Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

EMLÉKEZÜNK AZ 1956 -OS SZABADSÁGHARC 60. ÉVFORDULÓJÁRA

| 2016-08-23 | admin |

 

 

1. A nemzeti Emigráció 60 éves küzdelmeinek mellőzése,  a forradalom 60. évfordulójára alakult Magyarországi Emlékbizottság által

2. A kommunista Nagy Imre és társai - sajátjaik általi - kivégzésének 55. évfordulóján, közölt fotoriport

3. A magyar államhatalom jogfolytonosságának kérdése - Geönczeöl Gyula

4. Az 56-os forradalom és szabadságharc, valamint történelmi előzményei − Radics Géza

5. Egy kis történelem

6. A Nagy temetés  1989. június 15

7. Az első 24 óra

8. A történelemhamisítás diadala

9. Tisztelt Szerkesztőség!

10. A nagy átverés

11. Nagy Imre és a pesti Srácok - Dr. Balogh Sándor

12. Győzött a forradalom!? ­ 1956 október 27.

13. EGY KUDARC MENETRENDJE

14. Mi az alapja, a forradalom története meghamisításának?

15. Volt-e Rózsadombi Paktum?

16. ELSZABOTÁLT RENDSZERVÁLTÁS

17. Az elárult forradalom

18. Jegyzetek 1956

19. SZITTYAKÜRT ÜNNEPI SZÁMA AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC 50. ÉVFORDULÓJÁRA

 

60.  ÉVFORDULÓ
 
Ebben az évben ünnepeljük  dicsőséges forradalmunk 60.évfordulóját. Amikor megtudtuk,hogy Magyarországon alakult egy emlékbizottság az évforduló méltó megünneplésére, felvettem a kapcsolatot a Nemzeti Emigráció még élő és elérhető vezetőivel és tagjaival. Megegyeztünk, hogy felajánljuk segitségünket a hazai emlék bizottságnak, hogy az emigrációban élő egykori forradalmárok is hozzájárulhassanak az évforduló méltó megünnepléséhez és az alábbi levelet írtuk a hazai Emlékbizottság Elnökének és az elnökség 12 miniszter tagjának:
 
 Tisztelt Balogh Zoltán Miniszter Úr!
 
                           Az 1956-os Emlékbizottság Elnöke
 
     Az USA- ban és Kanadában élő volt 56-osok,  a TV és az Internet segítségével, napi szinten ismerik az otthoni eseményeket. Így szereztünk tudomást arról, hogy Balogh Zoltán Miniszter Úr javaslatára megalakult egy bizottság az 1956-os forradalom 60. évfordulójának méltó megünneplésére.
 
      Nagy öröm ez számunkra, hogy az 50. évforduló méltatlan „megünneplése” után a választófülkék forradalmának kormánya, végre az igazságnak megfelelően szándékozik megemlékezni az antikommunista és szovjetellenes forradalomról és szabadságharcról, mely világtörténelmet írt, mert a kommunista világrendszer itt kapott olyan sebet, ami soha nem gyógyult be, egyre üszkösödött és elvezetett az 1991-es összeomláshoz.
 
      Ezt a forradalmat nem a kommunizmust megjavítani szándékozó, un. reform-kommunisták vívták meg, hanem azok a forradalmárok, akik a kommunista rendszer megdöntéséért, és az idegen megszállók ellen fogtak fegyvert. Ezek közül 2500 hősi halált halt a harcokban. Az itthon maradottak közül több száz Kádár bitófáin fejezte be hősi életét, több ezer súlyos börtönbüntetést szenvedett. Azonban több ezer forradalmárnak sikerül Nyugatra menekülni, akik 33 évig a Világ minden táján emelték magasba a lyukas zászlót, emeltek gyönyörű emlékműveket a városokban és hirdették a forradalom igazságát, amit otthon a történészek, /?/ szemérmetlen módon meghamisítottak.
      Ugyanis a forradalom történéseinek, csak az egyik felét közölték, a másik felét meghamisították vagy elhallgatták. A féligazság pedig nem az igazság fele, hanem hazugság!
Ezt már az Ó-kori görög bölcs Hérodotosz óta számtalan filozófus és történész megerősítette.
 
      A rendszerváltás hajnalán, 1989-ben, az emigrációban élő forradalmárok lelkesen mentek     volna haza, hogy segítsék az otthoni rendszerváltó erőket. Az akkori legkövetkezetesebb forradalmi szervezettel a Magyar Politikai Foglyok Szövetségével vették fel a kapcsolatot, mivel e szervezet minden tagja részt vett a forradalomban, vagy szenvedő alanya volt 1945 óta a kommunista diktatúrának Ezt követően a  Szövetség Szervező Titkárát Szalay Róbertet, számtalan alkalommal hívták meg kongresszusok, ünnepélyek alkalmával, valamint előadások megtartására. Ennek során Európa és Amerika országainak városaiban, több száz itt élő volt forradalmárral találkozott és az azoktól kapott dokumentumokkal és cáfolhatatlan esemény elmondásnak meghallgatásával egészítette ki otthoni kutatómunkáját, előadásait, írásait, tanulmányait és a forradalomról írt könyveit.
     
 Kérésére az emigrációban élő forradalmárok a nagyobb, állami könyvtárakban, / Párizs, London, München, Genf, New-York, Torontó, Buenos Aires, Melbourne, / kikeresték, lefordították és elküldték az akkori újságokban, folyóiratokban a forradalommal foglalkozó írásokat, hogy azzal is kiegészíthesse ismereteit.
 
       A Nemzeti Emigráció szervezeteinek legtöbb vezetője szerint, az elmúlt 25 évben kevés olyan történész van, aki jobban ismerné az emigráció elmúlt 60 éves küzdelmeit, különös tekintettel a rendszerváltást követő évekre, mint Szalay Róbert történelemtanár bajtársunk.
Ezért javasoljuk személyét meghívni a Tisztelt Emlékbizottságba.
 
Továbbá. A nemzeti Emigráció kiemelkedő alakja Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár. 1956 után kapott menedékjogot az USA-ban. Itt végezte el az egyetemet és doktori szakdolgozatát is az 1956-os Magyar forradalomból írta. Hosszú évekig vezetője az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének.
 
      Az emigrációban élő 56-os szervezetek még élő, volt vezetői és tagjai szerint, - megadva a tiszteletet az Emlékbizottság minden tagjának, - a fenti két történész meghívása még hitelesebbé tenné a Bizottság munkáját különös tekintettel Balogh Zoltán Miniszter Úr azon kijelentésére, hogy a munka során, ellentétes vélemények és összecsapások is elképzelhetők a vitatott történelmi kérdések tisztázás érdekében.
 
      Az Emlékbizottságnak jó munkát kívánva, és szíves válaszát várva.
 
 
Cleveland, 2015. December 2.-án                                            
                                                                                              Tisztelettel:
                                                                    A Hungária Szabadságharcos Mozgalom Elnöke
                                                                                     
          Molnár Lajos