Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Törvényes elszámoltatásra készül a CÖF

| 2010-02-22 | admin |

 Feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen az államháztartási mérlegek valódiságának megállapítása érdekében

 

 Törvényes elszámoltatásra készül a Civil Összefogás Fórum civil radikalizmussal – jelentette be Csizmadia László jogász, vállalkozó, a CÖF egyik alapítója egy budapesti sajtótájékoztatón 2010. február 19-én, mert véleménye szerint a civil társadalom 90%-a jogosan követel elszámoltatást a jelenlegi kormánnyal szemben. Ennek érdekében a CÖF szakmai kerekasztalokat hozott létre, melynek egyik legfontosabb feladatát vállalta fel az elszámoltatási kerekasztal – hangsúlyozta Schulek Ágoston, a CÖF másik alapítója, aki bejelentette: tavaly a CÖF mozgalmas évet zárt, több demonstrációt szerveztek, valamint megalakították a Társadalmi Kerekasztalt mintegy 1100 civil szervezettel, egyesülettel. A Civil Összefogás Fórum képviselői a korrupció, a feketegazdaság, az adócsalás és a nemzeti vagyonnal kapcsolatos felelőtlen gazdálkodás jelenségei miatt feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen az államháztartási mérlegek valódiságának megállapítása érdekében.

         Csizmadia László hangsúlyozta: – a korrupció, a feketegazdaság, az adócsalás és a nemzeti vagyonnal kapcsolatos felelőtlen gazdálkodás a társadalom négy olyan betegsége, melyek a létfontosságú szervet, a gazdaságot együtt támadták meg. Emellett szétrombolták az erkölcsi normák kötőerejét, a közbizalmat, valamint legyengítették a nemzetet.

         A tiszta gazdaság helyrehozása érdekében a CÖF fontosnak tartja a jogállami és demokratikus normák helyreállítását. Csizmadia László hangsúlyozta: a jövő nemzeti ügyekért felelős kormánya intézkedéseiben és döntéseiben elsődleges követelménynek tekintse a jogi és erkölcsi normák betartását és betartatását.

         A CÖF követeli az új kormánytól azon személyi kör teljes átvilágítását, amely alapos okkal feltételezhetően nem tisztességes munkából gazdagodott meg az elmúlt időszakban. Ehhez nyújt segítséget a CÖF által alapított „elszámoltatási kerekasztal”, mely civil oldalról kíván segítséget nyújtani a leendő kormánynak.

 

Követelik a nemzeti vagyonleltár elkészítését!

 

         A CÖF elvárja és követeli: – A választások előtt a még regnáló kormány  készítse el és hozza nyilvánosságra a nemzeti vagyon pontos és tételes felméréséhez  szükséges nemzeti vagyonleltárt. Továbbá követelik: a jelenlegi kormányzati és kormánypárti politikusok, valamint az állami és közigazgatási  vezetők vagyonvizsgálata azonnal kezdődjék meg! A vizsgálat terjedjen ki az ezen személyekhez köthető családi és rokoni kapcsolatokra is. A vagyonvizsgálaton fennakadt személyek ellen induljon büntető eljárás! Követelik, hogy 2002-ig visszamenőleg vizsgálják felül az ÁPV Rt és az MNV ZRt mérlegeit! Továbbá az összes egyéb, állami irányítás alatt működő cég és az önkormányzati cégek meghatározott érték fölötti privatizációs szerződéseit 2002-ig visszamenőleg vizsgálják át. A CÖF elvárja, hogy a nagyrészt külföldiek által kézben tartott feketegazdaság felszámolása kezdődjék meg, mert ez a feltétele a magyar kis- és középvállalkozások életben tartásának.

         A CÖF elszámoltatási kerekasztalának tagjai: Csizmadia László elnök, Csath Magdolna közgazdász, Fricz Tamáspolitológus, Bencze IzabellaFutó Barnabás és Hardy F. Gábor jogászok.

 

Történjen meg az ország tönkretételéért

felelős személyek számonkérése és megbüntetése!

 

         Fricz Tamás, a CÖF másik alapítója és szóvivője hangsúlyozta: –  A Civil Összefogás Fórum elsődleges küldetésének tartja, hogy felvállalja, megjelenítse, képviselje az állampolgárok, a szervezett civil csoportok érdekeit, törekvéseit, s azok megvalósulása érdekében nyomást gyakoroljon a mindenkori kormányzati hatalomra. A neves politológus rámutatott, az elszámoltatási kerekasztalt azért hozták létre, hogy történjen meg az ország tönkretételéért felelős személyek számonkérése és megbüntetése. Feleljenek politikusok, állami vezetők, állami cégek irányítói, közéleti szereplők, ahol lehet, ott a jog és a büntetőjog eszközeivel, ahol nem, ott az erkölcsi számonkérés valósuljon meg!

         Az elszámoltatás követelésének elsődleges oka tehát az igazságtétel természetes követelménye: bűnhődjenek a bűnösök, erkölcsi elmarasztalásban részesüljenek az erkölcsileg züllöttek, váljon el egymástól végre a jó és a rossz, hiszen aki az ország tönkretételében szerepet játszott, annak valóban felelnie kell. Vagyis az elszámoltatás nem más, mint a nyolc évig kormányzó, velejéig korrupttá vált balliberális hatalmi oligarhia, hatalmi hálózat törvényes, jogi és erkölcsi számonkérése és a megfelelő büntetések végrehajtása. E nélkül nem lehet továbblépni, e nélkül nem lehet tabula rasat, tiszta lapot kezdeni, e nélkül nincs Magyarországon újjászületés.

Fricz Tamás szerint húsz évvel ezelőtt elmaradt a történelmi igazságtételelmaradt a pártállami diktatúra irányítóinak jogi, politikai és erkölcsi elszámoltatása, elmaradt a szükséges elitcsere, melynek következtében a posztkommunista hálózatok átmentették a hatalmukat a gazdaságban, a médiában, a titkosszolgálatoknál, néhány év múlva pedig már a politikai hatalmat is visszaszerezték.

Márai Sándor gondolatait idézte: A kommunizmus megbukott, minden értelemben. De a kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezőjeaki már nem az Eszmét védi, hanem meztelen életét és a zsákmányt.” 

         A CÖF szóvívője kijelentette: – Valójában tehát a mai, elsősorban gazdasági, jogi-törvényi elszámoltatás nem más, mint a 20 évvel ezelőtt elmaradt történelmi igazságtétel és számonkérés más köntösben megjelenő, pótlólagos érvényesítése.

 

20 éve hazug, morál nélküli világban élünk, ahol nem lehet tudni,

ki tekinthető nemesnek és nemtelennek, igaznak és igaztalannak, becsületesnek és becstelennek

 

Ebből következik, hogy az elszámoltatás erkölcsi igazságtétel is, amelynek azért van nagy jelentősége, mert az 1989-1990-es átmenet során nem tisztázódtak az új rendszer, a demokrácia erkölcsi alapjai. Nem vált el egymástól jó és rossz, igaz és hamis, s ezért azóta is – immáron 20 éve – egyfajta hazug, morál nélküli világban élünk, ahol nem lehet tudni, ki tekinthetőnemesnek és nemtelennek, igaznak és igaztalannak, becsületesnek és becstelennek, sőt ezekről szinte nem is illik beszélni. Fricz Tamás szerint a baloldali-balliberális hatalom tudatosan is törekedett arra, hogy mindenkinek legyen bűntudata, mindenki érezze magát egy kicsit bűnösnek, egy kicsit korruptnak s így ne legyen önbizalma ahhoz, hogy számonkérje a valódi bűnösöket. Nos, ezen az állapoton éppen egy átfogó és valóságos elszámoltatás változtathat, mely elválasztja egymástól a jót és a rosszat, a valódi felelősöket az ártatlanoktól, s ebből kiindulva, tabula rasat- csinálva erkölcsileg értelmezhető korszak veheti kezdetét Magyarországon.

         Végre szűnjön meg az az állapot, hogy Magyarország egy következmények nélküli ország – mondta Fricz Tamás.

 

Magyarország a „gazdasági Trianon” állapotában

 

Csath Magdolna közgazdász, a CÖF tagja hozzászólásában megállapította: – Magyarország a „gazdasági Trianon” állapotában van, melynek okát a gazdasági visszaélésekben, a sokféle pocsékolásban, rossz döntésekben, valamint a „sógor-koma” kapcsolatokban jelölte meg. Lehet, hogy nem lett volna szükség megszorításokra, ha a magyar költségvetés hiánya nem növekedett volna folyamatosan – mondta. Sajnálatos módon a davosi világgazdasági konferencián ahol 133 ország képviselői elemezték a világ gazdasági helyzetét, Magyarországot a 127. helyre sorolták.

Bencze Izabella jogász fontosnak tartja az erkölcsi felelősségre vonás részeként egy fehérkönyv összeállítását azokról a jogszabályokról, melyek az elmúlt években születtek, és lehetővé tették 2002 óta az alapvető strukturális állami rendszerek szétzilálását, valamint a nemzeti vagyonnal történő felelőtlen gazdálkodást. Példaként említette azt a 2005-ben született kormányrendeletet, mely lehetővé tette a nemzeti vagyon egy csomagban történő értékesítését.

A sajtótájékoztató végén Schulek Ágoston bemutatta a Társadalmi Szerződés című kötetet, mely a CÖF eddigi munkásságáról ad átfogó képet, valamint a minimális elvárásokat tartalmazza. A kötetet eljuttatják majd a leendő nemzeti kormány tagjainak, köztiszteletben álló személyiségeknek,  közöttük a köztársasági elnöknek, a Magyar Tudományos Akadémiaelnökének, valamint a történelmi egyházak püspökeinek.

 

Frigyesy Ágnes