: Miért gyűlölik a magyar vezetőket és a magyar álláspontot?
 
Válasz: Azért mert a meghozott törvények betartására hivatkozva
következetes, elvi alapokon áll. Igy védi a hazáját. Is.
 
Kérdés: Hogyan lehet elterelni a társadalmak figyelmét az idegen népek
által a jövőben okozott veszélyekről?
 
Válasz: Sokat kell az apró jelentőségű és sokadlagos fontosságú
témákkal foglalkozni a sajtóban. Igy el egy sor technikai problémává
zsugorítják a meglévő valódi gondot: Európa fegyvertelen
elfoglalását.
 
Kérdés: Mit szólunk a messzi földről idehozott-ideűzött-idetelepített
emberek sorsához?
 
Válasz: Fájdalom látni a becsapott, otthonuktól elszakított emberek
nyomorúságát. A félrevezetésüket be kell szüntetni! Életükről,
boldogulásukról eredeti hazájukban kell gondoskodni! Az ideérkezőkre
vonatkozó törvényeket be kell tartani és be kell tartatni! Minden
távoli országból érkező letelepedése és befogadása egy-egy lépéssel
közelebb viszi Európát a politikai-társadalmi-vallási-kulturális
felszámoláshoz.
 
Kérdés: Mit tesz az Egyház?
 
Válasz: Sikertelen diplomáciai próbálkozásai voltak 2015 tavaszán. Az
olaszországi partoknál vízbe veszett tömegek láttán egy pápai
látogatás és komoly életmentő segélyezés folyt. A pápa az elmúlt két
évben kétszer tárgyalt az amerikai elnökkel - a jelek szerint
eredménytelenül. A nyugati országok konformista népei és püspökeik sem
tudnak életképes, hosszú távú, valódi keresztény antropológia alapokon
álló javaslatot tenni.
 
Kérdés: Mikor ébred(nek) fel a (magyar) né(pek)?
 
Válasz: Az európai első terrortámadás utáni temetésen. Talán.
 
Kérdés: Volt-e már hasonló eset a történelemben?
 
Válasz: Igen volt. A törökök a 16. században apró lépésenként, alig
láthatóan, embert ember után becsempészve foglalták el Budát.
 
Kérdés: Milyen lehetséges utak vannak?
 
Válasz: Egyesítsünk minden erőnket, amely a megmaradásunkat szolgálja!
 
Támogassuk azokat, akik óvják és terjesztik a magyarság kulturális értékeit!
Védjük meg a családokat és szilárdítsuk a közösségeket!
Álljunk azok mellé, akik nyíltan is vállalják a magyar és a környező
országok érdekeinek védelmét!
 
Nagyjaink mellett kövessük a történelmi egyházak példáját. A hitből és
erős meggyőződésből végzett munkájukhoz csatlakozva szolgáljuk egész
népünk fennmaradását!
Mielőtt olcsó népszerűséggel vádolsz meg, gondolkozz! Előtte meg
imádkozz! Imádkozzunk együtt!
 
 
Várnai Péter
c. prépost, esperes, plébános
Budapest-Újlipótvárosi
Árpád-házi Szent Margit Plébánia (Lehel tér)
 
1132 Budapest, Váci út 34.