Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Székelységek

| 2019-12-13 | sz3rk |

 

 Bánatosan ér haza az öreg székely a munkából.

 
Aszongya az asszonnak:
 
-Te Márti, bé kell valljam néked, mostanába ollan másodprímásnak érzem magamot ebbe a házasságba!
 
Erre az asszony egyet húz a vállán s aszongya:
 
-Folyton bolondságokon töröd a fejed János. Máskülönben es, amilyen furujád van neked,
 
annak kéne örvendjél, hogy egyáltalán még benne vagy a zenekarba...
 
 
 
 
 
 
 
        Meghal a székely, a temetésen a pap szívhez szóló prédikációt mond.
 
Kihangsúlyozza, hogy az elhunyt milyen remek férj és apa volt.
 
Az özvegy szipogva odaszól nagyobbik fiának:
 
        - Menj, fiam nézzé' belé a koporsóba, eisze nem jó temetésre  jöttünk.
 
 
 
 
 
 
 
        Hazakíséri Mózsi Julcsát a bálból. Nekinyomja a kerítésnek, de Julcsa ellenkezik:
 
-Hagyj békit, nem vagyok én olyan!
 
Mózsi elengedi:
 
-No, jól van, én akkó megyek hazafelé.  Mongyá' valami biztatót neköm.
 
-Nincs rajtam bugyi.
 
 
 
 
 
       Kérdi a székely asszony a leányától:-
 
        Miko' Mózsi megcsókolt, mé' nem rikótottá'?
 
- Amiko' csókolt azé'  me' foglalt vót a szám. Utána má' nem vót értelme.
 
 
 
 
 
       A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat vezette.
 
Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt a székely, szidta a fiát, hogy ő rontja el a szántást.
 
-Nem én rontom el, hanem édesapám!
 
-Hogy beszélsz te az apáddal? Annak idején én nem mertem volna visszafeleselni az apámnak.
 
-Vót is magának apja?
 
-Vót bizony, különb, mint neked!
 
 
 
 
 
        Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek:
 
-Hallod-e Mári, akartá' vóna-e férfi lenni legalább egy napra?
 
-Szerettem vóna. Há' maga?
 
 
 
 
 
       Két mozdonyvezető beszélget. Mondja a német:
 
-Nálunk olyan gyorsan mennek a vonatok, hogy pofon akartam vágni az egyik állomásfőnököt, s a következő kapta.
 
Azt mondja a székely:
 
-Itt olyan lassan mennek, hogy sógor kifeküdt a sínre, me´öngyilkos akart lenni, s éhen hótt.
 
 
 
 
 
 
 
       A brassói néplaptól újságíró érkezett Csíkszeredára. Kéri, mutassák meg neki a legöregebb favágót. Amikor találkoznak, azt mondja neki:
 
-Hallom, maga még a gróf birtokán dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet régen. Mondja, akkoriban hány gatyája volt?
 
-Nyolc..
 
-Miből?
 
-Gyolcsból.
 
-És most az új rendszerben hány van?
 
-Kettő.
 
-Miből?
 
- Abból a nyolcból.
 
 
 
 
 
        A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi:
 
-Harapnak a halak?
 
-Dehogy! - mondja a székely. - Simogassa csak meg nyugodtan!
 
 
 
 
 
        Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr gyanakodva megállítja:
 
- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak nem bort?
 
- Harmatlevet.
 
- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg!
 
- Pfúúúj! Ez borzalmas. Na, gyorsan menjen el innen!.... Gyí Harmat!
 
 
 
 
 
        Kapaszkodva áll a székely az ülések között a vonaton. Mondják neki:
 
-Jöjjön, üljön le, bácsi!
 
-Nem ülök le. Sietek!
 
 
 
 
 
 
 
        Két székely a mezőn tántorog hazafelé, amikor meglátják a legelésző lovakat.
 
Mondja az egyik:
 
-Ej, de irigy vagyok a lovakra, komám!
 
-Há' mé' teee?
 
-Me' négykézláb mehetnek.
 
 
 
 
 
 
 
        Mózsibá' elmenyen az orvoshoz, mert fáj a feje. A doktor megvizsgálja, jobbról es balról,
 
megütögeti, megszuszogtassa, s a fejét csóválva mondja:
 
−Nem tetszenek a leletei, hajjaje. Mit szokott maga reggelizni?
 
−Én-e? Egy kicsi kolbászt, juhsajtot, rántottát tíz tojásból, s szalonnát. Előtte két pohárka szilvapálinkát.
 
−És mit szokott ebédelni?
 
−Megeszem a reggelről maradott kolbászt, szalonnát, utána faszulykalevest, ekkora csülökkel,
 
        né, s osztán lenyomtatom tőtött káposztával. Előtte két pohár szilvapálinkát, utána egy fél liter bort.
 
−Vacsorára?
 
−Megeszem a délről maradt faszulykalevest, a csülköt, utána szalonnát, kolbászt, hagymát, s túrót.
 
Na de előtte két pohár szilvapálinkát, utána fél liter veresbort.
 
−Jaj Mózsi bá', ez nem egészséges! S hogy áll a koleszterinje?
 
−Mint a cövek!
 
 
 
 
 
 
 
        Leszállnak a székelyek Madridban a buszról. Odajön egy spanyol:
 
- Ola!
 
Kérdi az egyik székely:
 
- Komám, hallád-e e' mit mondott?
 
A másik szembeáll a spanyollal:
 
- Idefigyelj! Nekünk ne oláhozz, me' kitekerem a nyakadot!
 
 
 
 
 
        János bácsi Gyergyóban, a vendéglőben reámordul a pincérre:
 
-Ebbő' a tyúkhúslevesbő' hova lett a  tyúk?
 
-Hova-hova! Magát se főztük belé a székelykáposztába!
 
 
 
 
 
        Mondja a sorozóorvos a székely  legénynek:
 
-Taszítsa le a nadrágját és hajoljon előre!
 
Hátulról nézelődik a doki és kérdezi:
 
-Van lyukas foga?
 
-Mé'? Onnan látszik?
 
 
 
 
 
        Baleset. Székely bácsi mondja a helyszínelő rendőrnek:
 
– Persze, öt politikus ment mint az állat, nekimentek a fának, és szanaszét repültek.
 
–És most hol vannak a sérültek?
 
–Eltemettem az összest.
 
–Úristen, és ha még éltek?
 
–Hát, egyik-másik szólt, hogy ő még él, de én már nem tudok hinni ezeknek...
 
 
 
 
 
        Székely bácsi éjféltájban nyögve kászolódik ki az ágyból.
 
- Mi a bajod? Hová mégy? – kérdezi a felesége.
 
- Megyek a pincébe egy kis borért.
 
- Talán csak nem bolondultál meg, hogy éjfélkor bort akarsz inni?
 
- Nem innám én, édes anyukám, de mikor álmomban három tál töltöttkáposztát ettem meg egy ültömben. Erre már muszáj inni, mert különben megcsömörlök.