Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Székely humor

| 2017-07-11 | sz3rk |

 

Aki egy kicsit ismeri az észjárásukat, élvezni fogja.
 
Két székely beszélget:
- Hej komám, meghalt Jóska szomszéd.
- Há milett véle?
- Levágta az ujját a vonat.. 
- Háde abba nem szoktak belehalni komám..
- Há de éppeg az orrát piszkálta...
 
Ábel kiszalad a konyhába:- Idösanyám feldőlt a szobába a nagyszekrény!
- Jóisten fijam... milesz ha apád megtudja?
- Sze tuggya, me alatta van...
 
Számtantanár lett a székely legény. Hazalátogatott, mikor az anyja reggelire megfőzött három tojást. 
Az új tanár dicsekszik a tudományával:
- Édasapám, mit szól hány tojás van itt?
- Három fijam
- Nem igaz, mert öt
- Hát az hogy lehet fijam?
- Úgy édesapám, hogy ahol három van, ott kettő is van... és három meg kettő az öt
- Ez igaz fijam, s akkó én megeszek kettőt, anyád a harmadikot, ste edd meg aztat a kettőt akkó amék marad...
 
Utaznak a vonaton a székelyek. Az egyik megkérdi a másiktól:
- Maga nem véletlenül Kristály Domi Csomafaláról?
- Én nem
- Minnyá gondoltam, me egyáltalán nem hasonlít rea...
 
Mózsit a kocsmában hasba szúrták. Az orvos kötözés közben megkérdi:
- Nagyon fáj?
- Annem, csak amikó röhögök...
 
Két székely beszélget:
- Ecce erőst rossz szokást vett fel a feleségem
- Mit te komám?
- Nem fekszik le csak hajnalban
- S addég micsiá?
- Várja, hogy érjek haza
 
Ábel bá berúgott a vásárban, befeküdt a szekér derekába s elaludt. A lovak elindultak szépen hazafelé s a kocsma előtt megálltak. Két komája kifogta a lovakat és behajtotta a kocsma mögé. Egyszercsak megébred Ábel bá s néz körül:
- No ha én vagyok Küs Ábel, akkó ellopták a lovakot... 
Ha nem énvagyok, akkó találtam egy szekeret...
 
A templomban éneklés közben Sári nén a mellette ülő Róza néne felé pillant s látja, hogy az énekeskönyvet fordítva tartja a kezében. Odasúgja neki:
- Róza, nézze mán, fordítva tarcsa azt a könyvet. Róza nén megfordítja gyorsan aztán visszasúgja:
- Há lássa na így vanez, ha az a varasbéka onokám otthon hezzamatat.
Gyergyóban egy örmény összeszedte a rossz órákat, kijavította és árulta utána.
Bemegy Pista bá a kereskedésbe, nézelődik, majd megakad a szeme egy faliórán.
- Osztán naccságosúr, az az óra ott a falon jól mejené?
- Az kéremszépen nagyon jól megy, csak érteni kell hezzá: amikor nyolcat mutat s tízet üt, akkor fél kilenc van.
 
Ignác bá csak vett az örménytől egy vekkerórát, az ágya mellé tette s mindegyre figyelte, hogy jár-e rendesen. Az óra aztán éjfél után pár perccel megállt. Ignác bá hátba löki Póli nént:
- Te Póli, áll a vacak!
- Na hálistennek... Akkó megfordulok!
 
Csíkdánfalván egy arrajáró turista megszólít egy fa árnyékában heverő embert:
- Aggyonisten bátyám! Hogy ment a munka az idén?
- Ajjólment kéremszépen, nem panaszkodhatom. Fát kellett volna vágjak de jött egy nagy vihar 
s elintézte, aztán búrjánt kellett volna kaszáljak, de egy ménkű belécsapott s meggyúlt az egész,
így aztán asse kellett megcsinálni..
- S most micsinál bátyám?
- Há én itt várom, hogy egy kicsi fődrengés kivesse a fődből a pityókámot.
 
Janika találkozik a keresztapjával az úton:
- Apád otthon vane?
- Otthon há
- Osztán micsinál?
- Semmitse
- S há anyád otthon vane?
-Ő es otthon
- Há ő micsinál?
- Segít idesapámnak……
 
Két székely kártyázik, amikor az egyik elszellenti magát. A másik megkérdi:
- E ki vót te?
- Há ejsze a kutya
- Sze benn sincs az
- Nem baj, majd béjő…
 
- Mennyiért adja a malacot bátyám?
- Ezer lej
- Jajj, az nagyon drága, a szomszéd faluban csak nyóccáz lej
- Akkó vegyen ott
- Vennék, de ott nincs már
- Akkor várjon, hogy itt se legyen sakkó én es olcsóbban adom..
 
Mari nén elmegy a doktorhoz vizsgálatra:
- Mari néném mit érez, mi jut eszébe, ha ide teszem a kezem? S ha itt tovább tapogatom?
- Jaj lelkem...  hát a segédjegyző.
 
Százéves Mózsi bá elmegy a doktorhoz:
- Mostanába valami baj van velem doktorúr, ha meglátok egy szép fehérnépet rögtön futni kezdek utána
- Ha meglátja, hogy egy szép nő akkor jó a szeme, ha még futni is tud utána akkor a lába is jó, 
hát akkor mi a baj? 
- Az, hogy mikó utolérem elfelejtem mit es akartam véle csinálni.
Mózsi bá leesett a szekérről szénarakás közben, s megütötte magát
- Mari te, gyere lám ide
- Monnya na hallám mia baja?
- Hallámcsak szójj hezzám, tudoke beszélni...
 
Mózsi bá s István bá találkoznak hóviharban, mínusz húsz fokban az úton.
- Há te komám mé nem hordod ilyen időbe a bundasapkát?
- Azét me esszevágtam mikó a múltkó az a szerencsétlenség történt velem
- Mien szerencsétlenség te?
- Pálinkával kénáltak s nem hallottam...
 
Mari nén felmegy Pestre egyetlen leányát meglátogatni. Szép kertes házban laknak, modern felszerelés, a garázsban Mercedesz, minden ami kell. Örült is Mari nén, aztán megkérdi a lányát:
- Oszt mondd, boldog vagye édes jányom?
- Hát édesanyám, nem vagyok boldog
- Oszt há ménem lányom?
- Én azért, me a férjem impotens
- Ó hogy a ráksúj egye meg a pofáját, pedig nekem aszonta a lakodalomkor, hogy mérnök..
 
Mózsi bá felmegy Pestre és a sok járkálás közben rájött a vizelhetnék.
Nem ismerte a várost, fogalma sem volt hol találhat wc-t, ezért megállt egy parkban és elkezdett pisilni. Arra megy egy rendőr, meglátja, odamegy és megbünteti Mózsi bát 1500 forintra mert vétett a közszemérem és köztisztaság ellen. Az öreg szó nélkül odaad egy 2000 forintost, majd mikor a rendőr vissza akart adni 500 forintot, Mózsi bá visszautasította:
- Istállom biztos úr, maraggyon az a forint, me egy vékonykát fingottam es….