Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Újabb katolikus akció a magyarság ellen

| 2010-06-01 | admin |

 

 Kedves Barátaim!

 

Gondos Béla mesélte ma, mi történt egy felvidéki kis falucskában a minap.

 

Ipolybalog – kis település az Ipoly „túlpartján”. Szép kis falu, magyar falu, van szép iskolája, derék iskolaigazgatója, derék polgármestere, szép kis temploma és sajnos van egy plébánosa is.

Történt, hogy az iskolaigazgató és a polgármester Badiny Jós Ferencnek kívánt emléket állítani – egy szép kis szobor formájában, az iskola udvarán.

MÉG VÉLETLENÜL SEM EGYHÁZI TERÜLETEN!!!

 

És most e szempontból teljesen mindegy, hogy a magyar őstörténet kutatói közül ki mit gondol Badiny prof.-ról – nála mélyebben senki nem merült el a sumér nyelv tanulmányozásában, senki nem tett annyit a sumer-magyar nyelvrokonság (azonosság?) elismertetéséért, mint Ő. Hogy Magyarországon töltött utolsó éveiben olyan területre is rátévedt, ahol kompetenciája megkérdőjelezhető, mit sem von le azt megelőző munkássága értékéből, s mit sem számít azon szempontból, mennyire forrón imádta Szűzanyát, a Nagyboldogasszonyt, a Magyarok Nagyasszonyát.

 

Akárki akármit mond, a pomázi Klissza dombon álló Csete György építette kápolna is csak addig vonzotta látogatók ezreit, míg a prof ott tartott negyedévente összejöveteleket, s miután kitiltotta onnan a terület gazdája (Dúcz Laci, Isten nyugosztalja) a helyi plébánossal karöltve, a hely elsorvadt, negyedévenkénti cigányvurslivá züllött, a szellem távozott onnét.

 

Akárki akármivel is ért – vagy nem ért – egyet a prof. munkásságának részleteiből-részleteivel, egyvalamit leszögezhetünk: a valós őstörténet kutatásának meghatározó alakja volt, s sokáig az Ősi Gyökér c. folyóirata becsempészett példányaiból tudhatták meg idehaza ezrek és tízezrek, hogy létezik másféle történelemírás is, mint a ránk erőltetett hazug finnugrisztika – sőt, fegyvert adott azok kezébe, kik a hazaáruló finnugrászokkal felvették a harcot.

 

Ennek az embernek helye van a magyarság emlékezetében. Nemcsak Ipolybalogon, bárhol az országban.

 

Ettől az embertől tagadta meg az emlékezést egy senkiházi plébános. Aki kifejezetten megtiltotta az iskolaigazgatónak és a polgármesternek, hogy bárhol a faluban szobrot állítsanak az Öregnek. Aki soha az Öreg saruszíjáig sem fog felérni, nemhogy esetleg engedélyért folyamodhatna annak megoldásáért…

A plébános kiprédikálással fenyegette meg a polgármestert és az iskolaigazgatót. Ipolybalog szín katolikus falu.

A plébános arra hivatkozott, hogy a katolikus egyház eretnekként tartja számon Badinyt.

Miért nem hallottam én soha, hogy a katolikus egyház felemelte volna szavát Károlyi szobra ellen? A Szabadság téri vörös csillag ellen?

Szigetváron sem a katolikus egyház akadályozta meg II. Szulejmán szobrának felavatását. Nyilván ezek a Hit Pajzsai voltak…

 

A katolikus egyház tavaly a Hétboldogasszony-kápolna avatási megáldásának otromba elutasításakor nyilvánvalóvá tette, hogy ezer éven át hazudott a magyarságnak, amikor Gellért püspöktől kezdve azt állította, a Nagyboldogasszony és a Szűzanya egyek.

Viszont mi tudjuk, hogy igenis, egyek. (Dorci mondja, hogy én is egyek – már valamit, mert már fél három…)

Utóbb azonban – bő nyállal – békét kötöttek a Magyarok Szövetségével. De a kinyilatkoztatást már nem lehetett visszaszívni.

A katolikus egyház nem vállalta fel a trianoni emlékharangozást – bár a nyomásnak most mégis engedtek – „papjaikra bízták” a döntést – és Erdő Péter a Szent István Bazilika-béli pénteki misét gyorsan trianonivá adoptálta.

A katolikus egyház hitvány szolgalelkű papja megtiltja az ipolybalogiaknak történelmük megismerését.

Ez az ipolybalogi pap fényévekre van Regőczi atyától, Csaba testvértől, a harangozást nyíltan felvállaló fóti plébánostól, vagy a Wass Albert szobrot menekítő gyergyószentmiklósi katolikus paptól is.

 

Ez egy szolgalélek.

Kiszolgáltatja magát egy falu népével, miközben páros lábban gyalogol bele önérzetükbe, megtagadva tőlük a történelem helyes ismeretét.

 

Kiszolgálja az egyházát, mely a habsburgokat szolgálta ellenünkben 400 éven át, mely „békepapságot” adott az országnak, buzgón súgva az Államvédelmi Hatóságnak a hívekről… Miközben tisztességes katolikus papok százai a gulágon emészttettek el.

A katolikus egyház nem nézett még szembe 50 és 400 éves múltjával.

Itt lenne az ideje.

 

Reményik Sándor az ilyen iskolák, de nem az ilyen templomok védelmére gondolt híres verse megírásakor.

 

Gondos Béla csoportja – kik az avatásra indultak volna 3.-án, csütörtökön – kint lesz Ipolybalogon. Csendesen – a templomnak háttal – megemlékeznek a professzorról.

 

A.