Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Utazás siklóernyővel. Mai humor I./ 1.

| 2016-04-09 | admin |

 

  Vasutas humor

 
 - Nálunk Amerikában olyan gyors a vonat, hogy amikor pofon akartam ütni az
 állomásfőnököt, a következő állomás főnökét találtam el. - mondja egy utazó
 a másiknak.
 - Az semmi! Nálunk olyan ritkán és lassan járnak a vonatok, hogy amikor az
 ismerősöm öngyilkossági szándékkal a sínekre feküdt, ott halt meg éhen.
 
 ________________________________
 
 Vasutas fia első nap sugárzó arccal megy az iskolába.
 Az iskolai nap végeztével már nem olyan lelkes a gyerek. Meg is kérdezi az
 apja:
 - Na milyen volt az iskolában, fiam?
 - Édesapám! Átverés az egész. Bemegyek, ki van írva az ajtóra hogy első
 osztály, közben meg odabent fapadok voltak.
 
 ________________________________
 
 Utas a kalauzhoz: - Tessék mondani ez a vonat mindenhol megáll?
 Válasz: - Miért, maga mindenhol le akar szállni?
 
 ________________________________
 
 - Miben hasonlít az asztali villanyvasút a női mellre?
 - Mindkettőt a gyerekeknek találták ki, de mégis mindig a papák játszanak
 vele!
 
 ________________________________
 
 - Jean, ez a vonat Hatvan felé megy?
 - Nem, uram, csak egyfelé.
 
 ________________________________
 
 Egy utas odamegy a kisváros vasútállomásán az állomásfőnökhöz, és azt
 kérdezi tőle:
 - Mondja uram, miért fekszik ez az állomás félórányira a várostól?
 - Mert azt akartuk, hogy lehetőleg inkább a sínekhez legyen közel.
 
 ________________________________
 
 A nemzetközi gyors első osztályú fülkéjében egyetlen utas ül. Hirtelen
 felpattan az ajtó, s egy fegyveres, álarcos gengszter lép be:
 - Gyerünk, adja ide a pénzét!- parancsol az utasra.
 - De nekem egy megveszekedett vasam sincs!
 - Akkor miért reszket?
 - Mert azt hittem, hogy a kalauz jön. Ugyanis jegyem sincs...
 
 ________________________________
 
 .Vidám társaság érkezik a Keleti pályaudvar indulási oldalához, akik a
 Nyíregyházára induló vonatot keresik.
 - Még nem tolták be! Csak háromnegyed óra múlva! - válaszolja az egyik
 vasutas.
 A legények beülnek a restibe, és egyik sört rendelik a másik után.Letelik a
 háromnegyed óra, és akkor rohannak ki a restiből. Épp hogy sikerül
 felkapaszkodniuk az utolsó kocsira. A harmadik lemarad, ott
 áll a peronon, néz a vonat után, és harsogó nevetésben tör ki.
 - Mit tud maga ezen nevetni? - kérdezi az egyik vasutas.
 - Hát csak azt, hogy a haverjaim azért jöttek ki a pályaudvarra hogy engem
 kikísérjenek!
 
 ________________________________
 
 Reszketeg anyóka kérdi a vasutastól:
 - Nem fog megrázni az áram, ha rálépek a sínre?
 - Dehogyis, néni kérem. Csak arra vigyázzon, hogy a másik lába ne érje
 közben a felső vezetéket.
 
 ________________________________
 
 Vonatbalesethez kijöttek a riporterek, hogy mégis mi történt.
 Kérdezték a szomszédokat. Azt mondta a paraszt bácsi:
 - Hát jött a vonat, ugyanúgy mint ahogy szokott, egyszer csak le a sínről,
 át a mezőn, át az erdőn, be a szénakazalba.
 Hát ezzel nem lettek okosabbak a riporterek. Megkérdeztek másokat is,azok
 is ezt mondták. Már kezdett ébredezni a mozdonyvezető, megkérdezték mi
 történt?
 - Hát jöttem, úgy ahogy szoktam, de megláttam hogy a cigány megy a sínen.
 - És nem lett volna egyszerűbb azt az egy embert elütni, mint több száz
 utasnak az életét veszélyeztetni?
 - Azt akartam, de egyszer csak elkezdett szaladni a cigány, le a sínről, át
 a mezőn, át az erdőn, be a szénakazalba.
 
 ________________________________
 
 A vonaton két férfi ül egymással szemben. Az egyik panaszkodik a másiknak,
 hogy ő rosszul érzi magát, ha háttal kell ülnie a menetiránynak. A másik
 udvariasan felajánlja, hogy cseréljenek helyet.
 A vonat elindul, az udvarias utas pedig lehányja a másikat.
 - Ember! Miért nem mondta, hogy maga is rosszul lesz, ha háttal ül a
 menetiránynak?
 - Gondoltam, inkább én hányjam le magát, mint maga engem.
 
 ________________________________
 
 Vidéki állomáson kérdi egy utas a vasutast:
 - Mondja, melyik vonattal lehet a leggyorsabban Budapestre jutni?- A
 gyorsvonat öt perc múlva érkezik, a személyvonat pedig másfél óra múlva. Én
 mégis azt tanácsolnám, hogy a személlyel menjen!
 - Miért? Az lassabb is, később is jön!
 - Igen, de a gyorsvonat nem áll meg nálunk!
 
 ________________________________
 
 - Kalauz úr, nekem Linzben le kell szállnom. Volna olyan szíves
 felébreszteni, ha odaérünk? Előre megmondom, én hajnalban egy kissé morózus
 vagyok, de maga ne törődjön vele? - kéri az utas, aztán aludni tér.
 Másnap délben arra ébred, hogy a vonat Bécsben vesztegel. Megkeresi a
 kalauzt, és ordítva támad rá:
 - Mit képzel, maga nyomorult, maga senki, maga utolsó disznó, nem keltett
 fel, amikor külön megkérem rá? Maga büdös csirkefogó!
 A kalauz a sértésekre semmit nem válaszol, csak néz bánatosan. Ettől AZ
 utas elszégyelli magát, és bocsánatot kér, hogy annyira kiborult.
 - Sose mentegetőddzék, uram! - feleli a vasutas. - Már megszoktam AZ
 ilyesmit, a munkámmal jár. Hallotta volna csak, hogy miket vágott a
 fejemhez az az utas, akit Linzben leszállítottam!