Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Két kötetem a kommunizmus papi áldozatairól

| 2018-01-10 | sz3rk |

 

 Két kötet a kommunizmus papi áldozatairól 

 
Tisztelt és nagyrabecsült Barátaim!
 
Idén Húsvétkor jelent meg Frigyesy Ágnes: Az Úr csodásan működik - Erdélyi nagy Tanúságtevők - Ferencz Béla Ervin OFM, Tőkés István, Bíró János Antal OFM című kötetem. Azóta 20 erdélyi és három hazai könyvbemutatóm volt, a kötet csodásan éli önálló életét. (Könyvbemutatóim eddigi helyszínei a mellékletben olvashatók.)
 
 
A könyv bevezetőjét Takaró Mihály, Magyar Örökség-díjas irodalomtörténész, míg az ajánló sorokat Urbán Erik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója írta. Könyvem - a Jóisten kegyelméből - Balog Zoltán miniszter úr egyedi támogatásával készült. 
 
 
Takaró Mihály, Magyar Örökség-díjas irodalomtörténész a kötet Bevezetőjében így ír: „Hiánypótló, egyszersmind friss, eredeti munkát tart az olvasó a kezében. A Szalézi Szent Ferenc-díjas, sokszínű és sokrétű munkát végző újságíró Frigyesy Ágnes arra vállalkozott, hogy a történelmi félmúltat és jelent összekötve, felekezeti korlátokon túllépve, három „istenszolga” életútját bemutatva példákat tárjon elénk, XXI. századi magyarok elé arról, hogy a hit, a szeretet, a remény örök megtartó erő, mely bátorságot, hűséget, bizodalmat teremhet abban, aki mindvégig, rendületlenül ezekbe kapaszkodik…”
 
Urbán Erik ferences szerzetes, érseki helynök, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója a kötet ajánló soraiban rámutat: „Sokatmondó a kötet címe is: Az Úr csodásan működik - Erdélyi nagy Tanúságtevők, hiszen e kötetnek nemcsak az a célja, hogy csupán emlékeztessenek egy adott korban, politikai rendszerek viszontagságai között nagyrészt leélt életutakra, hanem az egyes eseményekben felismerjük Isten gondviselését népe iránt, hiszen minden időben megadja azon karizmatikus személyeket, akik elveszítik életüket Istenért és felebarátiakért, így kiteljesítve azt.
 
Örömmel tájékoztatlak Benneteket/Önöket hogy 2017. Karácsonyára megjelent a Legyen meg a Te akaratod - Embermentés a Gulagon és Burg Kastl-ban című és Nyugat-Európa egyetlen magyar, keresztény gimnáziumát, tanári karát és diákjait lefigyelő dosszié ismertetésével a kommunista diktatúra évtizedeiben alcímet viselő újabb kötetem a Gulág Emlékév alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.
 
Idézet a bevezetőmből: A kommunista rendszer tönkretett több százezer magyar családot. Tragikus sorsuk, igaz történelmük feltárása mellett a jó hír, az evangéliumi örömhír közvetítője kívánok lenni…    E kötetem Harangozó Ferenc pápai prelátusról szól, aki kilencévnyi szenvedés után Nyugatra menekült, s a híres, Nyugat Európában egyetlen magyar gimnázium igazgatójaként mentette a magyar lelkeket. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára dokumentumai feltárják, hogyan működött a kommunista diktatúrában a hatalmi gépezet, hogyan figyelték le, próbálták meg lejáratni, tönkretenni, rossz hírbe hozni a Burg Kastl magyar gimnáziumban működő tanárokat és ott tanuló diákokat! Továbbá a diktatúra három élő áldozatára hívom fel Olvasóim figyelmét: Mindszenty József hercegprímásra, Olofsson Placid bencés szerzetesre és Balogh István egykori tábori lelkész kálváriájára. Emlékük legyen áldott!
 
A Legyen meg a Te akaratod című kötet teljesen leleplezi az egykori MSZMP párt és kormányának diktatórikus működését, mely élő példa lehet arra, hogyan működtek, s ma is hogyan és milyen módszerekkel működnek az egykori kommunista rendszer utódai.
 
2018. február hónaptól a Kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából újabb könyvbemutatókra készülök, immár mindkét kötetemmel. Örömmel várom az új meghívásokat, javaslatokat, hová érdemes elvinni a két könyvet, egyben megköszönöm, ha viszed e két kötet hírét!
 
Az esetleges könyvbemutatók időpontjának egyeztetését a frigyesy@gmail.com címen vagy a +36-20/383-1417-es telefonszámon várom!
 
Eddigi könyvbemutatóimon a méltatások, beszélgetések mellett részleteket olvastak fel vagy ministráns fiatalok vagy Böjte Csaba testvér árva gyermekei vagy emlékezetes maradt például a szentegyházi 100 tagú Filis gyermekkórus ifjai, akik közül néhányan vállalkoztak a részletek felolvasására.
 
Isten gondviselő szeretetében bízva reménykedem, hogy mindkét könyvem önálló életre kel, s eljut minél előbb Olvasóimhoz!  
 
 
Budapest, az Úr 2018. évében, január 6-án Vízkereszt napján
 
 
Adjon Isten minden jót ez új esztendőben! 
 
 
 Frigyesy Ágnes,