Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A kérdés az, hogy lehet-e egy muszlim jó amerikai/kanadai, (európai)? Nos a válasz meg van adva. A fordítást az angol szöveg alatt találjátok.

| 2016-07-29 | admin |

 

      A   kérdés az, hogy lehet-e egy muszlim jó amerikai/kanadai, (európai)? Nos a válasz meg van adva. A fordítást az angol szöveg alatt találjátok.

 
 
  CAN MUSLIMS BE GOOD AMERICANS/CANADIANS?
 
An important item to read by all Americans/Canadians
 
 
This is certainly 'food-for-thought'.
This is very interesting and we all need to read it from start to finish. And send it on to everyone.
Maybe this is why our American/Canadian Muslims are so quiet and not speaking out about any atrocities. 
 
Can a good Muslim be a good American or Canadian?
 
This question was forwarded to a friend who worked in Saudi Arabia for 20 years.
The following is his reply:
 
Theologically - no. ... Because his allegiance is to Allah.
 
Religiously - no.. . .. Because no other religion is accepted by His Allah except Islam ... (Quran, 2:256) (Koran)
 
Scripturally - no. .. .. Because his allegiance is to the five Pillars of Islam and the Quran.
 
Geographically - no .. Because his allegiance is to Mecca , to which he turns in prayer five times a day..
 
Socially - no. . . Because his allegiance to Islam forbids him to make friends with Christians or Jews ...
 
Politically - no... Because he must submit to the mullahs (spiritual leaders), who teach annihilation of Israel and destruction of America , the great Satan.
 
Domestically - no. .. . Because he is instructed to marry four Women and beat his wife when she disobeys him (Quran 4:34)
 
Intellectually - no... Because he cannot accept the American Constitution since it is based on Biblical principles and he believes the Bible to be corrupt.
 
Philosophically - no. . . Because Islam, Muhammad, and the Quran does not allow freedom of religion and expression. Democracy and Islam cannot co-exist. Every Muslim government is either dictatorial or autocratic.
 
Spiritually - no... Because when we declare 'one nation under God,' The Christian's God is loving and kind, while Allah is NEVER referred to as Heavenly father, nor is he ever called love in the Quran's 99 excellent names.
 
Therefore, after much study and deliberation....perhaps we should be very suspicious of ALL MUSLIMS in this country. They obviously cannot be both 'good' Muslims and good Americans/Canadians. Call it what you wish it's still the truth. You had better believe it. The more who understand this, the better it will be for our countries and our future.  The religious war is bigger than we know or understand.
 
Footnote: The Muslims have said they will destroy us from within. SO FREEDOM IS NOT FREE.
 
THE Armed Forces WANT THIS EMAIL TO ROLL ALL OVER THE U.S. & CANADA .
 
Please don't delete this until you send it on.
 
 
Fontos , hogy olvassa el minden amerikai és kanadai (Szerintem Európai is)
 
Ez (az írás) minden bizonnyal egy "szellemi-táplálék" lesz mindenki számára.
 
Nagyon érdekes, és mindannyiunknak szükségünk van rá , hogy elolvassuk, elejétől a végéig. És tovább küldjük mindenkinek.
 
Talán ez az oka, hogy az amerikai / kanadai (európai) muzulmánok annyira csendesek, és nem beszélnek az esetleges atrocitásokról.
 
Lehet e egy jó muszlim, jó amerikai vagy kanadai? (európai)
 
Ezt a kérdést továbbították egy barátomnak, aki Szaúd-Arábiában dolgozott 20 évet.
 
A következőt válaszolta:
 
Teológiailag - Nem. ... Mert ő, hűséges Allahhoz.
 
Vallásilag - Nem .. . .. Mivel Allah nem fogad el más vallást az iszlámon kívül ... (Korán, 2:256) (Korán)
 
Szentírás szerint - Nem .. .. Mert ő hűséges, az iszlám öt pilléréhez (1,tanúságtétel, 2, napi öt ima, 3, a Ramadán havi böjt, 4, az adakozás, 5, zarándoklat) és a Koránhoz.
 
Földrajzilag - Nem .. Mert ő hűséges, Mekkához, ahová ötször fordulnak naponta imádkozni ..
 
Társadalmilag - Nem. . . Mert aki hűséges az iszlámhoz, annak tiltva van, hogy barátkozzon a keresztényekkel vagy a zsidókkal ...
 
Politikailag - Nem ... Mert be kell tartania amit a mullahok (spirituális vezetők) oktatnak, azaz Izrael és a Nagy Sátán Amerika megsemmisítését.
 
Családilag - Nem. .. . Mert az az utasítás, hogy vegyen feleségül négy nő, és verje a feleségeit, amikor nem engedelmeskednek neki. (Korán 04:34)
 
Intellektuálisan - Nem ... Mert nem tudja elfogadni az amerikai alkotmányt, mert ennek alapja a bibliai elvek és úgy véli, hogy a Bibliánk, korrupt.
 
Filozófiailag - nem. . . Mivel az iszlám, Mohamed és a Korán nem teszi lehetővé a vallásszabadságot. A demokrácia és az iszlám nem léteznek egymás mellett. Minden muszlim kormány vagy diktatórikus vagy autokrata.
 
Lelkileg - nem ... Mert amikor kijelentjük "egy a nemzet Isten alatt," a keresztény Isten szerető és kedves, míg Allahot soha nem nevezik mennyei Atyának, és nem is mindig a szerető (Isten), a Korán szerint 99 neve van.
 
A sok „tanulás” és tanácskozás után .... talán nagyon gyanúsnak tűnik az összes muszlim ebben az országban. Nyilván nem lehet egyszerre "jó" muzulmán és jó amerikai / kanadai is. (európai) Nevezd ahogy akarod, de ez az igazság. Ezt jobb ha elhiszed. Minél többen lesznek, akik megértik ezt, annál jobb lesz az országunk és a jövőnk tekintetében is. A vallási háború nagyobb, mint gondolnánk, vagy megértenénk.
 
Lábjegyzet: A muszlimok azt mondták, hogy el fognak pusztítani minket belülről. Így a szabadság az már nem szabadság.
 
A fegyveres erők szeretnék, ha ez az email bejárná az egész Egyesült Államokat és Kanadát. (Európát)