Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Dr. Ács Tibor egykori csoportvezető katonai nyomozó ügyész „priusza”

| 2010-02-19 | admin |

  Amint az Önök előtt is ismert dr. Ács Tibor alezredes a Budapesti Katonai Ügyészség szóvivője azt nyilatkozta, hogy a HM egyik intézménye a vagyonvédő „Ei RT”. egy „gengszterszervezet”.

Állítólag ezért a kijelentésért fegyelmi eljárás indult ellene.

 

Dr. Ács Tibor 2006. évben, akkor még csak őrnagyi rangban, de a BKÜ tényleges nyomozati jogkörrel rendelkező csoportvezető ügyészeként hatósági eljárásban megállapította és írásban közölte (csatolva), hogy a kánya-hegyi honvédelmi híradástechnikai bázis építési engedélye csak 2005. évben, azaz az építkezés befejezése után vált jogerőssé, úgy, hogy a Honvédelmi Minisztérium az építkezés után jogerősítette a korábban Gönc Város Jegyzője által kiadott építési engedélyt.

 

A fenti megállapításból az következik, hogy a katonai torony jogerős építkezés, építési engedély nélkül épült. (Egyébként még további vagy fél tucat okból is ezt a jogi tény lehet megállapítani, de ezekre most nem térek ki.)

 

Nyilván a Honvédelmi Minisztérium felmérte az ügyészi megállapítás HM-re nézve igen súlyos lehetséges következményeit, és ez önmagában is elegendőnek bizonyult arra, hogy dr. Ács Tibor felettese (felettes szerve) felülbírálja és megváltoztassa a döntést. Dr. Hegedűs Antal ezredes címzetes katonai fellebbviteli ügyészségi ügyész a katonai ügyészség helyettes vezetője, felügyeleti jogkörében négy hónappal dr. Ács Tibor katonai ügyész döntése után, felülbírálva és megváltoztatva a korábbi döntést már azt állapítva meg, hogy az építési engedély 2002. áprilisában (jellemező, hogy a jogerősítés napjának megállapítására nem vette a fáradságot), tehát már az építkezés megkezdése előtt jogerőre emelkedett.

 

Nem sokkal a fenti eset után megvonták dr. Ács Tibor ügyész eljárási jogkörét, és szóvivővé minősítették át. Igaz, előléptették őrnagyból alezredessé.

 

Később jogerős bírósági végzés mégis az első, tehát dr. Ács Tibor ügyész álláspontját igazolta:

 

Az Encsi Városi Bíróság 8.B.350/2006/2.  számú jogerős végzése megállapította, hogy

„Kétségtelenül megállapítható az is, hogy az építkezés a földtulajdonosokkal való megállapodást és az építési engedélyjogerőre emelkedését megelőzően elkezdődött és be is fejeződött.”

 

A polgári (nem katonai) ügyészség is erre a következtetésre jutott:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség Nf. 2796/2006/2-I. számú határozata is megállapította, hogy az építési engedélyta katonai építési hatóság 2005. szeptember 6-án jogerősítette (egyébként  többszörösen törvénysértő módon).

 

Csakhogy a HM-re nézve ezeknek a döntéseknek sem lett semmi jogkövetkezménye, ugyanis a felettes bíróságok is mindig ugyan azt tették, mint, amit dr. Ács Tibor ügyész felettes szerve tett.

Három pert nyertem meg első fokon a HM ellen. Aztán a másodfokú bíróságok úgy helyzeték hatályon kívül az első fokú ítéleteket, hogy nem azt állították, hogy azok tévesek (ezt állítani nehéz is lett volna mivel, hogy, vagy 8-10 önállóan is megálló szilárd jogalapot kellett volna cáfolniuk), hanem azzal az indokkal semmisítették meg az ítéleteket, hogy visszamenőleg megvonták a perképességemet, a saját birtokomat érintő építkezés ügyekben és ez alapján utasították el kereseteimet. A negyedik ügyben, közigazgatási per lévén, amelyben  nincs másodfok, már mindjárt az első fokon megvonták a kereshetőségi jogomat és nem bírálták el érdemben a torony használatbavételi engedélye ellen benyújtott keresetemet.

Legutóbb (ez már az ötödik per) a toronyhoz vezető 5 km hosszú út építési engedélye ellen indított pert még jogerősen is megnyertem. Itt a Legfelsőbb b Bíróság felülvizsgálati, tehát rendkívüli eljárásban vonta kétségbe ügyféli jogi státuszomat, és adta vissza az új eljárásra az ügyet a jogerős ítéletet korábban meghozó bíróságnak azzal, hogy bizonyítsam be én, hogy a saját ingatlanom ügyében valóban volt ügyféli jogköröm. (Abszurd módon azt kellene bizonyítanom, hogy az építési engedély és a használatbavételi engedély hamis, volt útépítés, vagy korszerűsítés, az út korábban nem volt Mindezek bizonyításához még százezer forint szakértői díjat is megelőlegeztetett a nyilván valóan meghibbant Legfelsőbb Bíróág velem , mely összeg  mellesleg eltűnt a postán).

 

Ami pedig a „gengszterszervezet”  Ei Rt-t illeti: az őrzi a Kánya-hegyi katonai lehallgató tornyot is. Ennek  a Ei Rt.-nek, továbbá Szedlacsek Róbert ezredes MK Katonai Felderítő Hivatal biztonsági igazgató helyettese felkérésére szállta meg a rendőrség 2008. október 17-én, egész Telkibánya községet, tevőlegesen megfélemlítve a lakosságot, az erdő tulajdonosait, hatolt be jogalap nélkül egy zárt sorompó mögötti magánterültre, és tartoztatott le azért, hogy a jogszabályokban előírt kötelező, rendes erdészeti munkák körébe tartozó, de az Honvédelmi Minisztériumnak nem tetsző munkákat, egyébként a katonailag okkupált területen kívül, ne végezhessem el. Ezért letartóztattak és közbűntényes bűncselekménnyel próbáltak megvádolni. Ezek után hihető Szabó János rektor állítólagos kijelentése, ha mondta, ha nem, hogy ők a katonák, nyugalmazottak, vagy tényleges állományban levők bármire rá tudják venni a rendőrséget, legyen az aktív, tevőleges, vagy mulasztásos törvénysértés.

 

Ami pedig a rendőrségi eljárás elleni panaszomat követő bírósági eljárást illeti, a következő történt. A tárgyalásokat minden résztvevő szerint kifogástalanul vezető bírót, közvetlenül az ítélethozatal előtt lecserélték, az új bíró pedig egy kirívóan jogtipró ítélettel tett eleget a hadsereg kívánalmainak.

 

A láthatatlan kéz most ugyanazt tette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei bíróság egyik bírójával, mint amit az ügyben már 2006-ban megtett a Budapesti Katonai Ügyészség egyik ügyészével.

 

És a láthatatlan kéz fojtogatását érezzük dr. Ács Tibor egykori csoportvezető nyomozó katonai ügyész tegnapi elnémításakor is.

 

Nyilván való, hogy tisztességes bírákra és ügyészekre egy korrupt maffia-államnak nincsen szüksége.

 

 Perlaki Tamás

Kánya-hegyi erdőtulajdonos