Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Budaházy, a honvédelmi államtitkár

| 2019-03-22 | sz3rk |

 

 A minap Budaházy György, aki mellesleg az MVSZ Pest megyei küldötte, a Trianonról indított nemzeti konzultáció újabb támogató aláírásait juttatta el a Magyarok Világszövetségéhez, és ezzel az általa gyűjtött aláírások száma meghaladta a bűvös ezret. Szóba hoztuk a Sopron megmentéséhez vezető 1921-es nyugat-magyarországi nemzeti felkelés legendás hősét, Budaházy Miklós ezredest, és kiderült, hogy Gyuri apai nagyapjának testvéréről van szó, aki később honvédelmi államtitkár lett.

 
 
 
Aki figyelmesen olvasta az MVSZ Sajtószolgálat tavaly októberi közleményeit, emlékezhet arra, hogy az 1921-es, Prónay Pál vezette nyugat-magyarországi nemzeti felkelés katonai parancsnokai közt előtűnt Budaházy Miklós neve is. Ő volt az, aki felkelő harcosaival 1921. szeptember 5-én legyőzte a magyar foglyokat ejtő osztrák csapatokat és elfoglalta a történelmi osztrák területen fekvő Kirchschlag városát. Komoly üzenet volt ez a Saint Germain-i békével Ausztriának ítélt nyugat-magyarországi részeket megszállni készülő osztrákoknak. Meg is tette hatását. Három nap múlva, a második ágfalvi csata után Ausztria teljesen visszahívta megszálló csapatait.
 
Nem Budaházy Miklóson és felkelő társain múlott tehát, hogy a Lajta-bánságot mégis fel kellett adni.
 
 
 
A rettenhetetlen és meg nem alkuvó harcos a trianoni béke után politikai pályára lépett. 1926-ban a későbbi miniszterelnök, Gömbös Gyula pártjának országos pártigazgatója lett. Gömbös Gyula honvédelmi miniszterségének ideje alatt Budaházy Miklós volt a honvédelmi államtitkár. Kettőjük megegyezése alapján Gömbös előrelépése után ő kellett volna a honvédelmi miniszteri tárcát megkapja. Ebben tragikus halála akadályozta meg. 1930. szeptember 6-án hajnali 3 órakor, amikor édesanyjával és feleségével, valamint dr. Dáner Béla ügyvéd barátjával autón utazott feleségének Métneken, Vas megyében levő birtokára, Balatonmáriafürdő közelében egy elalvó bakter által nyitva hagyott sorompó miatt a Budapest-Nagykanizsa irányában haladó személyvonat elütötte, s gépkocsi utasai valamennyien a katasztrófa áldozatai lettek.
 
 
 
Budaházy Miklós nem csak hatalmas testi erejével tűnt ki, hanem kiváló szellemi képességeivel is. A Ludovika elvégzése után 1914-ben, a világháború kitörését követően főhadnagyként került Przemysl várába. A vár eleste után orosz fogságba hurcolták, előbb a szibériai tobolszki fogolytáborba, majd a Vlagyivosztokon túl levő habarovszki tiszti fogolytáborba. Innen megszökött, majd hónapokon át tartó vándorlás és ezernyi életveszély között 1918 májusában érkezett haza.
 
 
 
Nem nézte tétlenül a Károlyi Mihály által lezüllesztett Magyarország széthullását. 1918 decemberében ezredparancsnokká választották, és alakulatával Szinérváraljánál hónapokon keresztül feltartóztatta az előrenyomuló román seregeket. Miután a Károlyi-kormány leállította ezredének lőszerrel való ellátását, maradék csapataival a Székely Hadosztály kötelékébe lépett. 1919 márciusában, miután a Székely Hadosztály a negyvenszeres túlerővel szemben fegyverletételre kényszerült, az egész hadosztály tisztikarát Brassóba internálták. Hónapok múltán a románok feltételesen szabadon bocsátották foglyaikat, amennyiben hajlandók voltak becsületszavukat adni, hogy sem szóval, sem tettel nem fognak többé a román állam ellen harcolni. A reménytelen helyzetben a többség megtette ezt. Ám Budaházy Miklós a leghatározottabban megtagadta a nyilatkozat aláírását. Az ellenségnek becsületszavát nem adta, mert ezzel a magyar alkotmányra tett esküjével került volna ellentmondásba. Ezért a havasalföldi, krajovai fogolytáborba vitték. Innen már ismét csak a szökés segíthetett rajta. Vállalta, és így életben maradt. Ezer veszély között eljutott Szegedre, ahol 1920 tavaszán már szerveződött a nemzeti hadsereg...
 
 
 
Egy kis polgári kitérő után következtek a nyugat-magyarországi felkelés harcai, ahol a II. felkelő hadsereg vezére volt. Majd a Lajta-bánság Horthyék általi feladása után a politikusi pálya a honvédelmi államtitkárságig, és az élete virágában bekövetkezett tragikus haláláig.
 
 
 
Budaházy Miklós alkatát – testi erejét – és erényeit – meg nem alkuvó hazafiasságát és politikai érzékét – unokaöccse, Budaházy György örökölte, és próbálja magyar nemzetünk javára kamatoztatni.