Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Mai adag!

| 2017-02-02 | admin |

 

 aggódó zsidó mama, aki a bölcs rabbit keresi fel tanácsért.

– Rabbi úr! A fiam teljesen megőrült!
– Mi történt, asszonyom?
– Teljesen megbolondult a fiú. Elkezdte tartani a kóser étkezés előírásait, szombaton a legszigorúbb zsidó vallási szabályokat tartja…
– De hát asszonyom, értem én, hogy ezeket ön talán őrültségnek gondolja. Na de akkor miért hozzám jön tanácsért? Hiszen én is szigorúan vallásos ember vagyok, a zsidóság szabályaihoz én is ragaszkodom.
– Na jó, az más, rabbi úr! Magának ez a szakmája, de a fiam komolyan gondolja…
 
A pesti turista először járt Székelyföldön, a Hargitán kirándulva találkozott a pakulárral. Egyből eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai meséltek, s amit egyszer meg is kóstolt, de mivel emberünk sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agyafúrtságáról, nem
rontott ajtóstól a házba, hanem finoman rákérdezett a pakulárra:
– Adj' Isten! Tud-e esetleg egy helyet, ahol juhtúrót tudnék venni?
A pakulár rásandított:
– Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jútúró pont com.
 
Jő haza Mári nén' a bótbó' s mondja:
– Hallod-e, Pista, megdrágult az ital. Mi lesz most?
– Semmi. Kevesebbet eszünk.
 
Mondja mérgesen az orvos Pista bá'-nak:
– Minden pohár pálinka, amit megiszik, egy héttel megrövidíti az életét!
– A' nem lehet, doktor úr. Akko' én má' tíz éve e'lennék temetve.
 
Pista bá' összeveszett az asszonnyal. Kiment, s bévágta maga mögött az ajtót. 17 esztendő múlva hazajött, letette a kalapot, s a lájbit és leült a padra. Kérdi a felesége:
– Hol vót?
– Künn.
 
Pista bá’ bemegy a kocsmába. Leül, kér egy deci szilvapálinkát, és fejét csóválva motyog, hogy vannak megmagyarázhatatlan dolgok. Megint kér egyet, aztán megint, s mondogatja tovább. Kérdi a kocsmáros:
– Mit nem lehet megmagyarázni?
– Úgy jártam, hogy kimentem tehenet fejni. Felrúgta a vedret. Megpróbáltam túlról, de ott es felrúgta. Mondom, megpróbálom hátulról, de úgy es felrúgta. Erre a két hátsó lábát kiköttem a pajta oldalához, leültem fejni, erre elkezdett csapkodni a farkával. Gondoltam, felkötöm a farkát a gerendához. Felálltam a fejőszékre, s mivel hirtelen nem kaptam kötelet, megódtam
a nadrágszíjat, felemeltem a tehén farkát, erre szíj nélkül leesett a nadrágom. Béjött az asszon. A tehén lába kikötve, a farka felkötve, én állok a fejőszéken kiódott szíjuval, a bokámnál a gatyám. Na, erre mondom, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni...
 
Pista bá' hangosan és igencsak hamisan énekel a lakodalomban. Mondja neki többi vendég:
– Eisze inkább táncoljon, Pista bácsi!
– Mé', fiaim?
– Me' a port jobban bírjuk!
 
Új lakó költözik Pista bá' szomszédságába. Este – fél szemmel a szomszédot lesve – kiment a kertbe. Az öreg, ásott egy gödröt, és beletett egy bödönt. Másnap reggel jöttek a milicisták:
– Mit dugdos maga, fegyvert, milyen tiltott dolgot?
Feltúrtak mindent, végül a kertben megtalálták a bödönt. Nagy diadallal kiásták, s hát nincs benne semmi.
– Mit járatja velünk a bolondját?
– Nem én hívtam magukot.
– Miért ásta el ezt az üres bödönt?
– Csak azért, hogy megtudjam, milyen ember az új szomszédom.
 
Mondja Pista bá’ Mózsi bá’-nak:
– Figyeljen ide, szomszéd! Mikor  van a születésnapja?
– Osztán métt es érdekli?
– Há’, vennék egy setétítőfüggönyt magának az ablakra...
– Minek?
– Hogy ne lássam örökké, amit a feleségivel művel, azétt.
– S a maga születésnapja mikor van? Én es megajándékoznám.
– Mivel?
– Egy szemüveggel, hogy lássa kié es az a feleség...
 
Turisták érkeznek az esztenához, nézik a juhokat. Kérdezik a pakulártól:
– Egész nap esznek?
– Ez a dóguk.
– És mondja, sokat esznek?
– Nem egyformán.
– Hogy-hogy?
– A fehérek kétszer annyit, mint a feketék.
– Hát az hogy lehet?
– Kétszer annyian vannak...
 
Pista bá’ vérző fejjel tántorog az úton. Odamegy a szomszéd gyermek:
– Jöjjön, Pista bácsi, hazaviszem!
– Ne, – riad meg az öreg – onnét jövök!
 
Halálos ágyán kérdezi Pista bá' az asszont:
– Véri, velem vótál-e, miko' a komonisták elvették a tehenyünköt?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvittek engemet a Duna csatornához?
– Veled vótam.
– Velem vótál-e, miko' elvették a második tehenyünköt es?
– Akkor es veled vótam.
– S most es velem vagy-e halálos ágyomnál.
– Most es itt vagyok.
– Véri, egyfolytába' csak a bajt hozod reám.
 
A halálos ágyán Máriskó néne mondja az urának , Pista 'bának: Te Pista én olyan nem szívesen halok meg, mert tudom biztosan, hogy Te hamarosan új asszonyt hozol a házhoz...
Erre Pista 'bá: Halhatsz meg egész nyugodtan Mári, mert én nem fogok megnősülni: Náladnál jobbat nem kapok és olyan mint Te ... nem kell .
 
Az amerikai vadász belép a vadászházba és meghökkenve látja Clintonné  hulláját szétmarcangolt testtel a küszöb közelében. Beljebb lépve meglátja Obama széttépett hulláját is az előszoba padlóján kiterülve. A vadász a konyhába veszi az irányt, és látja, hogy Trump a konyhaasztalon gubbaszt és az arcán iszonyatos seb tátong. 
Elnök úr mi történt itt - kérdezi megdöbbenve.
- Hát fiam, bejött a grizzly medve... széttépte szegény Clintonnét....széttépte szegény Obamát, nekem meg belekarmolt a képembe...
- És nagyon fáj, Elnök úr?
- Csak ha nevetek..
Azok a régi "szép" idők 
 
A rendszerváltás után találkozik két volt párttag: - Maga eddig alacsony volt, most meg magas! - Hát igen! - Maga eddig sovány volt, most meg kövér! - Hát igen! - Maga eddig fekete volt, most meg barna! - Hát igen! - Hogy megváltozott, Kovács elvtárs! - De én nem vagyok elvtárs! - Hát már az sem? 
 
A KGB épülete mellett Moszkvában nagytakarításkor egy papagáj kirepül a kalitkájából, ki a lakásból és átrepül a KGB épületére. A tulaj felhívja őket: - Ha elfogják a papagájt és elkezdene beszélni, már előre megmondom, hogy se én, se családom egyetlen tagja nem ért egyet a politikai nézeteivel! 
 
Hruscsov 1960-ban meglátogatott egy sertéstenyésztéséről elhíresült kolhozt, természetesen újságírók, fotósok kíséretében. Másnap megjelenik a cikk, fotóval, alatta a képaláírás: "Hruscsov a disznók között, balról a harmadik a főtitkár."
 
Hogyan választották meg a KGB volt főnökét, Jurij Andropovot a kommunista párt főtitkárává? - Elvtársak! Aki Andropov elvtársra szavaz, leteheti az egyik karját. 
 
Tanfelügyelő érkezik az iskolába az ötvenes években, meglátogat egy osztályt, és felteszi a szokásos beugrató kérdést: - Na gyerekek, ki tudja, mi volt korábban: a tyúk, vagy a tojás? Pistikére mutat, aki kis gondolkodás után így válaszol: - Én csak azt tudom tanár úr, hogy korábban tyúk is volt, meg tojás is!
 
Mórickáék a ötéves tervet tanulják. Másnap tanfelügyelő érkezik, és a tanítónéni felszólítja Mórickát, hogy feleljen az ötéves tervből. Móricka: - Az ötéves tervnek köszönhetően annyi krumpli fog az idén teremni, hogyha azt egy halomba hordanák, felérne a jóisten lábáig. - Na de Móricka! - szól rá a tanító néni - Tudod jól, hogy nincsen jóisten. - Miért? Krumpli van? 
 
A "régi szép időkben" hazánkba látogat Brezsnyev elvtárs. Hatalmas fogadást kapott. Pihenésképpen a Duna mentén korzózik Kádár elvtársával, és elmélkedik: - Kellene valami olyat csinálni, aminek örül a nép. Megszólal a sofőr: - Hajtsak a Dunába, elvtársak?
 
Három számítógépnek felteszik a kérdést: "Miért nincs hús?" Afrikai: "Mi az hogy hús?" Kapitalista: "Mi az hogy nincs?" Kommunista: "Mi az hogy miért?" 
 
Felsorakoztatják a gyűjtőfogház politikai elítéltjeit az udvaron. - Emberek, hozzák rendbe magukat - mondja a parancsnok -, mert hamarosan érkezik Rákosi Mátyás főtitkár... - Végre! De akkor ki lesz az új főtitkár?
 
Rákosi Recskre látogat. - Maga miért van itt? - kérdezi az egyik politikai rabot. - Mert nem engednek haza. 
 
Három ember ül az eszpresszó sarokasztalánál 1951 decemberében. Felsóhajt az egyik: - Hajjaj...! Mire a másik: - Hajjaj...! A harmadik is megszólal: - Uraim, hagyjuk a politikát, mert valaki még meghallja!
 
Kádár, Brezsnyev és Dubcek kalapácsvető versenyre jelentkeznek. Kádár 50 métert dob, Brezsnyev 70-et, míg Dubcek 100-at. Mindketten megdicsérik, ő pedig így válaszol: - Hát ha még a sarlót is dobhattam volna! 
 
Brezsnyev, Kádár és Ceaucescu meghal. Magához szólítja őket az Isten, majd így szól Brezsnyevhez: - Ismersz engem? - Ismerlek, te vagy az Isten! - Jól van! - hangzik a válasz - Ülj ide a jobb oldalamra. A következő Kádár: - Ismersz engem? - Ismerlek, te vagy az Isten! - Rendben! Ülj ide a bal oldalamra. Végül Ceaucescunak is felteszik a kérdést: - Ismersz engem? - Ismerlek, csak nem tudom, hogy miért ülsz a helyemen?
 
Hírek
- Újabb békés megyei rendőr követett el öngyilkosságot. Az elhunyt, korábban gazdaságvédelmi ügyekkel foglalkozó nyomozó felettesei szerint családi okok miatt lőtte magát háromszor hátba egy vadászpuskával.
- Az Országos Meteorológiai Szolgálat cáfolta, miszerint a Miniszterelnöki Hivatal nemtetszését fejezte volna ki a zord időjárási előrejelzések miatt.
- Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök szerint minden ember nagyon kedveli őt, és csak a véletlen műve lehet, hogy a médiában megjelent böszmeségek között ő áll az első helyen, ellenben azt örömmel fogadta, hogy a választók kétharmados többsége javasolta, hogy személyét nyilvánítsák a világ ökörség részévé.