Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Wass Albert likvidálása Egerben

| 2018-10-18 | sz3rk |

 

 Wass Albert likvidálása Egerben?

 
- eltüntetik a belvárosból a Wass Albert emlékkövet-
 
 
 
Gyorshírként adtuk tudtul, hogy Eltüntetik Egerben az emigráció támogatásával felállított Wass Albert követ.
 
Ebben a cikkben ígéretet tettünk, hogy: A részletes vitát hamarosan küldjük!
 
A Városimázs Bizottság ülését a világhíres, tragikus körülmények között elhunyt Gál Tibor fia, Titi, aki már egy bor nevét is viseli, hívta össze, mint elnök, és előterjesztette a Wass Albert emlékkő eltüntetésének szükséges voltát a belvárosból.
 
 
 
Rátkai Attila főépítész a Kő eltávolításának egyik főszereplője felvezetőjében támogatta Gál Tibor (Titi) előterjesztését.
 
(Itt rá kell világítani az alma és a fa megmagyarázhatatlan ellentmondására, hogy az alma messze esik a fájától, mert egykor Szíki erős barátságban élt a Városimázs Bizottság elnökének, Gál Tibor (Titi) édesapjával. Szíki volt az, aki a Gál Tibor megemlékezéseket kezdeményezte és emlékpark létrehozását indítványozta.)
 
 
 
A politika nem a hála hálóholmija, ez igaz, de ha ilyen merényletet tud Wass Albert emlékhelyével elkövetni, az gonoszságra és valamiféle illuminátus-illúzióra hajaz!- ezt már Szíki a Wass Albert Kör vezetője, a kőállító mondta el hozzászólásában.
 
Szíki Károly szerint ez csak fedőneve annak az elvtelen játéknak, amely a zarándokhellyé nőtt emlék- és kegyeleti hely felszámolását jelenti.
 
 
 
Az ülésen megjelentek a Wass Albert Kör elnökségi tagjai is.
 
Szíki éles vitába kerekedett a bizottság rossz szellemű döntnökeivel és a kő elmozdításában jeleskedő
 
Varga B. János kőelmozdító iskolaigazgatóval (Gárdonyi Géza Gimnázium), akivel hosszú egyeztetések során a kő belvárosban való tartásáról egyeztettek, de az igazgató mostani megszólalásában (régi elvtársi módszerre emlékeztetően) politikai lojalitással a kőbontók mellé állt.
 
A kőelmozdítást aktiváló igazgató eddig nem jelzett és valótlan információt tett közzé, amellyel a Wass Albert-emlékezet megalázását szolgálta, mondván: ezt a követ engedély nélkül állították, ezért el kell vinni.
 
Bognár Ignác képviselő: Ha Egerben minden engedély nélkül épített, felállított létesítményt el kellene távolítani, akkor meglehetősen foghíjas maradna ez a város!
 
 
 
Szíki: A kő marad!- ha Wass Albert hagyatékának csekély tiszteletére is képes a Gál Tibor vezette bizottság! Mert semmi magyarázat nincs arra, hogy a nemzeti lelkiismeret íróját háborgatni kellene egy olyan emlékhellyel kapcsolatosan, amely zarándokhelye a megye lakóinak, irodalompártolóinak és eszmevirrasztóinak. Mondják: az egyházi iskola felső vezetőinek van útjában. Kérdem én: Ki volt nagyobb keresztény és nemzetét Krisztus szeretetében nevelő, érte emigrációt vállaló és haló Wass Albert, vagy egyesek, akik ideiglenesen itt szórakoznak az iskola és a város vezetésében?
 
Wass Albert emléke annál többet érdemel, mint néhány önjelölt zseni lázadása a tradicionális kultúra meghatározójával, Wass Alberttel szemben!
 
Szégyennek tartom, hogy nem hogy érdemleges tárgyalásra nem került sor az emlékhelyet illetően, de még értelmes levélváltásra sem ragadtatta el magát a város vezetése, hogy a W.A.Kör vezetőit megkeresse a probléma megoldása céljából. Mindössze egy ismeretlen titkárnő tett fel bugyuta és provokatív kérdést: mi köze Wass Albertnek Egerhez, hogy kiérdemelné a központban az emlékhelyet? Először is illik bizonyos egri pozicionáriusoknak, hölgyeknek és uraknak tudnia: rokonsága él e városban, másodszor pedig: szint alatt nem illik védeni az író óriást, sem támadni az ő örökségét!
 
 
 
Hivatkoznak a fertálymesterekre, akik a kő elszállítása mellett döntöttek volna? Kik ezek az emberek és mi közük hozzá? Nyilvánvalóan semmi és talán nem is tudják, hogy ez a kisstílű bizottság szájára vette őket.
 
Sérelmes, hogy senki sem vállalja, ki volt a kezdeményező, hogy a 12 évvel ezelőtt állított követ elhurcolják és a kegyeletsértést megvalósítsák! A hosszas időhúzás közben sem derült fény arra a zseni személyre, akinek útjában áll az emigrációban alkotó író emlékköve.
 
Wass Albertet nem lehet leértékelni és egy eldugott kis térszögletbe benyomni! Neki ott a helye, ahol emberek járnak és nem ott, ahol a kutyák dolgaikat végzik!
 
 
 
Wass Albert elmozdítása román nacionalisták röhögő kampánya ma is! Sajnálatos, hogy ez az avitt szellem beköltözött Dobó szellemiségét egykor büszkén valló városunkba.
 
A főépítész provokatív mondata így hangzott: a legracionálisabb megoldás, hogy el kell távolítani a belvárosból az emlékkövet. Úgy gondolom, hogy inkább a főépítész elmozdítása lenne az igazi racionális érvelés. Mi megvédjük a követ és ha elszállítására kerül sor, demonstrálni fogunk, majd a sajtónyilvánossága előtt elszállítjuk ebből a városból, s emocionálisabb szakértelem uralma alatt visszahozzuk és újra felavatjuk! – fejezte be védőbeszédét Szíki Károly, a Wass Albert Kör vezetője, majd az elnökséggel együtt kilépett a teremből.
 
 
 
(Következő írásunkban az elhurcolást helyeslő Szabó Tiborral, a Csík zenekar frontemberével foglalkozunk, aki bizottsági külsős tagjaként szintén megszavazta Wass Albert kegyelethelyének likvidálását.)
 
Heti Hang Szóró----Hangosan mindenről, ami nekünk fontos