Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Geert Wilders üzenete a magyaroknak

| 2017-12-18 | sz3rk |

 

 "Hatalmas büszkeség számomra, hogy bemutathatom könyvem magyar fordítását. Magyarország a második otthonom. Ez drága feleségem, Krisztina szülőhazája, azé a gyönyörű, intelligens és bátor asszonyé, akit Eger és Szigetvár asszonyainak mintájára faragtak" - írja Geert Wilders a Halállistán című könyve új, magyar kiadáshoz készített előszavában. Mit üzent a holland politikus a magyaroknak? Néhány idézet az előszóból:

 
MAGYARORSZÁG NÉLKÜL A NYUGAT MÁR RÉG ELBUKOTT ÉS MEGSEMMISÜLT VOLNA.
 
"Valójában Magyarország, az egyik legrégibb európai nemzet, a 14. század közepétől kezdve Európa fő védőbástyája volt az iszlámmal szemben.
 
Ha van olyan nemzet, amely méltó arra, hogy Európa és a kereszténység védelmezőjének nevezzék, akkor Magyarország biztosan az. Gondoljunk csak I. Nagy Lajos királyra, aki győztesen harcolt a tatárokkal és oszmánokkal szemben 1366-ban és 1377-ben. Vagy gondoljunk Hunyadi Jánosra és vitézeire, akik 1456-ban sikerrel védelmezték Nándorfehérvárt és megakadályozták azt, hogy az oszmán törökök lerohanják a nyugatot. ...
 
Geert Wilders beszéde a holland parlamentben, magyar felirattal
 
Alig fél évszázaddal később azonban Európa szégyenteljes módon megtagadta azt, hogy Magyarország segítségére siessen, amikor a törökök újrakezdték a nyugat elleni dzsihádjukat. ...
 
A 173 éves iszlám uralom pusztító következményekkel járt Magyarországon. Hatalmas földterületek néptelenedtek el. A mászárlások, a háború, a deportálások és a kegyetlen rabszolgaság miatt a lakosság száma csökkent. A magyar nemzetet az iszlám kegyetlenségektől, brutális intoleranciától és a kínzó rabszolgaságtól szenvedett. ...
 
 
 
A magyar nép viharos évszázadai során ez volt a legsötétebb kor. De ott, ahol mások feladták volna, a magyarok tovább küzdöttek.
 
SOHA NEM ADTÁK FEL, SOHA NEM HAJTOTTAK FEJET MOHAMED ÉS ALLAH ZSARNOKSÁGA ELŐTT, SOHA NEM MONDTÁK KI AZT, HOGY “ALLAHU AKHBAR”,
 
hanem hűségesen kitartottak nagy királyaik, Szent István és Szent László hitvallása mellett. A rémségek ellenére a magyarok szellemét soha nem törték meg. Magyarország lett az Európa elleni iszlám behatolás számára a botlókő. A magyarok újra és újra megtagadták a behódolást.
 
Bár vereséget szenvedtek, de soha nem mulasztották el, hogy visszavágjanak.
 
A MAGYAR TÖRTÉNELEM LEGSÖTÉTEBB ÓRÁIBAN NAGY HŐSÖK TÁMADTAK.
 
1552-ben egy maroknyi katona, parasztokkal és asszonyokkal együtt sikerrel védelmezték Eger várát a hatalmas muzulmán túlerővel szemben. 1566-ban a szigetvári katonák az utolsó emberig harcoltak az erőd védelméért, és ezzel annyira megnehezítették a törökök számára a vár bevételét, hogy az oszmán hadsereg inkább feladta a további előrenyomulást Bécs felé.
 
 
 
Wilders felesége szülőfalujában
 
Kétség nélkül, Magyarország önfeláldozása megmentette Európát. Az oszmánokkal szembeni magyar ellenállás nélkül az európai védővonalak összeomlanak és ezzel keresztény civilizációnk is elveszett volna.
 
EURÓPA MINDEN NEMZETE ÖRÖKRE ADÓSA MAGYARORSZÁGNAK.
 
A magyar ellenállás végül elérte, hogy az Oszmán Birodalom anyagi erőforrásai kimerültek, és ezért 1699-ben kénytelenek voltak visszavonulni. Magyarország azonban drága árat fizetett a hat generációnyi iszlám megszállásért. A magyarok voltak a térség legvitézebb szabadságharcosai, ezért az ő földjük lett a háború fő frontvonala, és ez a vérveszteség más nemzeteknél jobban sújtotta a magyarokat. Az iszlám hódoltság teljes időszakát tekintve a magyar nemzet létszáma szinte semmit nem nőtt. Aligha van még egy európai nemzet, amely olyan sokat szenvedett volna az iszlámtól, mint Magyarország...
 
Ma ennek a régi háborúnak egy új fejezete íródik. Az iszlám ismét Európára vetette tekintetét. ... Az elmúlt öt évben még fojtogatóbbá vált a globalista, iszlamofil nyugati hatóságok által az iszlám bírálói ellen folytatott cenzúra és jogi zaklatás.
 
Meggyőződésem, hogy a történelem a mi oldalunkon áll. Az elnyomás és alávetés erői hosszú távon soha nem győzhetnek. Magyarország történelme újra és újra bebizonyította ezt....
 
AKIK MA ELFORDÍTJÁK AZ ARCUKAT E PROBLÉMÁK ELŐL, ELŐBB VAGY UTÓBB KÉNYTELENEK LESZNEK SZEMBENÉZNI VELÜK.
 
Időközben azonban sok értékes időt veszítünk. Itt az idő, hogy mindenki - férfiak és nők egyaránt - döntsön. Iszlám vagy szabadság. Nincs más választás.
 
Geert Wilders, 2017. november