Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

VMDP Hírlevél IX. évf. 42. szám

| 2011-02-22 | admin |

 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt

HÍRLEVÉL IX. évf. 42. szám

2011. február 20.

 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) programpárt. Azért küzd, hogy a Kárpát-medencében minél több magyar minél tovább megmaradjon magyarnak.

Követelései között kiemelkedő fontosságú a jogszabály-alkotási és végrehajtási jogosítványokkal is ren­delkező magyar (perszonális) autonómia, s a számaránynak megfelelő parlamenti képviselet.

A Nemzeti Együttműködés Rendszerében létrejött a VMDP doktrínájának első pillére. A magyarok, akik ezt kérik, megkaphatják a kettős állampolgárságot. Megnyílt az út a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációja előtt. A feladatunk az, hogy éljünk e lehetőséggel, s tovább küzdjünk a tényleges magyar autonómia megvalósításáért.

A VMDP Hírlevél elérhető a www.vmdp.org.rs és az ausztráliai magyarok www.hufo.info című honlapján.

Ágoston András

 

Az egyszerűsített honosítási eljárás honlapja:

http://www.allampolgarsag.gov.hu/

 

Orbán Viktor kezd európai politikai szupersztárrá válni – és már nem csak hírhedt politikusként.

A Spiegel már referenciaként használja a nevét.

 

Február 14-i számában a hetilap a Merkel kancellár elleni európai lázadásról szóló cikkében non plus ultraként hivatkozik Orbánra.

Merkel német kancellár kiverte a biztosítékot az európai politikusok között a kétsebességes gazdasági együttműködés és az egész EU-ra kiterjedő uniformizált makro-gazdasági elképzeléseivel.

A Spiegel tudósítása szerint nem más, mint Orbán Viktor tapssal fogadott beszéde fejezte ki az európai lázadás erejét – épp azt a miniszterelnököt emelték vállukra az elégedetlenek, akit az elmúlt hetekben a médiatörvénye miatt élesen támadtak.

Az európai jobbközép pártok képviselőinek egyik gyűlésén nyerte meg magának a közönséget Orbán miniszterelnök. Orbán a Spiegel tudósítása szerint nem csak itthon darálja ellenfeleit, de Merkel politikai szövetségeseit is maga mellé tudja állítani: nem csak a Merkellel szövetségben levő bajor kereszténydemokraták, de Merkel CDU-jának tagjai is Orbánnal értettek egyet.”

 

Özvegy Szőcs Jánosné, Madarász Erzsébet:

Remény

 

Remény és bizakodás, ami még életben tartja roskadozó testünket s az emlékezés a régmúlt időkre, szüleinkre, kik az első világháború árvái voltak.

 

Édesanyám 7 éves volt, amikor apja és bátyja elestek a fronton. Édesapám már négy éves korában elvesztette édesanyját s tíz, mikor 1914-ben az édesapját is. Földjeiket az Árvai Szék eladta, azzal a feltétellel, hogy ha majd nagykorú lesz az árva, a vevő köteles lesz napi áron visszaadni. Vissza is adta. Igen ám, de a pénz, amit az Árvai Szék visszaadott a háború folytán úgy leértékelődött, hogy csak töredéke volt a földek árának. Így Édesapám évekig kellett nehéz munkán dolgozzon, hogy visszaszerezze. Fadöntésnél az erdőn csak fenyőágakból összerakott kalibában, takarójuk egy suba, a lábuknál a tűzhely, ahol megfőzték a mindennapi túróspuliszkát, a füstöletlen szalonnát. Ott melegedett egész éjjel a lábuk, egész télen át, míg fejüknél megfagyott a víz. Nem csoda, hogy már ifjú korában megkapta a savtúltengést, ami 48 éves koráig kínozta, s akkor itt hagyta a hat gyermekét. Juli 22 éves, már asszony volt, én 20, Antal 19, András 15, Róza 7, Teréz 4 éves volt. Füstbe ment a terv, amit édesapám ápolt, miután már házat mezőgazdasági felszerelést szerzett magának, hogy gyermekeit iskoláztatja, melyik arra való.

Jött a nagy közösítés, amivel ő nem tudott egyetérteni, s mi nagyobb gyermekei sem, s a falu népének 90 százaléka sem, hogy eltaszítsák arról a birtokról, amit ő tartott karban, s mint kisgazda szabadnak érezte magát, habár a termésnek a javát be kellett szolgáltatni az államnak. Hiába dolgoztam becsületesen, jövedelmem nem maradt. Elhatároztam, hogy beállok hát az akkor működő len feldolgozó üzembe dolgozni, de ott az volt a jelszó „ki nem velünk, az ellenünk!”... Továbbmentem a súrlókefekötő műhelybe, de ott is ugyanaz volt a helyzet. Be kellett állni az Ifjúmunkás Szövetségbe (IMSZ – Uniunea Tineretului Muncitor – szerkesztőség). Na, gondoltam nincs más választás. Így még ruházkodni sem tudtam. Hát beálltam. Dolgoztam egy télen s akkor létszámcsökkentés volt, mert már nem lehetett nádgyökeret kapni. Így a tizenkét lányból hármat kitettek, én voltam az egyik. Nemsokára jött két tanító IMSZ-tagdíjért, s én haragomban a tagsági könyvet vissza adtam. Eléggé mondták a tanítók, hogy meg fogom bánni, de nem törődtem. Odaadtam.

1951 őszén jött a hír, hogy Sepsiszentgyörgyön munkásokat vesznek fel a szövőgyárba. Odamentem több csomafalvi lánytársammal. Ott közös otthont kaptunk, tízen egy szobában. Megtanultunk géppel szőni, aránylag jól kerestünk de munka után kötelező volt ifjúmunkás gyűlésbe menni. Vagy három gyűlés után meg akartak választani elnöknek, s hiába tiltakoztam, hogy nem lehet, mert nem vagyok IMS tag, azt mondták, majd lesz, s én nem mertem mondani, hogy már voltam. Igen ám, de véleményt kértek rólam Csomafalván, s megtudták, mit tettem s az ifjúsági brigádból, aminek vezetője voltam eltettek négy rozoga gépre. Nem sírtam, mert nem sokára hazajöttem s három év munka után s összeházasodtunk 1954-ben Szőcs Jánossal, akivel 39 évet éltünk békességben. Két leányunk született, akik itt a faluban mentek férjhez. Sajnos Mária már hat éve özvegy. Én 18 éve, de vigasztalódom a lányaim, unokáim között. Járni nagyon nehezen tudok, dolgozni is keveset. Hallásom is romlik, de hozzák az unokák a jó olvasnivaló könyveket, s így jobban telnek az öreg napjaim. Nem bánt már, hogy nem járhattam iskolába, csupán 5 osztályt, mert nem akartunk a Román Kommunista Párt útján haladni, nem voltunk haladó szelleműek, még románul sem tanultam meg. Pedig hiányzott nagyon!

Szüleink úgy harcoltak, hogy bejussunk a Római Katolikus Felekezeti iskolába, mert aki nem jutott be az a román állami iskolába kellett menjen. Az elsőt az 1929 – 1940-es tanévben jártam, aztán jött a bécsi döntés – volt öröm, hogy nem kell románul tanulni – bár tanultunk volna azt is közben. Hát tanultunk szép magyar verseket. Most is tudom, amelyeket nemzeti ünnepeken szavaltam (Mit tegnap eltettem, ma nem tudom hova). Így neveltek minket hazaszeretetre s erről beszéltem a gyermekeimnek is, s habár az anyaországban sohasem jártam, addig Magyarországnak képzeltem azt, addig, amíg 2004-ben jött a nagy csalódás, ami sebet ütött a lelkünkben, de azóta rájöttünk, hogy félrevezették a magyar testvéreinket, most ők is tudják, s most hála Istennek tanúságot tehetünk arról, a világon élő összes magyarokkal együtt, hogy lélekben mi is odatartozunk.

Tavalyelőtt itthon voltak Zsuzsáék (legnagyobb unokám) Budapestről, ahol élnek. Zsuzsi azon volt, hogy szeretné, ha elmennék meglátogatni, hol laknak. Elvisznek. Én azt mondtam, hagyjatok békén, mert én már csak nyűg vagyok, akár merre visznek. Na de októberben mondják, hogy ki kell cseréljem a személyazonossági igazolványomat, mert Zsuzsi megvette a repülőjegyet nekem s az édesanyjának. Hát elmentünk, s mondhatom, felemelő látvány volt a repülőről lenézni, hát még amikor elvittek tíz nap alatt sok nevezetes helyre, felejthetetlen élmény volt. Álmomban sem láttam annyi szépet, örömmel kapaszkodtam a korláthoz lépcsőkön fel, lépcsőkön le. Elvittek Szarvasra a nagy Arborétumba, ahol a több száz éves fák ezer színben pompáztak. Így megláttam vénségemre a Magyar Mennyországot s remélem nyitva lesz minden magyar testvérünk előtt.

Adja Isten!

2011. február 7., Gyergyócsomafalva

Az írás a Nyolcvan évesen visszakapni a magyar állampolgárságot c. pályázatunkra érkezett. (ErdélyMa)

 

Dokumentumok:

 

Bugár: kihasználtak bennünket

Bizony ki! (Szerk.megj.)

 

Csúf játékot űzött Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás elnöke a kettős állampolgárságról szóló törvény kapcsán Igor Matovičcsal, és Bugár Bélával, a Híd elnökével. A két politikus az elmúlt napok heves szócsatái után ült le tárgyalni.

“Kihasználtak bennünket. Sulík hazudott Matovičnak, amikor azt mondta, a Koalíciós Tanács egyetértett javaslatával, mely szerint: az Egyszerű Emberek támogathatják saját törvénymódosító javaslatukat, ezt követően a koalíciós törvényjavaslatot visszavonják. Szintén hazudott, amikor azt mondta neki, a Koalíciós Tanács egyetértett azzal, hogy az Egyszerű Emberek közül egyedüliként megszavazza a Smer módosító javaslatát, a többiek pedig tartózkodjanak. Nem volt ilyen határozat” - mondta Bugár Béla. Mindez szerepel a Koalíciós Tanács jegyzőkönyvében is,

Azt, hogy a tanács nem adta áldását Matovič javaslataira, az SaS frakcióból kizárt képviselőnek Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom frakcióvezetője is megerősítette. Mikuláš Dzurinda, a Szlovák Demokratikus és keresztény Unió elnöke nem is kívánt tárgyalni Matovič javaslatairól.

Bugárnak az sem tetszett, hogy Matovičnak azt mondták, ő ragaszkodik a frakcióból való kizárásához. “Amikor én sajtótájékoztatót tartottam, és felszólítottam az SaS-t és a KDH-t, hogy csináljanak valamit ezzel a két képviselővel, akik egyetértettek Fico javaslatával (Igor Matovič és Radoslav Procházka - a szerk. megj.), Matovič már ki volt zárva” - mondta.

Bugár számára elfogadhatatlan Sulík eljárása, és jelezte, hogy a továbbiakban az együttműködés még nehezebb lesz vele. “Félinformációkkal és hazugságokkal azt érte el, hogy én tűnjek bűnösnek Matovič kizárása miatt. Ilyen játékokat velem csak egyszer lehet folytatni. Másodszor már nem. Másodszor már nem hiszek annak, aki egyszer hazudott nekem, és ez nem lesz jó, mert így most mindent ellenőriznem fog kelleni, amit Sulík mond” - fejtette ki Bugár.

Matovič azt állítja, hazugsága miatt már nem kedveli Sulíkot és fütyül rá, azonban sajnálja, hogy Bugárnak és a koalíció többi részének gondot okozott.

Juraj Droba, az egyetlen SaS-es képviselő, aki kiállt Igor Matovič mellett, úgy gondolja, az egész ügy kommunikációs problémák miatt keletkezett. Sulíkot régóta ismeri, és szerinte mindig egyenesen járt el.

A TASR információi szerint Sulík tudatosan hazudott, hogy kizárhassa Matovičot a pártból. Koalíciós partnereinek állítólag azt mondta, ha Matovič a Smerrel szavaz, végre lesz oka arra, hogy kizárja.

Matovič úgy véli, hogy az SaS készült arra, hogy kijátssza őt, a játszmát Natália Blahová és Somogyi Szilárd kezdeményezte. Matovič szerint Somogyi azért sértődött meg, mert Orbán Viktor ügynökének nevezte őt, Blahovát pedig a homoszexuálisokról tett kijelentései zavarták.

 

Matovič: Nem lehet kompromisszum, míg a Híd kitart saját javaslata mellett

 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek vezetője nem tudja elképzelni, hogy kompromisszum szülessen a kettős állampolgárságról szóló törvény ügyében. De örülne annak, ha ez mégis sikerülne.

"Örülni fogok, ha valaki rájön, milyen kompromisszumot lehet kötni, de nem tudom elképzelni, hogy lehetne" - jelentette ki a politikus. Matovič szerint az a minimum, hogy Szlovákia ne akceptálja az állampolgárság kiosztását a jelenleg hatályos magyar törvény szerint. Egyszersmind úgy véli, hogy aki másik ország állampolgárságáért folyamodik mindennemű reális viszony nélkül, az nem lojális a szlovák államhoz, ezért pedig meg kell vonni tőle az állampolgárságot. Matovič szerint, amíg a Híd kitart amellett, hogy semmilyen körülmények között ne vesszék el a szlovákiai polgárok állampolgárságukat, addig nem lehet áttörés.

A kormány azt követően kapta feladatul a kettős állampolgárságról szóló törvény módosításának kidolgozását, hogy Igor Matovič és Radoslav Procházka (KDH) az ellenzéki Smer-SD javaslata mellett voksolt, aminek értelmében a koalíció saját javaslatát visszavonta. Matovič megjegyezte, hogy e hét csütörtökön kellett volna összeülnie a kormánynak ez ügyben, de a tanácskozást elhalasztották Iveta Radičová kormányfő betegsége miatt. Szóvivője szerint a jövő héten megtarthatják az ülést. Az előkészítendő kormányjavaslat ellenére a kormányfő úgy gondolta, hogy az egyetlen lehetséges megoldás egy kétoldalú egyezmény Magyarországgal. 

Matovič úgy gondolja, hogy hozzá hasonlóan fognak vélekedni az Egyszerű Emberek mozgalmon belüli kollégái, akik maradtak az SaS parlamenti frakciójának tagjai. "Nincs ez irányú megegyezésünk, de gyanús lenne, ha hirtelen változtatnának az álláspontjukon" - jegyezte meg. Hozzátette, a törvénynél sokkal fontosabb, hogy hogyan érzik magukat a magyarok Szlovákiában, szerinte inkább munkahelyeket kell nekik teremteni. Emiatt kritizálta is Bugár Bélát, a Híd elnökét. "Többet érne, ha befektetőket keresne, minthogy a kettős állampolgárság egyszerűbb megszerzésén munkálkodna" - mondta Matovič.

 

Kárpátalján ismét megrongálták a honfoglalási emlékművet

 

Kárpátalján, a Vereckei-hágón szombatra virradóra felgyújtották a magyar honfoglalási emlékművet, a feltételezett tetteseket elfogták – adta hírül az ungvári ua-reporter.com az ukrán belügyminisztérium sajtószolgálatára hivatkozva.

A jelentés szerint a gyújtogatást helyi lakosok észlelték. Az is kiderült, hogy a félreeső emlékműtől egy Hyundai személygépkocsi hajtott el Alsóverecke (Nizsnyi Vorota) irányában.

A rendőrök elfogták az autó három utasát, akiket a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak – áll a közleményben, amely szerint az előállítottak egyike vallomást tett, ismertetve, miként gyújtotta fel társaival együtt az emlékművet.

A rendőrség vizsgálja a gyújtogatás helyszínét, tanúkat hallgat meg, és hamarosan dönt arról, hogy induljon-e büntetőeljárás az ügyben.

Az elmúlt években többször megrongált vereckei honfoglalási emlékmű vasbeton tömbökből épült, amelynek a felszíne kőlapokkal van burkolva. Korábban már előfordult, hogy egyes részeit éghető anyaggal öntötték le és meggyújtották. (MTI)

 

Köszönjük, hogy elolvasta Hírlevelünket.