Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalása-szigorúan nyilvános

| 2009-11-30 | admin |

 

A Független Rendészeti Panasztestület 377/2009. (XI. 11.) számú állásfoglalása
(kivonat)

A Független Rendészeti Panasztestület Papp Lajos (... szám alatti lakos) panaszos 2009. március 19.-én előterjesztett panaszára indult eljárásban, a 2009. november 11.-én megtartott zárt ülésén született állásfoglalását megküldi az Országos Rendőrfőkapitánynak.
A Testület megállapítása szerint a vizsgált ügyben
alapjogot súlyosan sértő intézkedésre került sor.

A Testület állásfoglalása ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás: A panaszos a vele szemben 2009. március 15.-én foganatosított intézkedésekkel kapcsolatban terjesztette elő panaszát, amelyben az alábbiak miatt kérte a Testület vizsgálatát.

Előadása szerint az említett napon, 13 óra körül a Március 15. téren tartott rendezvényen kívánt részt venni.
A térre való bejutás során elegett tett az általa megalázónak, jogszerűtlennek és indokolatlannak tartott ruházat-átvizsgálásnak, amely szerinte megnehezítette az odaérkezők részvételét a rendezvényen.
A körbekerített térre érve "nem európai embernek tűnő személyek" megjegyzéseket tettek a panaszosnál lévő történelmi magyar zászlóra, majd rátámadtak.
Ezt követően "több brutális, rendőrnek látszó személy" is a panaszosra támadt, korlátozták személyi szabadságát, megbilincselték.
[...] a Gyorskocsi utcai fogdába szállították [...]

A válaszlevél tanúsága szerint [...] az említett napon eljáró fogdaőr  - megfelelő eligazítás hiányában - az előállításra vonatkozó szabályok helyett a legszigorúbb fogdai befogadásra vonatkozó előírásokat alkalmazta, amikor az előállított személyek levetett ruházatát , ezt követően pedig testfelületét is átvizsgálta.
Ez az intézkedés a vizsgálat megállapítása szerint
aránytalan és indokolotlan volt. [...]

Mivel a befogadás jog- és szakszerűségéért felelős parancsnok, és a befogadást végző beosztott nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt el, velük szemben, és a szabálysértési eljárást lefolytató két előadóval szemben
fegyelmi eljárás indult. [...]

Arra vonatkozóan, hogy a panaszos tömegből való kiemelését és előállítását mi indokolta, a Testület a rendőrségtől teljesen koherens magyarázatot nem kapott. [...]
Megállapítható tehát, hogy abban az időpillanatban, amelyben az előállításra irányuló rendőri intézkedés megkezdődött, bizonyosan nem állt még fent az az ok, amelyre a rendőrök az előállítás alapjaként hivatkoztak [...]

Aggályos, hogy a rendőrségi iratok konkrét hivatkozás formájában nem az intézkedés valós, eredendő jogalapját jelölték meg, hanem azt, amely utóbb, az előállítás során keletkezett.
Ez a fajta tisztázatlanság ugyanis megalapozhatja a panaszos tisztességes eljáráshoz fűződő jogának sérelmét, amennyiben kétségessé teszi, hogy a panaszos megismerhette előállításának valódi - az előállítás megkezdésekor fennálló - okát. [...]

Jelen esetben a panaszossal, mint előállított személlyel szemben a Fogdaszabályzat nem volt alkalmazható, így vizsgálatának a jogalapja sem volt meg, ezért az arányosság és indokoltság kérdése az ő esetében fel sem merülhetett:
a vele szemben foganatosított intézkedés
jogtalannak minősítendő. [...]

A panaszossal kapcsolatban a rendelkezésre álló iratokban semmi nem mutatott arra, hogy szükséges lett volna megmotozni (...), így motozása még akkor sem felelt volna meg a szükségesség és arányosság követelményeinek, ha egyébként arra lett volna megfelelő jogalap.

A motozás az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázónak tekinthető eljárás, amely csak abban az esetben lehet jogszerű alapjog-korlátozás, ha megfelelő jogalap birtokában, és az arányosság követelményét szem előtt tartva foganatosítják.

Jelen esetben ezek a feltételek nem álltak fenn, ezért a Testület megállapította, hogy a jogalap nélkül végrehajtott motozás az Alkotmány 54. §-ának (2) bekezdésében tilalmazott
megalázó bánásmódnak
minősül, amely
súlyos mértékben sértette a panaszos emberi méltósághoz fűződő jogát. [...]

A panaszos panaszában sérelmezi, hogy a rendőrök a nála lévő zászlót kivették a kezéből, és azt az intézkedéseket követően nem kapta vissza. [...]
A zászló ugyanis "rendőrségi kezelésbe" került, ezért a tárgy elvételéről egyrészt igazolást kellett volna kiállítani, másrészt a megfelelő őrzést biztosítani kellett volna. [...]

A fentiek alapján a Testület megállapította, hogy a panaszossal szemben foganatosított intézkedések eredményeként a panaszos
emberi méltósághoz és tulajdonhoz való jogának összességében súlyos fokú sérelme következett be,
ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

Budapest, 2009. november 11.
 

 

Kérek minden bátor magyar honfitársamat, akiket ért már inzultus

- dr. kalmár tamás sündőrnagy és/vagy a Tolna megyei
- felhősi lászló sünhadnagy és sünbandája terrorizáló akciói keretein belül, ill.
- dr. petkovits tamás, orvosszakértőnek legfeljebb csak gúnyolható, sündőr-sarlatán szakszerűtlen és szándékosan meghamisított orvos-szakvéleményei által,

csatlakozzon az őket érintő beadandó feljelentéseimhez!

Keresem továbbá minden politikai elítélt jogi képviselőjét, akik dr. (be)varró krisztián, hamisan valló sündőrökkel és egyéb politikai bűnözőkkel kollaboráló ügyész ármánykodásainak és befolyásának köszönhetően kerültek börtönbe, ill. akiket - velem együtt - szándékozott volna bíróság elé állíttatni, hogy csatlakozzon beadandó feljelentésemhez, annak érdekében, hogy minél előbb, és lehetőleg végleg vonjuk ki őt a forgalomból!

Címem: laborc74@gmail.com
Tel.: 0670/517-8695


Együtt könnyebb.
Többen többre megyünk.