Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Zsidók és a magunk fajták - NYILT LEVÉL

| 2009-11-03 | admin |

 

Kedves Ónagy Zoltán!

Egy külföldön élő magyarok levelezőlistáján találtam meg a következő linket (http://www.irodalmijelen.hu/?q=node/2757) Szép Ernőről szóló illetve a Szép Ernőt hosszan idéző írására.

Hálás vagyok annak aki feltette a listára, és önnek, hogy az idézetet előkereste. Azonban a cím sajnos, nem egyértelmű, így félreérthető, azonkívül történelmileg hamis. Ön egy több mint fél évszázada halott költőt belekever korunk politikai vitájába ezzel a címmel:

"Szép Ernő a "magukfajták-magunkfajták"-ról." Tudtommal  Szép soha nem foglalkozott ezzel a kérdéssel ilyen kérdésfeltevésben, de ha már Ön felvetette, szeretnék egyet-mást tisztázni.

Megvallom, nem vagyok irodalmár, így Szép Ernőnek csak néhány versét ismerem, a Táncsics Könyvkiadó által (dátum nélkül) kiadott Magyar Múzsa antológiából, anélkül, hogy tudtam volna, hogy zsidó volt.

Az ott közölt verseiből (PITYPANG, ÉN ÍGY SZERETTEM VOLNA ÉLNI, GYERMEKJÁTÉK, LEÁNYOKNAK VALÓ NÓTA, TISZAPART) szerény ember- és természetszeretet sugárzik.

Ha nem említi, soha nem gondoltam volna Szép Ernő vallási hovatartozására. Ezek szerint zsidó léte nem befolyásolta egyetemes emberi eszméket sugárzó költészetét. Nála a zsidóság exisztenciális kérdés volt. Azon sajnálkozik az ön által idézett sorokban, hogy az emberek gyakran összekeverik a fajt és a vallást. Ő egy zsidó vallású ember, és mivel történetesen Magyarországon élt, egy zsidó vallású magyar akart lenni. Valószínűnek tartom, hogy még nem is akart "asszimilált" zsidó lenni, csupán zsidó vallású ember és magyar.

Tehát ha az elhíresült magunk-maguk fajta besorolást használjuk, Morvay bizonyára a magunk fajta kategóriába sorolná, ahova a magyar zsidóság túlnyomó többsége tartozott. A "maguk fajta" az, aki Magyarországon él, de nem hajlandó sorsközösséget vállalni a nemzet őslakósaival. A maguk fajta nem szükségkép és kizárólagosan zsidó. Lehet az odaköltözött kínai vagy orosz is, akik valami hátsó szándékkal élnek Magyarországon, és máshol a loyalitásuk. Szép Ernő bizonnyal nem esik ebbe a kategóriába.

A magunkfajta zsidóknak szép példája Stern Samu, aki a Budapesti Zsidó Tanács elnöke volt 1944-ben. Schmidt Mária a KOLABORÁCIÓ VAGY KOOPERÁCIÓ (Minerva, Bp., 1990) című könyvben ismerteti Stern életét és meggyőződését, és idézi Stern egy korábbi írását: "Magyarországon nincs, és ne is legyen külön zsidó párt, mert a magyarországi hitfelekezet tagjai mint a zsidó vallás hívei, nem akarnak mások lenni, mint zsidó vallású magyar állampolgárok, akik megőrizve hitükhöz való hűségüket, szabadon kívánják érvényesíteni állampolgári jogaikat és kötelességeiket." (49-55 o.)

Egyébként ez a megosztás meg van a zsidóságon belül is. Annak idején a moszkvai főrabbi magához hívatta a zsidó Trockyt, és figyelmeztette, hogy a Trockyk bűneiért a Bernsteinek (Trocky eredeti neve) szenvednek. A "magunk fajta" Bernsteinek, Szép Ernők, és Stern Samuk szenvednek a "magukfajta" zsidók bűneiért. Sajnálatos, de így volt, és így van illetve marad, amig a magunkfajta zsidók el nem különítik magukat a magukfajta.zsidóktól.

Így Szép Ernő esete nagyon hasznos a kérdés újbóli felvetésére, és tisztázni, kik a magunkfajták és kik a magukfajták. Remélem, ezzel segítek a szabatosabb disztinkció meghúzásában.

Dr. Sándor Balogh,

Prof. Emeritus.