Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Nyilatkozat az MSZ- MVSZ szópárbaj margójára.

| 2011-06-29 | admin |

 


 


 

Nekünk illúzióink erről a párbeszédről kezdetek óta nem voltak.

Én csak azt látom, hogy egy tehetségtelen oportunista be van ültetve az egyetlen nagy magyar világszervezetbe és azon keresztül rombolja  a magyarság önszerveződését.

És ezt a kakukkfiókát támogatják jóindulatú emberek. Mert nem tudják, hogy a pokolba vezető utat is jóakarattal kövezték ki.

Az egész a valóságban semmi más, mint a szovjetizált kisantant érdekeinek védelme.

Amit a Kádár rendszer után megmaradt Apró Antal féle szovjet-bolsevik hegemonisták máig működő háttér biztonsági szervezete védelmez. És amit a jelenlegi anyaországi rendszerben egyes "nemzetvédelmi" szervezeteibe bújtatott sejtek segítségével tartanak fenn. Nem véletlen, hogy nem akarják a magyar alkotmányosságot helyre állítani, hiszen akkor elvesztenék maguk alól a megmaradt szovjet támpontokat, ameyek a jelenlegi anyaországi rezsimbe még be vannak ágyazva. Kövér Laci titokminiszterként ezeket kellett volna kigyomlálnia. Meddig kell várni a rendcsinálással? Rákosiék meddig béníthatják meg azt az igyekezetet, hogy a magyarság a saját környezetében alakíthassa a saját sorsát? Hillary Clinton minek jön Magyarországra? Mivel fenyeget Kissinger és a szovjet trockista illegitim hatalom az amerikai nép nevében?

 

Beültetve a magyarok egyetlen hivatalos világszervezetébe a trockista, apró gépezet kakukkfiókája. Igen megható. Védelmezik is mindenhonnan, ahonnan nem várnánk. Ennyire veszélyes a magyar nép vágya a függetlenségre és az igaz szó ennyire tilos?

A napokban lejárt a titkosítás a gyalázatos Bős-nagymarosi hágai perről.

Kiderül, hogy Szlovákiának Magyarország eddig mintegy 3 millárd USA dollárt fizetett ki kártérítéként. Ausztriának ennél is többet. Az osztrák pimaszság és Európa aljassága valóban titkosítás mögé kellett legyen rejtve. A Bős-Nagymaros tervet eredetileg 1942-ben dolgozták ki, dehát akkor a Duna magyar területen folyt. A jelenlegi bősi művet pedig két olyan kontinentális földnyelvre építették, ami a Duna medrében egymás ellen mozog. Ezt a mérést is titkosították. Elég egy földrengés és viszi az ár az egészet. A bősi zsilipkapu oszlopai most is állandóan elmozognak és havonta kéthétig átlagban állandóan javítják. Nem lehet használni. A hajóskapitányok elmondják. Ehhez képest a vörös iszap törpe ügynek tűnik majd. Ugyanakkor ez jogalap lebontani az egészet, nemhogy fizetni rá dollármilliárdokat. Pl. az osztrákoknak. Ez a rendszer a magyarországi lakosságról csak húzza le a bőrt. Ilyen páriah rendszer a Világon nincs sehol sem.

Az a Szlovákia, amelyik Benes törvényeket és kollektív jogfosztást érvényesít a mai uniós "jogrend" kellős közepén, "történelmi" jogokra utalva alkotmányában egy ezer előtti vélt "eredeti" állapotra való jogos törekvésre hivatkozva, - ami közönséges népírtásra szervezkedés elbújtatva alkotmánycikkelyben, -amelyik le se sajnálja a velencei bizottság ajánlásait és tiltó, diszkriminatív nyelvtörvényt alkalmaz a benszülött és őstelepes magyarsággal szemben, nos őket dolármillárdokkal kell eltartani, hogy még többet szemtelenkedhessenk, legyen "miből". A magyarországi adófizetőktől kivasalt dollármilliárdokból pedig jut pénz Szlovákiában arra, hogy a magyarokra titkosszolgálatot telepítsenek és az életében korlátozzák.

 

Nagymorávia kultusza és a sok melléje hamisított ál-"történelmisekedő" doktrína cseh találmány volt, immár megbukott doktrínák. Ilyen állam északon a Duna felett sohasem létezett. Ott hunok, avarok, onogurok laktak. Ami volt, Rasztiz országa volt, amibe I. Zwentibald beleült, miután elfogta és kiadta nagybátyját Rasztizt Német Lajos Kelet frank királynak, aki Rasztizt megvakíttatta. Ez a frank fennhatóság alatti állam 870 körül a mai Szerbia és Bosznia területén létezett, és sohasem a Felvidéki Nyitra körül. És főleg nem Pozsonyban és Dévényben- (tehát a jelenlegi Szlovákia "alkotmánya" ennek a területnek a jogfolytonosságára hivatkozva alakult - oda kellene átköltözniük.).  A mai szerbiai Morava folyó völgyében alakult ki Rastiz frank hűbéres állama Dowina várával, de azt a folyót régi nevén Margens folyónak nevezték, a mellette lévő szlávokat ezért eredetileg a latin szövegekben Margens melletti szlávoknak mondták. Ebból alakult ki néhány évtized alatt a "morva" elnevezés. Csehország mellé pedig a morva mnekültek, I. Zwentibaldus egyik fia, II. Zwentibald utódai vezetésével  kerültek, őket Liutprand frank palatinus hozta ki a Száva mellől 895-ben. Erről vannak dokumentumok, de ők először Tirolban kaptak birtokot Arnulf kelet frank királytól. Csehország határvidékére csak a 10. században telepedtek le az osztrák órgrófságok  mintájára és tőlük alakult ki a mai Morvaország elnevezés. A Pozsony feletti Morava folyó eredeti neve pedig Marusa volt a latin szövegekben az avar korban. Maros folyó. Tehát három Maros folyónk volt a szlávok megérkezése előtt a Kárpát medencében. Sajnos Magyarországon nem létezik az a történész réteg, ami pusztán magát a magyar Honfoglalás körülményeit ismerné. Kisantant történész törpéket alkalmaz helyettük a kultúrkormányzat.

 

Javaslatom ezért az őstelepes felvidéki magyarság védelmében a következő:

A magyar állam a veszélyeztetés és a katasztrófa elhárítás érdekében a bősi erőművet illetően mondja fel a hágai itélet teljesítését és kérjen kártérítést a kizsarolt pénzekért. A mostani kvóta egy jelentős részét pedig családtámogatásként utalja ki havi rendzsreséggel azoknak a felvidéki magyar családoknak, amelyek az állami terror ellenére és a magyarellenes hisztériával dacolva magyar iskolákba adják a gyerekeiket és vállalják a magyar, ifjú generációk felnevelését az ősi magyar földön.

A Magyarok Szövetsége tanult. Most tanuljanak azok is, akik még mindig kitalálnak mindenfélét, tücsköt-bogarat, hogy az MVSZ-ben lévő állapotokat fenntartsák. Az ő jóakaratuk a pokolba visz. Mi pedig térjünk le erről a virágos, szovjetizált kisantanti útról. Lett légyen az Hillary, vagy más által ajánlott "kötelező" doktrína. Az önmegsemmisítés nem kötelező senkire sem. Egyetlen civilizált állam sem támogatja az egyén önelpusztítő tetteit, akkor miért lenne ez kötelező egy ősi nemzet esetében? Keleti Hun testvérnépeink biztosan a kijózanodás jeleként értékelik majd, ha helyesen lépünk.

 

Geönczeöl Gyula

a Felvidéki,

tehát az MVSZ SZOT elnöke

  

-- Eredeti üzenet --

Címzett: Elküldve: 2011. június 24. 19:22

Tárgy : Fw : Nyilatkozat az MVSZ sajtóközleményére

 

Egységet akarunk, de nem minden áron! Patrubány Miklósnak elsősorban meg kellett volna tartani a szervezet egységét, nem kizárni, illetve ellehetetleníteni sok értékes embert
akik jórészt ki is leptek a szervezetből. Az önök szolgálója ellen is puccsot szervezett az elnök.

 Patrubány Miklós értékes ember, rendkivülien munkabíró, de nem csapatépítő,  hanem megosztó személyiség. Erős vezetőre van szükség de a bizaci módszerek alkalmazása nem célravezető, alkalmatlan. Előszőr az MVSZ belső ügyeit kellene rendezni és utána keresni pertnereket akár a Magyarok Szövetségét is.

Jelzem, hogy az MVSZ Vallónia szervezete továbbra is működik évente négy öt rendezvényünk van. Az érdeklődők forduljanak Szakolczay Cecilia asszonyhoz vagy Illés György titkárhoz.

Nádasdi István--- En date de : Ven 24.6.11, Illés György <g.illes@h******.com> a écrit :


De: Illés György <g.illes@*****com>


Nyilatkozat az MVSZ sajtóközleményére

A Magyarok Szövetsége a kapcsolatok rendezése érdekében, tárgyalást kezdeményezett a Magyarok Világszövetségével. Az első tárgyalás építő légkörben és eredményes módon zajlott le, majd a két fél tárgyaló küldöttségei - a közös munka alapjaként - párbeszédet folytattak történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával kapcsolatban.

Mélységes sajnálattal kell megállapítanunk, hogy Magyarok Világszövetsége Sajtószolgálata a Magyarok Szövetsége jó szándékú megkeresésével egy időben elfogadhatatlan stílusú nyilatkozatot bocsátott ki, melyből számunkra az tűnik ki, hogy az MVSZ elnöke valójában nem kíván a nemzet ügyéért elkötelezetten a Magyarok Szövetségével együtt dolgozni.

Mi nem akarunk semmilyen vádaskodásban részt venni, de következetesen ragaszkodunk a tényekhez és az igazsághoz! Ezt várjuk el minden kritikusunktól is, és kérjük, ne kezdjenek személyeskedő lejáratásba, elferdített hírek terjesztésébe. A jelenlegi történelmi helyzetben inkább ildomos fölösleges indulatoktól mentesen, tárgyilagosan nyilatkozni.

A Magyarok Szövetsége a nemzeti érdek elsődlegességének figyelembevételével továbbra is hajlandó együttműködni és további tárgyalásokat folytatni az MVSZ tagjaival, az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, a nemzet ügyében való alázat jegyében, a közös és érdemi munka érdekében, hiszen történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása mindenek fölötti nemzeti érdek.

A Magyarok Szövetsége Ügyvivő Testülete ismételten leszögezi elkötelezettségét a magyar nemzet ügyéért folytatott munkában, alapelvként továbbra is a Börzsönyi Nyilatkozat 21 pontját vallja.

A Magyarok Szövetsége keresi az utat a valódi nemzeti összefogás megteremtése érdekében. Tudtuk, tudjuk, hogy óriási feladatra vállalkoztunk. Vukics Ferencnek ebben a munkában máig is ható és elévülhetetlen érdemei vannak.

Kérjük minden eddigi munkánkban sok áldozattal részt vevő szövetségesünket és minden igaz magyar embert, aki nemzetünk ügyéért, a szebb jövőbe vetet hittel és az ügy iránti alázattal képes tenni, fogjon össze velünk!

2011-06-22

A Magyarok Szövetsége Ügyvivő Testületének közleménye