Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat

| 2020-01-01 | sz3rk |

 

  Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.

 
 A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.
 
 IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.
 
 IV. Béla várromokat épített.
 
 A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban elestek a csatában.
 
 Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.
 
 A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
 
 Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
 
 Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a feleségét.
 
 A néma Katrin hallgatag lett...
 
 Arany János 1817-tól 1822-ig született.
 
 A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.
 
 Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.
 
 Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra.
 
 Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
 
 Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg.
 
 Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.
 
 Petőfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen.
 
 Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard volt.
 
 Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.
 
 Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
 
 A katonák életüket és halálukat kockáztatták. A hős holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.
 
 A víz oxigénből és folyadékból áll.
 
 A mocsári vész 1526-ban volt.
 
 A Szent Jobb István király bal keze.
 
 Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
 
 Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül sötét.
 
 A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
 
 A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.
 
 Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
 
 Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.
 
 Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
 
 A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
 
 Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
 
 A kenguru kicsinye fészeklakó.
 
 A ménes egy nagy lócsomó.
 
 Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.
 
 Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az Úrnak ajánlotta.
 
 Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
 
 Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.
 
 Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.
 
 Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.
 
 Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.
 
 És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.
 
 Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
 
 Egyiptom őslakói a múmiák.
 
 A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.
 
 A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.
 
 A Bibliát Guttenberg találta fel.
 
 Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
 
 A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.
 
 A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.
 
 A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.
 
 Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
 
 Villon fő műve az Ótestamentum.
 
 A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda...
 
 II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
 
 A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
 
 Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.
 
 Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
 
 Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
 
 A kőolajat kövekből sajtolták.
 
 Eötvös József többek között Budán született.
 
 Csapadékfajta: lisztharmat.
 
 A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni