Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Kis felvidító a székelyektől

| 2020-02-21 | 'or 1=1 # |

 

 A falusi doktor találkozik az utcán az egyik betegével:

- János bátyám, mit visz az üvegben?
- Hát, az igazat megvallva doktor úr kérem, egy csepp papramorgót...
- Nem abban egyeztünk meg, hogy többet nem iszik?
- Többet nem, de gondoltam: ennyit lehet.
- Ennyit? Hát ez rengeteg!
- Nem mind az enyém, a fele a komámé.
- Akkor most gyorsan öntse ki a maga részét!
- Nem lehet doktor úr, mert a komámé van felül!
 
 
A fiatal székely megveri házsártos anyósát.
 
Az anyós feljelenti, s a bíró százhúsz lejre bünteti.
 
Csóválja a fejét a legény, s végül kiböki:
- Miért éppen százhúsz lejre büntetett bíró úr?
- Száz lej a büntetés, fiam!
- És a többi?
- Az a húsz százalék vigalmi adó.
 
 
 
A góbé bemegy az istállóba, és azt látja, hogy döglődik a lova.
Gondol egyet, bemegy a házba, tollat, papírt kerít, és gyárt egy rakás
sorsjegyet.
 
Azzal el a kocsmába, s kihirdeti, hogy sorshúzás lészen. Ötszáz lej egy
jegy, és a főnyeremény egy ló.
 
Gyorsan fogynak a sorsjegyek. Megtörténik a sorsolás is, és a góbé elviszi
a nyertest az istállóba.
 
De ott már csak egy döglött gebét találnak.
- Te gazember! - dühöng a nyertes. - Egy döglött lóért fizettem én ötszáz
lejt?
- Dehogyis. Tessék, visszaadom az ötszázast.
- És a többiek?
- Mit akar velük kend? Hiszen ők nem nyertek...
(merje mondani valaki, hogy nincs üzleti érzéke a székelyeknek.)
 
 
 
A góbé csúnyán elveri a feleségét, mire az asszony feljelenti.
- Hogy merte megütni a feleségét? - förmedt rá a csendőrtiszt. -
Hát nem tudja, hogy csak a a hatóságnak van joga büntetni?
- Hát nem bánom! - feleli némi tétovázás után a góbé. - Itt a botom, üsse
maga!
 
 
 
A hallgatagság, a székely gondolkodásmód mintapéldája ez a párbeszéd:
- Hol a vella, lányom?
- A gereblye mellett, édesapám.
- És a gereblye hol van?
- A vella mellett.
- Ej te szamár! Hát a vella meg a gereblye hol van?
- Egymás mellett, édesapám
 
.
 
A kolozsvári vásárban:
- Mennyit kér ezért a birkáért?
- Kilencezer lejt.
- Hogy képes ily sokat kérni érte? Nem fél, hogy megveri az Isten?
- Az ugyan nem, mert ha lefelé talál nézni, a kilencest hatosnak látja.
 
 
 
A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a fiú meg a
lovat vezette.
 
Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt a székely, szidta a
fiát, hogy ő rontja el a szántást.
- Nem én rontom el, hanem az édesapám!
- Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mertem volna
visszafeleselni az apámnak.
- Vót is magának apja?
- Vót bizony, különb mint neked!
 
 
 
A szegény székely családban kihívják éjszaka az orvost. Amikor fizetésre
kerül a sor kiderül, hogy egy fitying sincs a háznál.
 
A házigazda így mentegetőzött:
- Ne haragudjon, doktor úr, de fizetni nem tudunk! Azért is hívtuk
éjszaka, hogy ne akadályozzuk a nappali pénzkeresésben..
 
.
 
- Csodálom kedves komám, hogy soha nem jut eszébe az a tízezer lej, amit
tavaly kölcsönadtam kendnek!
- Már hogyisne jutna eszembe, hisz ez volt életem egyik legboldogabb napja!
 
 
 
- Édesanyám, miért van már olyannyi ősz hajszála?
- Azért édes fiam, mert ahányszor rossz vagy, egy-egy kifehéredik...
- Akkor értem már, hogy miért olyan ősz a nagyanyó.
 
 
 
Édesanyám, mit rakjak a tésztára?
- A fedőt fiam, hogy az apádnak is maradjon.
 
 
 
Ha nem fizet kend, az ügyvédhez megyek!
- Miért, azt hiszi tán, hogy ö fizet helyettem?
 
 
 
János bácsi, hallotta? Olcsóbb lett a zab! örvend-é?
- Örvendjen a ló!
 
 
 
Maga ezután már sem nem pipázhat, sem nem ihat - mondja szigorúan az orvos.
- Ezt ne is mondja nekem doktor úr, mert én a pipámtól semmiért el nem válok!
- No, nem bánom, egy keveset szívhat, de csak hosszú szárú pipából, mert
így a méreg nem oly veszedelmes.
- Aztán nem lehetne-e inni egy kicsit, hosszú nyakú üvegből?
 
 
 
Mért jön maga bíróságra ilyen nagy fütykössel?
- Azt mondták a múltkor, bíró úr, hogy gondoskodjak megfelelő védelemről.
 
 
 
Mikor megcsókolt a legény, miért nem rikoltoztál?
- Amikor csókolt nem tudtam, mert foglalt volt a szám. Utána meg már minek
rikoltsak?
 
 
 
- Nem szabad többé pipálnia! A pipafüsttől meg is vakulhat!
- Én már abba nem hagyom a pipázást doktor úr; mert mindaz, amit  eddigi
életemben láttam, s amit ezután még látni fogok, nem ér fel egy tömés
dohánnyal.
 
 
 
- Tudod barátom, nagyon nehéz feleségnek valót találni. Lány az volna, de
eddig akárhányat kommendáltak, egyik sem tetszett az édesanyámnak...
- Tán csak nem?
- Egyet kivéve! Azt kedvelte, mert szakasztott olyan volt, mint ö.
- Hát akkor?
- Az meg édesapámnak nem tetszett.