Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének állásfoglalása

| 2012-01-23 | admin |

 

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége állásfoglalása

 

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége aggódva figyeli a külvilág

értetlenséggel teli támadásait és ahogyan mindezt Magyarország és a


magyar nemzet lejáratására használják.Az elmúlt napokban Magyarországot ért sajtótámadások és


elmarasztalások kiváltó oka a január elsején életben lépett új


Alaptörvény, a Magyar Nemzeti Bankról alkotott törvény és a még


2011-ben elfogadott Médiatörvény. A megjelent cikkek és politikusi


állásfoglalások ismeretében az a véleményünk, hogy a megfogalmazott


bírálatok nagyon sok esetben meg-alapozatlanok és az említett


törvények pontos szövegének ismerete nélkül születtek.Aggasztónak tartjuk, hogy az elmarasztaló cikkek és politikusi


állásfoglalások egyoldalú tájékozódáson alapszanak, teljesen kizárva a


bírált fél megkérdezését és véleménynyilvánítási jogát. Ennek egyenes


következménye, hogy a széles közvélemény csupán egyoldalú


tájékoztatást kap, ami szöges ellentétben van a nyugati sajtó és


politikum által előszeretettel hirdetett demokratikus jogokkal és


objektív tájékoztatási kötelezettségvállalásukkal.Visszautasítjuk a cikkekben és egyes politikusi állásfoglalásokban


megjelenő, a kollektív bűnösségre utaló jelzőket, miszerint ma


Magyarország antidemokratikus, az országban fasiszta és náci időkre


emlékeztető helyzet van és hogy a magyar nép antiszemita. Az e


jelzőket megfogalmazókat emlékeztetjük arra, hogy történelme során


Magyarország, a magyar nép több ízben is komoly áldozatokkal járó


háborúban, forradalomban védte az európai demokráciát, amint tette


legutóbb az 1956-os forradalom kapcsán. Államisága óta Magyarország


befogadó volt: számtalan nép, etnikum és menekülő talált benne új


hazára, sokszor olyan kiváltságokkal, amelyek jóval meghaladták a


magyar lakosságét. Európában elsőként magyar törvény engedte meg a


különböző vallási felekezetek szabad működését; - tette ezt akkor,


amikor másutt egymást tűzzel-vassal irtották.A bírált három törvénnyel kapcsolatban a SMOSZ állásfoglalása:- Az új Alaptörvény az 1949-ben, szovjet megszállás idején elfogadott


Alkotmányt váltja. Úgy véljük: érthető, hogy a 1990-es rendszerváltás


után 21 évvel a magyar nép döntő többsége szakítani kíván a kommunista


múlttal és olyan alaptörvényt akar, amely az ország függetlenségét és


népének boldogulását szolgálja. A demokrácia egyik alap-pillérének


számító szólásszabadság alapján ezt a törvényt lehet bírálni vagy


üdvözölni, lehet szeretni vagy nem szeretni, de néhány dolgot nem


lehet elvitatni: az Alaptörvény szellemisége a sok évszázad folyamán


kialakult európai normákat követi, senki ellen nem irányul,


Magyarország és népe boldogulását a közös Európában kívánja


megteremteni. Úgy véljük, minden országnak és nemzetnek szuverén joga,


hogy saját maga fogalmazza meg erkölcsi és etikai normáit, feltéve,


hogy azok nem irányulnak senki ellen és összhangban vannak a


demokratikus alapelvekkel.- A Médiatörvény eredeti szövegében egyetlen olyan paragrafus sem


szerepelt, amely ne lett volna jelen valamelyik EU-s tagállam hasonló


törvényében vagy kormányrendeletében. Ennek ellenére a magyar fél


figyelembe vette az EU-s bírálatokat s a törvényt azok értelmében


módosította, amit az EU még 2011 tavaszán elfogadott. Aki ezek után


ismét bírálja a magyar médiatörvényt, az vagy nem ismeri ezeket a


tényeket, vagy rosszindulatú hangulatkeltésre használja bírálatát.- A Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló új törvény bírálói azt


kifogásolják, hogy az MNB elveszíti függetlenségét. Számunkra ez a


bírálat érthetetlen, hisz a törvény szövege több helyen kimondja és


megerősíti az MNB függetlenségét. Az is az MNB függetlenségét


biztosítja, hogy elnökét a parlament választja meg. Az új szerkezeti


forma szintén nem újdonság, hisz több az EU-s tagállamban hasonló


szerkezeti felépítésben működnek a nemzeti bankok.Országos Szövetségünket aggasztja néhány EU-s politikus eltúlzott,


megalapozatlan bírálata, amelyekben az új magyarországi törvényektől


féltik a magyar és az európai demokráciát valamint az emberi jogokat,


odáig menvén, hogy megtorló szankciókat követelnek az EU-tól


Magyarországgal szemben.A szólásszabadság elve alapján tiszteletben tartjuk e képviselők


véleményét. Nehezményezzük azonban, hogy e képviselők, akik nem


kevésbé a mi szavazatainknak is köszönhetik Európa parlamenti


mandátumukat, hogy kettős mércével bírálnak. Egyrészt a mai


Magyarországot antidemokratikus és diktatórikus államnak minősítik,


másrészt mélyen hallgattak, amikor 2006 októberében az akkori hatalom


brutálisan verte szét az 1956-os forradalmi események 50 éves


jubileumát ünnepelni akaró tömeget.Bírálják, antidemokratikusnak és az emberi jogokat megalázóknak


minősítik az új magyar törvényeket, ugyanakkor mélyen hallgatnak olyan


egyes EU-s tagállamokban érvényes törvényekről, amelyek magukban


hordozzák a kollektív bűnösség fogalmát, vagy olyanokról, amelyek a


saját kisebbségi etnikumaik alapvető jogait korlátozzák.Az EU és az EU-t vezető politikusok iránti bizalom megtartása


érdekében, kérjük, hogy bírálataik megfogalmazásakor a jövőben


szíveskedjenek alaposan tájékozódni és kerülni a kettős mércét!


Ezt kívánja igazságérzetünk, a demokráciába vetett hitünk, és


meggyőződésünk, hogy ez a közös Európa érdeke is.A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége vezetősége nevében:


Bihari Szabolcs elnök