Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Székelységek

| 2011-08-11 | admin |

 

Székely viccek 

 

Kiplakátolták Udvarhelyen az új szigorú rendszabályt: Aki éjfél után lármázva vagy dalolva megy haza, szigorú büntetést kap."
Másnap éjszaka hallja a rendőr, hogy valaki hangosan kurjongatva megy végig a főutcán. Odasiet, és szigorúan mutat a plakátra.
- Nem tudja kend az új szabályt?
- Én tudom, biztos úr ...
De ki mondta, hogy haza megyek? Ide indultam csak a másik kocsmába.


Az öreg székely temeti a feleségét.
A sógora vigasztalja:
- Ne búsulj bátyám, a túlvilágon majd találkoztok!
- Hát ez az, ami aggaszt, komám!
 
Székely a fiával fát vág az erdőben.
Egyszer csak megszólal a fiú
- Édesapám, valahogy nehezen megy ez a fűrész nem?
- Nem tudom fiam, én most pipázom.
 
Három mérnök egy komisszió előtt érvel egy híd megépítésének az esetleges megnyeréséhez.
A japán mérnök:
- Mi megkezdjük a híd építését a folyó mindkét oldalán egyszerre s középen a találkozást a GPS segítségével hajtjuk végre, maximum 1cm eltéréssel.
Az amerikai mérnök:
- Mi is a folyó mindkét oldalán fogunk neki a híd építésének s középen a találkozást a LASER segítségével hajtjuk végre, 2mm eltéréssel.
A székely mérnök:
- Mi is a hidat a folyó mindkét oldalán kezdjük megépíteni.
- És középen hogy találkoznak?- kérdik a komisszióban.
- Hát, ha találkozunk jó, ha nem akkor lesz két hídjuk.

Székely gyerek az apjához:
- Édesapám, nyilván valami baja esett a Riskának!
- Miből gondolod fiam?
- Hozza a pásztor a bőrét..
 
Hol a vella, lányom?
- A gereblye mellett, apám!
- És a gereblye hol van?
- A vella mellett, apám!
- Akkor a vella és a gereblye hol van?
- Egymás mellett, apám!

Az öreg székely elkezd fohászkodni a Jóistenhez:
- Édes, drága Jóistenem, én olyan nagyon szeretem a feleségemet, hogy mindenemet odaadnám érte!
- Ne engedd, hogy beteg legyen, legyek inkább én!
- Ne engedd, hogy szenvedjen az életben, szenvedjek inkább én!
- Ne engedd, hogy özvegy legyen, legyek inkább én!
 
A híres erdélyi zenészt faggatja egy riporter:
- Mondja, Áron bácsi, hány éve citerázik már?
- Tizenöt.
- És azelőtt?
- Nem citeráztam.

Egy székely atyafit megszólít egy utazó:
- Mondja, kérem, elérek ezen az úton a városba még vacsora előtt?
- El, ha addig nem eszik.
 
Azt mondja az újdonsült férj, az újdonsült menyecskének:
- Ha meglátod lelkem, hogy jövök bé a lovaskocsival a kapun, oszt olyan csálén áll a kalapom, hát ízibe menny bé a tisztaszobába, mert dógom van veled.
Eltelik néhány nap, egyszer azt mondja a menyecske a férjének:
- Hajja kend! Mondanék én valamit magának. Ha maga jön bé a kapun a lovaskocsival, oszt' meglátja kend, hogy én itt állok a gangon, oszt' csípőre van téve a kezem, hát meg ne aggya magának az a magosságos Úristen, hogy ne csálén álljon a kalapja!

A székely atyafi szántogat a mezőn, amikor megjelenik három vadász.
Megkérdezik tőle:
- Bátyámuram, látott-e errefelé kend rókát?
- Láttam hát - feleli a székely.
- Aztán merrefelé ment?
- A völgy felé - hangzik az unott válasz.
A három vadász elindul, de sehol nem lelnek a róka nyomára.
Beesteledik, mire fáradtan, ám eredménytelenül visszaérkeznek. Egyikük
bosszúsan kérdezi az öreget:
- Aztán mikor látta maga azt a rókát?
- Ejsze van egy hete...


Két székely ül a folyó partján. Megszólal az egyik:
- Te, valami szúrja a lábomat.
- Tán kavics.
Leveszi a csizmáját, rázogatja, ütögeti, nincs benne semmi. Megszólal a
másik:
- Akkor a másikban van.


- Mondja, gazduram, ha itt a Maros mentén lefelé megyünk tovább, hová
jutunk?
- Ha jól bírják az urak a gyaloglást, a Fekete-tengerhez.


Az öreg székelyt megszólítja az utcán egy koldus:
- Mondja, bátyám, nem volna számomra egy fölösleges százasa?
Az öreg beletúr a zsebébe, elovesz egy száz lejest és odanyújtja.
Forgatja a koldus, majd felháborodva kiáltja:
- De hisz' ez hamis!
- Látja, épp ezért fölösleges!


Öreg székely ballag az úton, egyszer megáll mellette egy autó.
- Mondja, bátyám, messze van ide Kolozsvár?
- Hát, van az vagy negyvenezer kilométer. De ha amarra megy, akkor
elég lesz harminc is.


A székely gyerekek az iskolában a kijelentő és a felszólító módot
tanulják. A tanító példát mond:
- Van egy kijelentő mondat: "A szekér elindul.". Áron, hogy lesz ebből
felszólító mondat?
- Gyű, te!

Keresztrejtvényt fejtenek a székelyek:
- Te, Áron, hogy van az oroszul, hogy béke?
- Mír.
- Há' mer tunni akarom!


Egyszer a románok nagy ásatásba kezdtek, hogy hátha találnak valamit,
ami igazolja, hogy ok már a római-korban is ott voltak. A szorgos munka
meghozta gyümölcsét, találtak egy régi nagy kőtáblát a következő
felírattal "Ave Cezar Vavan" Megörülnek, hiszen kezükben a bizonyíték,
már nem érheti szó a ház elejét, csak a "vavan" szót nem értik, de a
többi egyértelműen igazolja, hogy római-kori. De a hiányzó részt majd a
tudósok kitalálják, addigis a Bukaresti Nemzeti Múzeumban a helye.
Jöttek is a látogatók, ám egyszercsak a sokaság arra figyel fel, hogy
egy székely paraszt iszonyatosan röhög. Oda is súgja neki a múzeumőr:
- No, te székely! Ne nevess ilyen hangosan, mert elvisz a Szekuritate.
De a székely csak nevet, és nem bírja abbahagyni. Be is viszik
kihallgatásra és kérdezik, min nevet ennyire.
-Hát, csak azon, - mondja a székely - hogy nem az van oda írva "Ave
Cezar Vavan", hanem az, hogy "A Véce Zárva Van".


Egy kis székely faluban eltéved egy idegen, nem találja a vasútállomást.
Látja, hogy az egyik gazda az udvaron ácsorog, hát megszólítja:
- Mondja, merre van a vasútállomás?
- Itt van mögöttünk két utcával. Átvághat a kertemen, akkor hamarabb odaér.
- Mit gondol, elérem még a 6.20-as gyorsvonatot?
- Hát, ha kiengedem a kutyákat, akkor biztos.


Apa és fia vágják a fát a hegyekben. Egyszer megszólal az öreg.
- Fiam, menj már le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A fiú lemegy, fél nap múlva visszajön.
- Apám, azt mondták az öregek, kemény telünk lesz.
- No, akkor vágjuk tovább, fiam.
Két napig még vágják a fát, megint megszólal az öreg.
- Fiam, menj le a faluba és kérdezd meg az öregeket, milyen telünk lesz!
A gyerek lemegy, fél nap múlva visszajön és mondja:
- Apám, azt mondták az öregek, hogy nagyon kemény telünk lesz.
- No, akkor vágjuk tovább, fiam!
Három napig vágják a fát, az öreg megint...
- Fiam.... és kérdezd meg mire alapozzák a feltevésüket!
A gyerek visszajön megint fél nap múlva és mondja.
- Azt mondták az öregek, ha a székelyek ilyenkor még vágják a fát a
hegyekben biztos kemény telünk lesz.


Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől.
Kérdezi a bíró:
- Mért akar elválni a feleségétől, Pista bácsi?
- Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
- És maga, Pista bácsi, még sosem csalta meg a feleségét?
- Hát dehogynem.
- De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
- Ejj, maga nem ért engem bíró úr! Ha én a csizmámmal belelépek a
tehénszarba, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint vót. De ha a tehén
jön és beleszarik a csizmámba, hát azt a csizmát maga se venné többet fel!


Az amerikai, a japán és a székely beszélgetnek. Mondja az amerikai:
- Nálunk olyan fejlett a technológia, és olyan gyorsan és precízen
dolgozunk, hogy amikor a 100 emeletes felhőkarcolót építjük, még nincs
kész az utolsó 10 emelet, de már lehet indítani a liftet, mert mire
felér, már kész is a felhőkarcoló!
Erre mondja a japán:
- Nálunk olyan fejlett a technológia, és olyan gyorsan és precízen
dolgozunk, hogy amikor a 10 km-es alagutat építjük, még nincs kész az
utolsó 4 km, de már lehet indítani a forgalmat, mert mire ideérnek az
autók, már kész is az alagút!
Végül mondja a székely:
- Nálunk ugyan nem olyan fejlett a technológia, és nem is dolgozunk
valami precízen, de amikor 7 órakor elkezdjük építeni a szeszfőzdét, 8
órára már teljesen részegek vagyunk!


A székely felszól a padlásra:
- Ott vagy, fiam?
- Igen, édesapám.
- Azt mit csinálsz ott?
- Én semmit.
- Hát az öcséd hol van?
- Itt fönn velem.
- És ő mit csinál?
- Segít nekem.


A székely apa összehívja három fiát.
- No, pulyáim, hát melliktek dűtötte bele a budit az árokba?
Persze egyik sem jelentkezik.
- No, akkó mostan elmeséllem nektek, hogy a George Washingtonék is vótak
hárman testvérek, osztán eccő az apjok megkérdte, hogy mellikük vót, aki
a cseresnyefát kidűtötte. Hát, a George Washington, bizony nem
szívessen, de jelentkezett, mert hát ű vót. No, ekkó az apja
megdícsérte, mert hát ugye becsületessen bevallotta és büszke vót a
fijára. Úgyhogy mostan újból mekkérdem, hogy melliktek dűtötte a budit
az árokba.
Kisvártatva jelentkezik az egyik gyerek:
- Hát én vótam az, apám.
No, kap is egy akkora nyakast, hogy a szeme jojózik, ki is fakad:
- De hát apám, hát a George Washingtonék?! Meg a cseresnyefa?! Nem kee
meséte, hogy amikó jelenkezett, akkó az apja dícsérte, meg büszke vót?!
- Dehonnem. Csak hogy a George Washingtonnak az apja nem űt fönn a fán!


Két székely beszélget:
- Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
- Miért, jobban van?


Az öreg székelynek 100 litert tejelő Riska tehene van, csodájára is jár
ország-világ. Kimegy a bácsihoz egy riporter is érdeklődni:
- Bácsika! Hogy lehetséges, hogy az ön tehene ilyen sok tejet ad?
- Ááá, semmiség az egész, minden a kedvességen múlik.
- ???
- Minden reggel kimegyek az istállóba, megsimogatom a Riskát, és
megkérdem tőle, hogy "Mi lesz ma vacsorára? Tej vagy marhasült?"


Két székely eldönti, felmegy Pestre tojást árulni. Minden jó lenne, ha a
tojások útközben össze nem törnének. Eldöntik, ha már a nagy utat
megtették, pénz nélkül nem térnek haza, így hosszabb fontolgatás után
úgy döntenek, hogy eladják bolhairtóként. Kiállnak a Lánchíd végéhez,
akkoriban nagy bolhajárás lehetett Pesten, mert estére olyan sor
kerekedik, hogy a végét sem lehet látni. Egyszer egy vásárló megszólítja
őket:
-Már háromszor sorban álltam, vettem magamnak, a feleségemnek,
anyósomnak, de mindig elfelejtettem megkérdezni, hogyan is kell azt
használni.
-Az a legeccerűbb, fiam. Megfogod a bolhát, jól összeszorítod, a szeme
kigúvad, és hamar-hamar a szemébe csepegteted.
- Ha már megfogtam nem könnyebb egyszerűen a körmöm közt megölni?
- No látod fiam, még az a legbiztosabb...


Megy hazafelé az öreg székely a szekerén,és felvesz egy csinos fiatal
"stoppos"-t, aki a faluba szeretne menni. De útközben a hölgy begerjed,
és hanyatt dönti az öreget. Az aktus után megkérdi:
- Bátyám, maga nagyon érti ezt a dolgot, csak hamar elfárad! Nincs egy
fiatalabb rokona?
- Dehogynincs, lányom. Van nekem egy szép szál fiam!
- És ő is ilyen jól műveli ezt a dolgot?
- Hát azt nem tudom, mert mi parasztemberek nem szoktunk ilyenekről
beszélgetni, de a múltkor elkapott egy medvét, az meg azóta nekünk
gyűjti a mézet!


A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú
megkérdezi:
- Mi lesz ebből a sok gyümölcsbol, édesapám?
- Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.


Egy székely asszony magyarországi látogatásról két sonkát akar
átcsempészni a határon,s a kocsiülés alá dugja. kérdi tőle a vámos:
- Van valami elvámolni valója?
- Van két sonkám.
- Hol?
- Rajta ülök...
- Akkor jó - nevet a vámos. - Tovább mehet...