Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Tőkés László Budapesti sajtótájékoztatója tudósítás Stelian dosszié

| 2010-07-19 | admin |

 

 Az egykori besúgók magas körökben, nagy fizetésekkel

és/vagy nyugdíjakkal komoly klientúra-építést folytatnak ma is

Tőkés László sajtótájékoztatója Budapesten

 

Tőkés László EP-alelnök 2010. július 16-án sajtótájékoztatót tartott a budapesti EP-irodában, ahol hangsúlyozta és sürgette a kommunista örökség elleni küzdelem felgyorsítását, követelte a határon túli támogatás-politikai teljeskörű átvizsgálását, valamint az egyházi- , párt-, és közélet teljeskörű átvilágítását, véleménye szerint ugyanis az egykori besúgók magas körökben, nagy fizetésekkel és/vagy nyugdíjakkal komoly klientúra-építést folytatnak ma is.

– Húsz esztendővel a kommunista diktatúra bukásának kezdete után mind Romániában, mind Magyarországon erősödik a múlttal való szembenézés, valamint a kommunizmus visszahúzó örökségétől való szabadulás iránti természetes igény. Erre vall az átvilágítási – ún. lusztrációs – törvénynek a román parlament általi elfogadása, ezzel párhuzamosan pedig az új hivatalba lépett magyar nemzeti kormány által meghirdetettgazdasági-pénzügyi elszámoltatás folyamatának beindítása.

Az anyaországi és a határon túli átvilágítás és elszámoltatástalálkozik egymással. Európai összefüggésben közösen kell felvennünk a harcot mindenfajta – akár romániai, akár magyarországi – korrupcióval, valamint közös örökségünkkel: aposztkommunizmussal – hangsúlyozta Tőkés László.

Ennek értelmében a következő konkrét vonatkozásokban és ügyekben jár el a Tőkés László EP-alelnök Sajtóirodája: kezdeményezik, szorgalmazzák és sürgetik a kivizsgálást, azátvilágítást és az elszámoltatást. Konkrétan:

1. Királyhágómelléki Református Egyházkerületben évekkel ezelőtt elkezdődött és szerteágazó úton folytatódótitkosszolgálati átvilágítás folytatásaképpen ez alkalommal azokra a – volt – kollaboránsokra hívjuk fel a figyelmet, akik időközben Magyarországra vagy külföldre telepedtek át (lásd az alábbi kimutatást). Az ideát szolgálatot végző lelkészek, különösképpen pedig a közvetlenül az erdélyi egyházi személyeknek és a magyar szellemi élet képviselőinek a megfigyelésére szakosított Bartha Tibor alias STELIAN esete arra figyelmeztet, hogy a hírhedtSzekuritáté volt informátorainak gyakori áttelepedése valóságosnemzetbiztonsági kockázatot jelenthet az anyaország számára. Ugyanide tartozik Szatmári Tibor és felesége, „Mucuska” esete, akik magyarországi szolgálatra szegődött RMDSZ-funkcionáriusokként estek a kémkedés alapos gyanújába.

2. A pénzügyi-anyagi elszámoltatás határon túlra való kiterjesztése – egy kis iróniával szólva – a magyar állampolgárság határon túli kiterjesztésével állítható párhuzamba. Határon innen és túl: egész magyarságunknak szüksége van a megtisztulásra és a megújulásra.

Ennek szellemében tűztük napirendre az érmindszenti Ady-Központ ügyét, mely a Széchenyi-Terv keretében épült volna fel a Költő szülőfalujában, de amelyet a 2002-ben színre lépő Medgyessy-kormány eredeti rendeltetésétől eltérített, és bihari-nagyváradi gazdasági és párt-klientúrájának játszott át.

A korrupciógyanús üggyel máris foglalkozik az OrszággyűlésL. Simon László elnök vezette Kulturális Bizottsága. Ugyanerre kértük hivatalos megkeresésünkben Matolcsy György miniszter, valamint Szőcs Géza államtitkár urakat.

3. kivizsgálás és elszámoltatás tárgyát kell képeznie annak a budapesti ingatlanügynek is, mely eredetileg szintén az – első – Orbán-kormányhoz kapcsolódik, s amely szintén az annak nyomába lépő Medgyessy-Gyurcsány-kormányzat idején siklott korrupció-, sőt kémgyanús pályára. Arról, az erdélyi történelmi magyar egyházaknak kiutalt, nagy értékű épületegyüttesről (Eötvös u. 13–15.) van szó, melyet – eltérítve eredeti rendeltetésétől – a későbbiekben az RMDSZ rendelkezésére bocsátott a kormányzat, s melyben – furcsa módon – az elhíresült Szatmári-házaspár tanyázott feltételezett kémtevékenysége lelepleződése idején.

Ezen, önkényesen eltérített ingatlanvagyon ügyét szintén az új nemzeti kormány – nevezetesen Papcsák Ferenckormánymegbízott – szíves figyelmébe ajánljuk.

4. Nem utolsósorban a gencsi ügy néven közismertté vált botránysorozat körébe tartozó, azon gencsi és érmindszentitermőföld-pályázatok esete szorul tisztázásra és vár megoldásra, melyekhez a nevezett települések közössége az Új Kézfogás Közalapítvány révén jutott. A viszonylag nagy összegű pályázati pénzek hűtlen kezelés folytán soha nem jutottak el a kedvezményezettekhez – a korrupciógyanús ügyek kivizsgálását pedig mind az illetékes magyarországi, mind a román hatóságok bűnpártoló módon elmulasztják.

A felsorolt ügyek és esetek általános érvénnyel irányítják rá a figyelmünket a határon túli magyar támogatáspolitika felülvizsgálatának, valamint reformjának sürgető voltára és szükségességére – olvasható a ma Tőkés László EP-alelnök Sajtóirodája által kiadott közleményben.

 

Frigyesy Ágnes

A szerző felvételeivel

 

 

Erdélyből távozott volt kollaboránsok

 

1. Kovács Imre – Fedőneve: AVRAM

 

§        Született: 1952. május 22-én, Nagykárolyban (Szatmár megye)

§        Volt paptamási (Bihari Egyházmegye) református lelkipásztor

§        Ügynöki múltját igazoló dokumentum: A Szekuritáté Irattárát Átvizsgáló Országos Tanács (CNSAS) -P-4901/07/17.09.2008 számú bizonylata

§        Magyarországra távozott, jelenleg a Tiszántúlon végez lelkészi szolgálatot

 

– Együttműködési kötelezettség-vállalását 1975. szeptember 28-án írta.

– Dossziéjában (nem hivatalos) 11 dokumentum található

– Hét informátori jelentést készített, megfigyelési területe elsősorban Tőkés László és családja,   továbbá egyes betánista csoportok

– Pénzjutalomban nem részesül

 

 

 

2. Fazakas Sándor – Fedőneve: HERMAN

 

§        Született: 1952, Szilágynagyfaluban (Szilágy megye)

§        Volt nagyvárad-rogériuszi (Bihari Egyházmegye) református lelkész

§        Ügynöki múltját igazoló dokumentum: CNSAS-S/DI/I/2356/17.09.2008 számú bizonylata

§        Skóciába távozott, állítólag ott végez lelkészi szolgálatot

 

– 1975-ben szervezték be. Külföldi tevékenységre készítik fel, „a külföldi magyar irredenták ellenséges tevékenységének megismerésére és szétzúzására”, a „Venus-2” akció keretében

– Kanadában is jár, megismerkedik az ottani magyar emigráció kulcsfiguráival, és jelentéseket ír a találkozókról

– Dossziéja hiányos

– Molnár János Szigorúan ellenőrzött evangálium c. könyvében a következőket írja: „HERMAN ügynök a rendszerváltást megelőzően püspöki titkárrá avanzsált. Ügynöki tenékenységének anyaga, noha töredékesen maradt fenn, a diktatúra Romániájában lehetséges lelkészi karrier egyik sajátos példája.”

 

 

 

3. Fazakas László – Fedőneve: KISS JÁNOS

 

§        Született: 1957. február 21-én, Szilágynagyfaluban (Szilágy megye)

§        Volt margittai (Érmelléki Egyházmegye) református lelkész

§        Ügynöki múltját felfedte a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

§        Külföldre távozott. Legutóbb Magyarországon tűnt fel, ahol Debrecenben pályázott lelkészi állásra

 

 

– 1980-ban szervezik be a Teológián. Az együttműködést ellenállás nélkül vállalja, és vaskos dossziék bizonyítják, hogy alaposan és szorgalmasan dolgozott a Szekuritéténak

– Nem egyszerűen a megyei Szekuritáté, hanem a 0902-es belügyi katonai egység hálózatához tartozik

– 1984-88 között mintegy 50 jelentést ír

– Kilenc hónapra Skóciába tanulmányútra mehetett, mivel „megbízhatónak és őszintének” tartották

– Tartótisztje pénzjutalomra javasolja, de átvételi elismervény dossziéjában nem található

 

4. Halász Sándor – Fedőneve: ARON

 

§        Született: 1950. március 17-én, Szilágycsehben (Szilágy megye)

§        Volt temesvári (újkisodai, Temesvári Egyházmegye) református lelkész

§        Ügynöki múltját igazoló dokumentum: CNSAS-P-4901/07.06.2008 számú bizonylata

§        Rögtön a temesvári fordulat (1989) nyomán Magyarországra távozott

§        Elhagyta vallását, jelenleg evangélikus lelkészként szolgál 

 

 

– 1975. szeptember 28-án szervezik be

– A rendelkezésre álló dossziéjában három informátori jelentés szerepel (1981-el kezdődően)

– Jelentései elsősorban Tőkés László tevékenységét érintik

– 1989 novemberében – a Szekuritáté megbázásából – meglátogat minden egyházmegyét, esperesi hivatalt, valamint több lelkészt, és a közhangulatról, különösen Tőkés Lászlóról alkotott véleményükről ír átfogó jelentést

 

 

 

5. Bartha Tibor – Fedőneve: STELIAN

 

§        Született: 1951-ben, Kolozsváron (Kolozs megye)

§        Volt dési ortopéd sebész-főorvos

§        Ügynöki múltját előkerült – kötetre rúgó – besúgójelentései bizonyítják, valamint a Kolozsvári Bíróság 4907/2010.04.14. számú végzése

§        Röviddel a Ceausescu-diktatúra bukása után Magyarországra távozott, ahol jelenleg a budapesti Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet Idegsebészeti Osztályán dolgozik

 

–      Első jelentése – az általa megfigyeltek dossziéjában – 1985. szeptember 27-én kelt, mintegy egy hónappal a Tőkés Eszterrel kötött házassága előtt

–      Beszervezése kimondottan a Tőkés család megfigyelését szolgálta

–      A Tőkés család tagjainak megfigyelési dossziéjaiban mintegy  46 (negyvenhat) STELIAN által írt jelentés található fel

–      Jeltéseiből és a tartótisztjeinek széljegyzeteiből kétséget kizáróan megállapítható STELIAN kiléte

–      Utolsó – általunk ismert – jelentését 1989. november 24-én írta

 

6. A előbbieken kívül nagy valószínűséggel a következő fedőnevek viselői végeztek informátori tevékenységet, akik utóbb szintén Magyarországra vagy külföldre távoztak:TUDORACHE, ANTON, JÓKAY SÁNDOR

 

 

Melléklet :

              1.

              2.