Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

(Hungarian-Lobby,37) A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA (2012, Január 15)

| 2012-01-16 | admin |

 

A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA

(2012, Január 15)

 

A Hungarian Lobbi (Magyar Érdekszövetség) 1,144 résztvevője közé való feliratkozáshoz elegendő Ön ha küld egy ÜRES e-mail levelet erre a címre:

 

FELIRATKOZÁS:  Hungarian-Lobby+subscribe@googlegroups.com

Önt senki más nem irathatja fel, én sem.

 

A leiratkozásnak ugyanez a módja: küld egy ÜRES levelet erre a címre:

LEIRATKOZÁS: Hungarian-Lobby+unsubscribe@googlegroups.com

 

KORÁBBI AKCIÓINK: http://groups.google.com/group/hungarian-lobby

 

„ A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez!---„

 

v     Azon igyekszünk, hogy a költő álma valóra váljon, hiszünk abban, hogy ezért érdemes dolgozni, nem szavakkal, hanem tettekkel!

v     Célunk a Trianon okozta sebek gyógyítása, elszakított testvéreink segítése

v     Célunk a fassizmus és kommunizmus ejtette lelki sebek gyógyítása

v     Terjesztjük  az „Aki magyar velünk tart” és a „Nézz a tükörbe!”szellemét, nem a másikra mutogass, hanem tesszük amit lehet, mert, a jövő rajtunk múlik!”

v     Szolgáljuk a szomszédainkkal való megbékélést, a Visegrád-szerű összefogást mely idővel elvezethet a Dunai Konfederációhoz és Európa nyugatra bllent egyensúlyának kiegyenlítéséhez.

 

Széchenyi István:  " Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen....Tõlünk függ minden, csak akarnunk kell... Azokból a kövekbõl, melyek utunkba gördülnek,egy kis ügyességgel lépcsõt építhetünk....Magyarország nem volt, hanem lesz!”

 

Deák Ferenc: Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos és a jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni!"

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

A jövő hétnél fontosabb hét még nem volt a Magyar Lobbi megalapítása óta. Kérem 1144 résztvevőnket, hogy akkor is, ha még soha nem írtak levelet, most küldjék el az alábbi kettőt és addig amíg ezt meg nem tették  el se olvassák e levél többi részét!

 

AKCIÓ #1:

Az Európai Parlament a Magyarország új Alapokmányáról tervezett politikai vitát január 18-án, szerda délután tartják meg a strasbourgi plenáris ülésen.  Ezért kérem a Magyar Lobbi résztvevőit, hogy még ma vagy holnap, angol, vagy lengyel nyelvű leveleikkel kesessék fel Dr. Jerzy Buzeket, az Európai Parlament elnökét, - magyarság régi barátját -volt Solidarność aktivistát és volt lengyel miniszterelnököt az alábbi címen:

Dr. JerzyBuzek

President of the European Parliament
Rue  Wiertz 60
1047
Brussels, Belgium

president@europarl.europa.eu

 

Azt tanácsolom, hogy leveleikben hangsúlyozzák az ezer éves lengyel-magyar barátságot. Azt is javaslom, hogy a tervezett vitatémákkal ne foglalkozzunk, elég egy-egy olyan ujságcikkre utalni: 

 

http://www.digitaljournal.com/article/317733

 

Javasolom, hogy leveleikben főként azt kérjék, hogy a parlament tárgyalja meg a kisebbségben élő magyarok jelenlegi helyzetét, a kétnyelvűséghez, kettős állampolgársághoz, területi autonómiához való jogát.

E mellett javaslom, hogy kérjék Buzek elnök urat, hogy tűzze napirendre a Beneš-dekrétum jogszabályainak megtárgyalását, melyeket Csehország és Szlovákia a mai nap is jogrendje részének tekint, pedig azok ellentétesek a kényszermunka tilalmával, a tulajdon sérthetetlenségének elvével és ezért megengedhetetlenek Európában. Kérjék az elnök urat, hogy tűzze napirendre Juhász Gyula és Bagó Zoltán képviselő javaslatát, mely elrendeli, hogy az utódállamok kövessék meg a szlovákiai magyarságot és németséget, illetve fizessenek méltányos kártérítést a vagyonelkobzások és a lelki megpróbáltatások miatt.

AKCIÓ #2:

 

Mai második akciólevelünket Dr. Olli Ilmari Rehn-nek, finn gazdasági szakembernek írjuk, aki pénteken tárgyal majd Fellegi Tamással és az után fogja javasolni az Európai Központi Bank döntését. Nála, - aki jóindulatú a magyarok felé -, azt kell elérnünk, hogy támogassa az IMF-nél elérteket és így megszülessen a 3-oldalú megegyezés. Mivel Dr. Rehn az általános EU válság kezeléséért és az egész Európát érintő Standard & Poors leminősítés kezeléséért is felelős, kevés az ideje, tehát írjunk rövid leveleket. E célra használhatjuk az alábbi levelet, de írhatunk saját fogalmazásút is.

 

Tudjuk, hogy a két nemzetközi intézmény (IMF és EU) szoros kapcsolatban áll egymással a tervezett magyar hitelfelvétel témájában, hogy egy olyan készenléti hitelről tárgyalnak Magyarország képviselőjével, melynek fontos eleme lesz a kondicionalitás és az ellenőrzés is, és tudjuk azt is, hogy közel állunk a 3-oldalú megegyezéshez, de azt is, hogy az MSZP és nyugati szövetségesei a médián kereszül, a háttérből támadják ezt, mert a hatalmat kormány buktatással szereznék visszaszerezni. Ezt kell ellensújoznunk leveleinkkel! Tehát a mintalevél:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Dr. Olli Ilmari Rehn

Vice President of the European Commission for Economic Matters
1049
Brussels, Belgium

T: +32 (0)2 296 5745

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/rehn/contact/commissioner/index_en.htm

 

Dear Dr. Rehn,

 

I am writing to you, as to a fried of the Hungarians and like to inform you that on the streets of Budapest people say, “In 1956 the tanks, now the banks!” As you know in 1956, the Hungarians rose up, refusing to be slaves and mortally wounding the Soviet empire.  Today, they are beginning to take the same attitude toward the EU and the IMF. This trend must be reversed and you can stop this trend.

Hungarians want to keep the independence of the Hungarian National Bank (MNB) --  but from whom? They argue that the MNB does not belong to Dr. András Simor or Dr. Zsigmond Járay, that the bank’s money is their money and such decisions, as the control of the interest rates or the printing of money is the souverain right of the Hungarians. 
They believe that the greedy lenders should share in the consequences of their behavior and therefore taxing them is fair. They also refer to Greece where the banks forgave 50% of that nation’s debt and also refer to Iceland, which went into bankruptcy and that act resulted in a loss to the lenders, but protected the man of the street and now their economy is growing again.

Hungary was a part and a defender of Europe for 1,000 years, she wants to remain part of the EU, but I also know that the far-right wants to leave the EU by claiming that her souverainity is threatened, I  know that the EU issued a 500 billion rescue package from which Hungary received nothing and most importantly I know that the EU, IMF and the other banks are less worried about “democracy” in Hungary and much more about the precedent that is created by a small nation standing up against the mighty power of the banks, as she did against others in the past. So, the question is not whether to sue Hungary or bail her out, but whether support the agreement reached between Hungary and the IMF and quickly sign a 3-party agreement or possibly triggering the disintegration of the EU.

 

When you meet with Tamás Fellegi on Friday, please work for the agreement.

 

Respectfully yours,

 

Az Ön neve és címe

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Eddigi eredményeink:

 

Az elmúlt hét munkája megint eredményes volt. Az akció levelek az Egyesült Államok elnökének tájékoztatására ( December 31),  az amerikai kongresszusi delegáció felvilágosítására ( Január 3), az EU elnökének felvilágosításáre (Január 8), az IMF elnökének tájékoztatására (Január 9), a magyarországi ellenzék elnökeit kérve a konstruktív magatartásra (Január 11) és a világsajtóhoz írottak (Január 12) mind eredményesek voltak. Nagyon kérjük ezek folytatását, mert ezek a levelek, faxok és személyes látogatások az illetékesekhez azt hiszem, hogy hozzájárúltak a következő eredményekhez:

 

Talán mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy az IMF elnök asszonya megegyezett a magyar kormányt képviselő Fellegi Tamás tárcanélküli miniszterrel abban, hogy Magyarország, a megbeszélt szigorú feltételekkel ugyan, de megkapja a kölcsön garanciát, amikor a 3-oldalú megegyezés megszületett. Ezért Fellegi Tamás jövő héten Brüsszelben tárgyal. Akció leveleinkben úgy az IMF/EU bankok vezetőitől, mint a magyar kormánytól, illetve Simor Andrástól (a Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának elnökétől), azt kérjük, hogy függetlenítsék tetteikel a párt vagy presztis érdekektől, de kérjük azt is, hogy az IMF/EU fogadja el, hogy az adók megszabása és a forint árfolyam irányítása szuverén jog és belügy, hogy a jegybankban (MNB) pénze a magyaroké, annak sorsáról magyarok rendelkeznek!.

 

Talán az HL résztvevői által végzett munka, az amerikai képviselők meglátogatása, hozzájuk küldött faxok és levelek is közrejátszottak abban, hogy a Magyarországra utazó amerikai kongresszusi delegáció februárra halasztotta budapesti útját, mert sokoldalúbb tájékozódást kíván addig szerezni. Ezért nagyon kérjük, hogy szánják rá mazt a 15 percet amit egy telefon igényel, vagy azt a pár órát amit egy személyes látogatás, mert sokat tesznek ezzel hazájukért.

 

Az ellenzéki pártelnököknek írt leveleinknek abban is szerepünk lehetett, hogy az egyik ellenzéki párt, az LMP bejelentette, hogy elfogadja a magyar/IMF/EU egyezményt, ha az Fellegi Tamás tárgyalásai alapján megszületik az. Sajnálatos viszont, hogy a belső feszültségek miatt ennek a döntésnek kevés hatása lesz, mert a párt szétesőben van, elnöke Dr. Schiefer András és pár képviseltársa már le is lemondott.

 

Sajonos a szélő bal és szélső jobb pártjai (MSZP és Jobbik) a megegyezés ellen dolgoznak, céljuk a kormány megbuktatása, a hatalom megszerzése a céljuk és a Jobbik e mellett az EU-ból való kilépést javasolja. Az MSZP elnökét sajnos faxon, telefonon vagy E-mailban sem tudtuk érni, nem adták meg titkosított címeiket! Vajjon miért?

 

Az ellenzék egyik célja, hogy itteni szövetségeseik segitségével lerombolják a nyugati magyarság által (fél évszázad munkájával felépített) nemzetközi jóhírét népünknek. Ezt teszuk a nemzetközi média egyoldalú tájékoztatásával, de ezt az igyekezetet sikerült megfékeznünk! Persze nem sikerült megváltoztatni  annak az alig tucatnyi szövetségesüknek viselkedését, kik az ellenzék mindenáron való hatalomra juttatását igyekeznek szolgálni, és nem értik, hogy a szülőhazájuk ellen gyűlöletet szító cikkek csak társadalni felháborodást keltenek otthon és ezzel nem a FIDESZ-nek ártanak, hanem e párt fajgyűlölő ellenségeinek, a Jobbik céljainak tesznek szolgálatot.

Ezt a pár személyt arra kérjük, hogy vegyenek példát az amerikai vagy izraeli ellenzék viselkedéséről, akik ugyanúgy vágynak a hatalomra, mint a magyar ellenzék, de ők ennek megszerzéséhez a demokratikus választások útját választották, vitáikat belügyként kezelik és nem idegenekhez fordulnak segítségért, nem hazáik jóhírét rombolják a nagyvilágban! Nem, ők nem Amerika vagy Izrael ellen uszítanak, mert népeik jóhírét a nagyvilágban fontosabbnak tartják pártérdekeiknél. Persze nem vagyunk naívak, tudjuk, hogy mindez a Gáti Károlyokat nem érdekli, de ki kell mondani, mert a szélesebb társadalmat érdekli és így formálódik a közvélemény.

 

Meg kell jegyezzük azt is, hogy a FIDESZ-től viszont elvárjuk, hogy ne adjon okot a jogos kritikára és tetteit ne hatalmának „bebetonozása”, hanem az össznemzeti érdek hosszútávú szolgálata legyen a célja. Teljes mértékben támogatjuk a nemzeti egység megteremtésére, kisebbségeink védelmére, a náci és kommunista mult eseményeinek feltárására, a bűnösök megbüntetésére irányuló igyekezetüket és egyetértünk abban is, hogy ideje volt az 1949-es és Szovjen mintára íródott alkotmányt kidobni és újat írni helyette. Ugyanakkor viszont szeretnénk, ha ez az új alkotmány példamutató lenne a demokrácia szolgálatában és nem tartalmazná a pártérdek egyetlen elemét sem. 

 

Köszönet az HL (ma már 1144) résztvevőjének kitartó és a pártérdekek fölé emelkedő munkájáért, mert csak együtt, csak akkor lehetünk eredményesek, ha az összmagyar érdekekért együtt dolgozik a keresztény és zsidó vallású, a cigány és nem-cigány származású, a konzervatív és szabad elvű, egyszoval minden magyar. Tudom nem könnyű ezt elérni, tudom, hogy sok a széthúzás és kevés az önbizalom, de azt is tudom, hogy fontos példát mutatnak Önök, amikor a közös érdeket szolgálva folytatják a levelek írását és kihasználják ki a világnak most ránk irányuló figyelmét arra, hogy ezt a figyelmet nemzetünk létkérdésére, a magyar kisebbségeknek elfogadhatatlan állapotára irányítsuk és elérjük, hogy az EU betartsa és foganasítsa saját alapelveit.

 

ADATOK:

 

Szolgálni szeretnénk a magyar társadalom jobb, hitelesebb tájékozottságát is. Ezért kérem, hogy az alábbiakban ismertetett gazdasági adatokat segítsenek (hiteles, a forrás megjelölésével ellátott) adatokkal bővíteni, különös tekintettel az alábbi táblázat két jobb oldati oszlopára. Ezek az adatok hasznosak példáúl abban is, hogy köztudomásra hozzuk, hogy a magyar tartozás kisebb mint sok más országé ( Magyar 2011 végén a GDP 79.3%-a. Japán: 228%, Görög:144%,  Olasz: 118%, USA: 97%, Belgium: 98%, Ír: 94%, Francia: 83%, Német 78.8%. Fontos ez azért is, mivel az EU egyezmény szerint a költségvetési defiocit nem haladhatja meg a költségvetés 3%-át, a nemzeti össztartozás pedig nem lehet több, mint a GDP 60%. Ugyanekkor a tagországok többsége kevésbbé felel meg ezeknek az elvárásoknak, mint Magyarország. És végül azért is, mert az IMF 2008 Október 27-én, -amikor a magyar tartozás hasonló volt mintb a mai, a Gyurcsány kormánynak egy 25 b$-os kölcsönt adott és ez jogossá teszi a feltételezést, hogy a mostani kölcsön vitának más okai is vannak, mint a hideg tények. Nos nézzük az adatokat:

 

GDP ~ 190 billió dollar (b$),

Állam tartozása: ~ 155 b$

2012-es költségvetés: 248 Ft = $-al számolva: ~ 60.5 b$

Export: ~ 82.5 b$, Inport: ~ 76 b$, Tehát pozitív a mérleg!

Az állam össztartaléka: MNB ~ 53 b$, Nyugdíj alap ~ 13 b$

Évi átlag kereset: $6,200,

Munkanélküliség: ~ 10%, nyomorgók aránya: ~ 14%

 

A Magyar gazdasági helyzet 1989 óta tudomásom szerint így alakúlt:

 

PERIÓDUS

KORMÁNY

GDP ($b)1

TARTOZÁS1 ($b)

TARTOZÁS1,2

(% GDP)

BEVÉTEL5

KIADÁS6

1989

Németh

90

21

23%

 

 

1990-1994

Antall-Boross

90

153

17%

 

 

1994-1998

Horn

120

55

46%

 

 

1998-2002

Orbán

147

81

55.8%

 

 

2002-2010

Meggyesy-Gyurcsány-Bajnai

164

1304

79.6%

 

 

1 A dollar 2000-es évi piaci értékében kifejezettve, a kormányok periódusának végén

2 Magyarország tartozása magasabb a szomszédos államokénál, de nagyjából azonos az EU átlaggal

3A csökkenés a nemzeti vagyon eladásából keletkezett. Egyes források szerint a nemzeti vagyon 1998-ban 100 b$ körül volt és 2,000-re 25-35 b$-ra esett

4 2008 Október 27-én a Gyurcsány kormány felvett egy további 25 billió dolláros IMF kölcsönt

5 Bevétel a nemzeti vagyon eladásából azokban az években amikor megnezezett kormány irányította az országot.

6 Kiadás kamat fizetésre és törlesztésre