Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Szumér mitologiai ÁBC

| 2009-12-02 | admin |

 

Hámori Frédi

SZUMÉR MITOLOGIAI ÁBC


Egy leegyszerüsitet Szumér mitologiai ismertetö mejet majd
lehet böviteni késöbb. A megkérdöjelezet részek csupán feltevések!
A lista bemutassa a Szumér nyelv kapcsolatát az Ural-Altáji szógyökökhöz.

 


 

 

A
Szumér AB-ZU = mély föld alati friss vizek tömege,
ebböl származik késöbb a Görög Abyss.
Szumér ABA > AB = tó, tenger,
Ugor AMP =hab, hullám
Magyar HAB Habzó, hullámzó
Magyar (??) AP-ály, AP-ad, stb.

Szumér AL-AD = szentlélek neve, hím védö szellem.
Rokonságban lehet a LIL =lég, szél, levegö szóval.
Szumér AL-AD = élet erõ
Magyarban ÉL-ET << Finn Ugor *elä =él-et
Szumér AL-ANG (irva al-ag~)= alak, szobor
Szumér AL = olt-al-maz, ol-t /DEL18
Hurri HAL-di= a fõ isten neve.
Magyarban ÁL-D, ÁLD-oz, ÜLD-öz
FinnUgor nyelvekben *AL-me
Ugor *ALE(TTE) = áld, hozzá ragaszt
Cheremisz ULT-ém=imádkozni.
Mordvin ALT-am= meg igérni

Szumér AN = magas, ég, ég-isten, az istenek apja,
tulvilági isten, 60 szám jelzi õt. NAMU az égi
õstenger anya, fia. A földi istenek õse.
Ez a szó is az Urali *SeNk összónak a Szumér
változata, a szókezdö S- lekopása és a nazal-veláris
Nk hangbol N változata. A magyar az szintén
lekoptatta a szókezdö S hangot de a Magyar a
nazal-veláris Nk hangbol általában G hangot
csinált és igy ÉG lett belöle.
A FinnUgor Nk hangbol a magyar gyakran GY,G,NY,N
hangokat csinál. A Szumér pedig gyakran G~=Ng és M
változatot is csinál a G és N mellet.
Urali *seNk =ég, meny, tiszta
Szumér S^EN =tiszta, fényes
Szumér _AN =ég, magas
Lapp S^AÑÑE =idöjárás [ Ng>ñ ]
Ugor JEN-es=meny, jäni =nagy, oriás, Ng>n
Dravida _AN= felsö rész.[ Ng>n ]
Magyar _ÉG [N>g ] [S- > ø, Ng>G ]

Szumér ANU-NAKI = "égiek", az égböl jött
istenek. itt a NAK rag "genetivus-lokativus"
teljessen egyezik a magyar NAK raggal
aminek Ural-Altáji közös eredete van. Az eredeti
istenek égböl jöttek, AN isten vagyis "ÉG-NEK"
gyermekei voltak. ANU-t már ismertettem.

Magyar -NA-K = genetive + locativ rag.
Magyar -É =genetivus
Finn -AN =genetivus
Török -UN =genetivus
Szumér -E, GÉ =genetivus, N=helyhatározó rag.

Szumér ARALI =tulvilág, másvilág . ( ARAL Tenger?)

Szumér AS^-GAL = megátkoz
Magyar ÁS-KÁL, ESKÜ?
Szumér AZ-AG = tabu
Magyar meg-SZEG- törvényt vagy intelmet.

Szumér BAU = anyaisten. Assziriában Nimrud felesége.
Egy õsi anyaisten, akiröl elég keveset tudunk.
Gyakran kutyák jelképzik ötet.
Szumér BAU-DUG = BAU + DUG =BAU /BUN=böség?+ DUG =boldog
A kinai tol kezdve, Altáji nyelvekben is BOL=bö(s)
Szumér GASZAN = királynö, urnö
Elámi aszan = istennö
Östörök ASZÉNA = nemes nöstény farkas akitöl származnak
a Török nemesség ösei.
Magyar aszony = urnö, királnynö (István korában volt ez
igy értelmezve)/Györfi György szerint. Átkerült a
Magyarbol az Alán nyelvbe is, de nem forditva mivel az
Alánók északrol jöttek és nem vehették ezt át a déliektöl.

B
Szumér BILU-DA =kultusz, imádni
Magyar bü-BÁLY-os, MÜV-el >> BÜV-öl
Török , BOGO, BÖJÜ, BÜGE stb =sámán
Finnugor *MEKE- = tett
Szamojed MES' =csinál
Magyar =teremtés, MES-él, MO-Nd
Szumér MU 7 ="conjure" feligéz, mond>> ordit?
Altáji , BU=mágia, sámán [M>>B]

Szumér BUZUR 2,4,5 = biz-ni, biz-tos, titkos tudás.
Magyar BIZ-ni, BIZ-tos, BOSZOR-kány
Helén PIS-tos =biztos, BOSZOR-kan-os =megvarázsolva.
Votjak BAZ=biztos.
Kazáni Török? BAZ- = biztos

CS Szumér S^ általában CS vagy S a magyarban.
Szumér S^UB-an = pap
Magyar-Török CSOB-án = pásztor,
mely pap=a nép pásztora sok nyelvben.
Szumér S^Ù-d =immádkoz "paposkod?", áldozat
Magyar 1)SZIT-koz, SZID, 2)CSUD-a

D
Szumér DING-IR > DIM-IR (NG/M) = istenség < ?esetleg
az ég szónak az õsi Ural-Altáji formájábol van, ami
*TENG volt. Ez a szó sem csak Altáji hanem vannak
nyomai az Urali és Dravida nyelvekben is! Alapvetö
értele isteni szellem és ég, tiszta, tündöklö.
Szumér DÁG (NG>G) = tündöklö, fényes, tiszta
Szumér DING-ir =istenség
Török TENG-ir =ég, ég isten
Magyar is-TEN =ég ös.,[NG>ND] TÜND-ÉR .
Dravida TAN-RI=ég atya.
Polinezia TANGAROA =egyes csoportnál ö a teremtö
isten, máshol csak tengeri isten volt tangaroa.

Szumér DUMU-ZIG = tavasz istene, a felserkenö
növényzet és a pásztorok istene.
DUMU-ZIG > DUMUZI > TAMUZ > [m>v] TAVASZ
Magyar nyelvterületen a neve DAMACSEK lett a
Székely Kronikában. Magyar TAMUZ >> TAVASZ.
( -M- > -V/Ø)<< ez egy nagyon gyakori és "törvényes"
hangváltozás. Magyar gyerekjáték mondokája:
"An-tan TÉNUSZ, Sur raga Ténusz, Sur raga tiki
taka, ala bala BAMBUSZ." Ez a mondoka a szumér
DUMUZI > TAMUZ (Ténusz) és az alvilági szelem
BAMBUSZ küzdelmét jelentik. Ök megragadják Tamuzt
minden összel és elviszik ötet az alvilágba,
hogy ott legyen az alvilág istennöjével tavaszig.

E

Szumér EA > HEA = vizes földek istene, a tudás
istene, jelképei a folyóban usszó halak.
E, A gyökszavak vizet jelentenek Szumérban.
EA másik nevei ENKI=föld ura, DARA-MAH =
"nagy szarvas", Nudi-Mud = ? + mud=vér/szülö.
Õ volt az emberség teremtöje és pártfogoja.
A középkori magyar irodalomban már demonizálták
mint DOROMO, DRUMO stb az új hit hatása miat.

Szumér EMES = 1)nyár istennöje (alacsony rangu
istenség), 2)ENKI, EA isten papnöje.
Magyar EMESE nevében a csodaszarvas mondában az
ÁRPÁD ház õsanyja. Az EMESE monda változatai a
rokon népeknél a SÁMÁN tudományt egy nö tanulta
meg mikor istentöl rászált a TURUL madár formában
és gyermekeitöl származtak az elsö SÁMÁNOK.
Különben az Emese álma mondája megvolt a Médeknél
is, de Turul madár nélkül. Sok részben egyezik
a két monda.

Szumér ERES KI-GAL = alvilág istennöje, Inana
huga. Feltételezem hogy esetleg ez volt az Észak
mezopotámiai ARATA szumér?szubar város nevének
is az alapja, ahol Inana istennö is uralkodot.
Inana férje DUMUZI félévben Inanával volt és
félévet ERES KI-GAL nál. Ez az ERES szó pedig
a Magyar ER-ED szóval van rokonságban.
A szumér nyelvben ERES^ értelme csak úrnö, de
észak mezopotámiában Káldeusi-Babiloniaiak
ugygondolom az õslako Hurri-Szubartui hatás miat
"eres" értelmét a terhes vagyis ezen keresztül
eredet szóval magyarázák, és ezért ERES KI-Gal
nem is az alvilág istennöje volt eredetileg
hanem a termöföldek és magok megtermékenyit-
ésének istennöje.


Szumér EME-GIR = az uralkodó Szumér nyelvjárás,
mely nagyon sokáig ismert volt Közel Keleten,
fõleg a papok közt. Igy a Médek papi törzse
a MAGI is az ösnyelvet beszélhette.
Szumér EME=nyelv + GIR=nagynak lenni.
MAGI+ERI =a Mági nemzet az észak mezopotámiai
nyelvjárás szerint. Feltételezhetö, hogy ha a
Magyar olyan közeli rokonja a Szumirnak mint
ahogy tünik, akkor innen is származhatik a
népnév hogy Magyar, mivel a Magyar népnév
sokáig létezet a Kaukázusban is. Az Akkád
nyelv is használta a Makar kifejezést a
beszédre, nyelvre.

Szumér É-KUR = ház (é)-hegy (kur), vagyis
piramis. Szumér ZI-GUR-AT = piramis
KUR =hegy, ugy mint a FinnUgor nyelvekben.
Magyar -KORA=nagy, ORM=hegycsucs, ORR
O-Magyar UR =csucs.
Méd HARAM= hegy
Szumér KUR 4=nagy, KUR=hegy, csucs, KUR-UM=halom
Finn KUR-kea=hegy, VAR-A=domb
Lapp VAR-E=hegy, erdö < *erdös hegy
Zürjen KUR=hegy
Cheremisz KUR-ok=hegy
Votjak GUR-ES =hegy
Vogul WOR = hegy oldal
Dravida HORU=hegy, VARAI=hegycsucs
Örmény KAR = kö
O-Japán WOR-I=hegy


F Nincs külön a szumérban ugymint az õs Finn-
Ugorban sem, a P-böl származik. Magyarban átmegy
a B vagy F hangba, Törökben föleg B.

G
Szumér GESTIN-AN-NA =1)Dumuzig leánytestvére
2)életfa/szöllö + égi + nak.

Szumér GI-BIL =tüzisten (alacsonyab rangu istenség)
(GI =nád + BIL =égni)
Szumér GI-BIL 4 = uj [W>B]
Finn Ugor *wud'e > *wil=uj (W > B gyakori ismert)
Mongol BILGIN=tüzisten
??Etruszk > Latin VULKÁN =kovácsisten
Urali *PEJE =fözni,sütni(J>L)
Urali *PEJE >>*PATA >> FAZ-ék [ P>F, T>Z]
( -t =deverb rag)
Magyar FÖL, FÖZ, FAZ-ék stb Szumér bil. [p>b]
Samoyed FEDIA =föl, forr, [p>f]
Török PISZ =föz, forr
O-Japán POSU =tüz felet kiszáritani, száritani
O-Japán PI > HI [P- >H-] = napfény, nappal, láng.
A fazék szó a tüztöl > fözéstöl kapja nevét
és csak a végeredmény lett az a tárgy amiben
fözünk..

Szumér GIR-im = agyag az egyik értelme de a
másik az virág és gyümölcs. Mivel agyagbol
van az ember teremtve és biztosan az álatok
is a Szumir mondákban most már ez is érthetöbb
ha virág és gyümölcsként is magyarázhatjuk azt
a valamit amiböl embert teremtet az isten.
Általában az AB-ZU fris vizéböl kiemelt agyagot
használták. Erre az agyagra öntöték az "élet
vizét" a Szumér teremtés mondákban. A Magyar
Adorján által gyüjtöt magyar teremtés mondában
az arany buvárkacsa formájában uszot le a
végtelen tenger fenekére Magyar nevü isten
hogy onnét felhozza a homokot/agyagot és abban
rejlö szent magokat amiböl életet teremtet.


Szumér GU-GAL-ANA = az égi bika (Taurusz)
volt eredetileg ERES-KI-GAL istennö párja,
de ezt megölte a fél-isten Gilgames
[Orion/Kaszás]. Evvel jelképezték a csillagkép
eltünését egy évszakban.
Emegir nyelvjárásban Gilgames
Emesal nyelvjárásban Ma-alga.
GU(D)= gulya,[ D'>>LY ez is gyakori változás ]
+ GAL=nagy + AN-A= égi/magas.

Szumér GURUS, URAS, URUS = oracle, látomás
Magyar KURUZS-ló, VARÁZS-ló, ORVOS
Ó-Török ARWIS = varázslani
Bulgar VRACS >> Orosz =varázs-ló
Uigur ARVÏS-CSI = a varázs mestere
Chagatáj ARBAG-CSI= varázs-ló
Kirghiz, Osman ÓRÚ =beteg.
?Urali *URUS = vezér álat, vezér ember >> UR
vezér >> ??Sámán >> Orvos

H
Szumér HADA =fényesen sütni, UD=hold, idö.
Akkád KU=hold
Magyar HÓD, HOLD,
Finn KUU=hold,
Mongol OD=hold,
Ugor *KONS=csillag,
Magyar hugy=csillag
Szumér ID=csillag [D~GY]
Török KÜN_=nap (értelem csere a nap/hold
közöt, de szintén fényes.)

Szumér HÚL =boldog lenni, boldogul ünnepelni
Magyarul HUJ, HUJ_HUJ,UJONG

I
Szumér ISTEN = egy (Szumér, Babiloni nyelven)
de ritkán használt csak számtanban.
YZDEN = a láthatatlan, egyetlen, eredeti,
öröké létezö és magát és mindent teremtö isten
A DAB-ISTÁN õshit könyvéböl, amit a Perzsák
leforditottak saját nyelvükre.
Pártus Y.Z.T.N = isten cim egy Pártus Szittya
templombol NANA istennek.
Hatti ISTANU = Nap Isten, Vasárnap neve.
Egyiptom ISTAN = Toth (tudás)isten egyik cimneve.
IS=ÖS, elsö, egy + TAN=élet,isteni szellem.
Uigur ESTENK =isten a Mani irásokban.
Kurd ISTEN = egy õs KURD szekta, mely ma már
Muzulmánal van vegyesen, isten egyik neve.
A Kurdok azt álitják hogy ök nem Iráni népek
hanem a Hurritáktol vagy pontossaban a régi
GUTI néptöl származnak és csak késöbb vesztették
nyelvüket el. Igy érthetö az ISTEN szó átvétele
mely valóban nem Iráni mind ahogyan álitják
még akkor sem, ha ismerték a szavat.

Szumér INANA = harcias, szerelem és nemzés
istenanyja kit gyakran meztelenül vagy fél
meztelenül ábrázoltak. Õ nagyjában egyezhet
a magyar szépaszony istennövel, de a neve
a Tündér ILONA névre hasonlit nagyon mint
DINGIR INANA. Szemita nyelven a neve ISTÁR.

Szumér IM-RA = ADAD vihar isten egyik cim
neve [?? ] Magyar ??IMRE

Szumér IM-DUG-UD = oroszlánfejü viharmadár.
Török TOG-rul= turul
Magyar TUH-RUL > TURUL


J (nincs külön a Szumérban és gyakran az I betü
vagy ritkán a G betü veszi helyét.)

K
Szumér KI = föld, hely, hol, a nagy föld
istennöje, az õsi istenek egyik fontos
"harmadik legfontossab" istene.
Török KIR =föld
Török KÖJ=hely, falu, kir?=föld.
Urali *KU, *KO = hol,
Ugor *XO-t =hol, *KI-(me)=kint,
Magyar HOL, HELY, stb.

Szumér KUL vagy GUL = ördög félék
FinnUgor KUL =ördög
Finn KOLJA
Észt KOL'L'
Votják KIL
Zürjen KUL'=betegség
Ugor KUL-ater = ördök fejedelem.
Ugor KUL-najer-nek =KUL/ördög király.
Magyar GOLY-ho =rosz szellem
Magyar KUL-ancs ??
A szumérbol bekerült a Héberben mint
GHOLEM és onnét az angolba mint GHOUL.

Szumér KENDU = szent korona? fejdísz.
Magyar? KEND, KENDÖ?
Magyar KENDE = papkirály (honfoglalás kori)
Török KÜNDÜ

K
Szumér KUR = hegy, nagy, magas földek, másvilág,
a kelö nap (?korán)
Szumér KIRI = orr.
Szumér UR = hegy szoros, tetö csucs. Ezt
már ezt elöbb ismertettem. KUR egy mitikus
istenség akinek a szétválasztásábol teremteték
a földet az istenek. Teljesen egyezik a Finnugor
KUR, KOR, WAR féle szavakkal melyek hegyet,
erdös hegyet, csucsot jelentenek. A szónak
vannak az Altáji nyelvekben is változatai!
Török KIR=föld
Cseremisz KUR-OK=hegy,
Osztják KAR-is=hegy,magas,
Zürjen KUR=hegy, magas,
Finn KOR-KEA=magas.
Magyar _OR-m, ORR, ER-dö, HOR-hó.
Méd HARam= hegy, orm
Dravida HORU= domb, hegy, VARAI=hegy

 

L
Szumér LIL = levegö, szél, lég, lehel, szelem,
világ ura "en-LIL". EnLIL száma 50.
Urali *LEWLI =lég, lehelet
Finn LÖYLI,
Eszt LEILE,
Vogul LIL=lélegzeni, LILI=lelk/szelem,
Magyar LEHEL, LÉL-ek, LEL-k, -g
Csuvas =ZIL, Magyar szél.
Török YEL=szél ( lekopot az eredeti szókezdõ S)

M
Szumér MAH = nagy, MA,
Szumér MA=föld,helyhatározó rag
Szumér MA-DA=terület, helyhatározó rag
MA=õsi anatoliai anyaisten név.
FinnUgor MAA =föld.
Finn MAA =föld
Magyar MEGY-e , ez a szó nem származhatot a
Szláv mezsgye szóbol mivel ez a szó a FU
nyelvekben, és a magyarban is a külsö és nem a
közép területeket jelezte, söt külsö, határi,
nedves stb értelmei is vannak és a Magyarban.
Az a megzavaro hogy a GY honét került be, esetleg
idegen hatásra. Szumérban D'>> GY természetes.
a VI-D-ék szó is ebböl származott M>V változás miat.

Szumér MAGUR = ENKI hajójának a neve (?ürhajó).

Szumér MAR-DUK = a kigyó, bajkeverö sok kárt
okozott. Enki fia. Részben õ okozza a nyelvek
öszekeveredését. Szerepét jobban ki kellene
még kutatni. Másik neve AZAG=kigyó és ASAR
is az õ neve. (?Sár-kány)
Szumér MER 2 = szélvihar, maró kigyó, õv, mérges,
északi szél.
Szumér MAR =bezár, beköt,merül.
Urali *MURA(-)=morzs-ol, összetör,
Székely Magyar NE-MERE = északi vad szél,
Magyar MÉR-G, MÉRG-es, (O-Magyar myrhg- /1490)
Lapp MIR-KU=méreg, MOARRÂT = morzsol.
Észt MÜRK =méreg, MURE =összetör
Finn MIRKKY =méreg, MUREA =összetör
Oszét MARG = méreg (ugylátszik magyarbol)
A MAR- szónak van egy harmadik értelme a szumérban
mely szintén megvan az Urali nyelvekben "Marja".
A szumérban ez murgu (J/G).

Szumér ME = van, mond, mi, miénk, istenségi
hatalom (müvelet/mágia/módszer)
Hurri MANU = van,
Dravida MAN > VAL ,
Urali *WOLE =vala [M>W]
Magyar VALA / VAN
Török BAL (W>B)
Magyar és F.U. MU =mágia >mü,müvész, stb.
Nincs semmi akadálya a W>M vagy W>B változásnak sem.

Szumér MÈS, MIS =herceg, fiatal ember
Osztják MES, MOS = az Osztjákok nemzetsége
Vogul MANYCSI = A Vogulok nemzetsége
O-Magyar MOZ-er > MACS-ar > MAGY-ar = a Magyarok
nemzetsége
Baskir/Magyar MESCSER
Kaukázusi nemzetség MACAR,MAKAR,MAZAR>Bibliai MESHES
Eszák Mezopotámia Egyiptomi neve MAGOR /Wallace Budge
"An Hyeroglyphic Dictionary",
Dravida MAK =férfi, férj
Szittya MASZA-GETA, GUTA-MAKARI, URKODO_MAKAROI
Tuva MAD-IR=hös
Orosz MECS-ER-A alföld, MOSZKVÁTOL keletre FinnUgor
vagy Magyar származásu név amitöl Moszkva is kapja
nevét. A MAS, MES Ob-Ugor szó egyik alap értelme
fatria. Magyar MIS-ka kancsó, huszár alakban
kigyoval a hasán. Szumér MUS=kigyó.

N
Szumér NAMU = a világ õstenger (világür) anya
istene, miböl lett teremtve a csillagok, föld
és az egek.
Szumér NIM = magaslat, herceg, légy, ELAM vidék
régi eredeti neve. Szemita nyelven ez ELAM lett.
Elámi NUM =magas. Az Elámi is ragozo nyelv és
nem szemita mint ahogy a Biblia álitja!
Ugor NUMI -torem = az egek istene, a fõ
isten, magas isten, teremtö isten.
Ugor NO, NUM = felsö, magas, ég, meny,
Samoyed NUM, NUP =magas
FinnUgor NUM =légy vagy szúnyog.
FinnUgor NINKA= nyüv.
Magyar NEM-ES, NYÜV < *NUM


Szumér NI-DABA = az irás istenaszonya.
Szumér DUB= irotábla, agyagtábla,
Szumér DUB-SAR="tábla író".
Szumér SAR= ír
Hurrita TUPI =iró tábla, Hasonlo a Törökben is.
Hurrita OLGUSH =olvas
Csuvas SIR = ír
Magyar _IR. A magyarban mind sokszor, a
szókezdö S lekopott a jol ismert szokás szerint.

Szumér NIN-MAH="aszony-nagy", NIN-TI = "né+élet/szülö",
Szumér NIN+HARSAG= a fensik urnöje, éden úrnöje.
KARSZAG=az "éden kert" neve ahol az istenek
alapitotak egy koloniát maguknak. "Nagy hegy"
Urali *ÑINKÄ= urnö, feleség, -né.
Ugor *NE =nö,
Kinai = nö.
NIN-MAH volt az emberiség teremtöje ENKI isten
együtmüködésével agyagbol csinálták az elsö 7
emberpárt. A másik neve NIN-TI az élet anyját
jelenti, de mivel a TI szónak borda is az
egyik értelme ezért a késöbbi Bibliai félre-
értésben Évát is ÁDÁM bordájábol teremtette isten.
ÁDÁM Héberül a vörös föld de a Turáni nyelvekben
az ösapa.

Szumér NANA = hold isten ( A szemita neve SZIN),
INANA istennö atyja. A másik Szumér neve ZU-EN.
A szó etymologiai alapja nem ismert, habár
NA=kö értelme is lehet a szumérban. Maga a hold
test neve teljessen más.

Szumér NER-GAL = harc isten , "herceg nagy"
Szumér NIR =herceg, ur, nyer, gyözö, felemelni.
Ugor NAJER=király, NAJ=királynö.
Az ELAMIAK és a KUTHIAK a Biblia idejében
is NERGALt imádták. Zacharia Sitchin
"The Wars of Gods and Men" ( "Az istenek és
Emberek Háboruai") szerint a fiatal istenek
NERGAL és MARDUK közti küzdelem a hatalomért
volt az oka egy atom háborunak, aminek a
déli szelek miat a Sinai pusztaságbol
elterjedt a rádioaktiv "forro szél" Mezopotámiába,
ami gyorsan elpusztitotta Szumér ország népének
jórészét. Az archeologia arrol beszél hogy
a földek kimerültek és a terület elnéptelenült??
Szitchin könyvei nagyon torzitanak és nagyon sok
fontos nyelvi kapcsolatot kihagynak. Például
semit sem mond Mezopotámia eredeti nem Szemita
népeiröl, csak alig emliti meg hogy a Szumérok
sem Szemiták! Mivel õ Zsidó, még Ábrahámot is
Szumér származásunak akarja átkenni.
Habár Abrahám Hurri területröl indult el ahol
szemiták is éltek. Feltételezi, hogy idövel
szemitázolodot, ami lehetséges. Szóval azt
tesznek ök a Szumirokkal most mint az Europaiak
tettek a Szittyákkal, ellopták maguk javára
és elhalgatják az ellenmondo tényeket vagy
meghamisitják a multat.

Szumér NIN_URTA >> NIMURTA >> NIMRUD = déli
forró szél istene, késöbb napisten Assziriaban.
A régi észak Mezopotámiai népek is õt tartották
maguk õsének. Az egyik ilyen népcsoport régen
a mai Örményországban élt sokáig mint Szevortik
(Szavir,Szabir), és a Örmény írodalom szerint
Nimrudtol származnak. A Modern Arab Encyclopedia
itt megemliti hogy az Europai Magyarok innen
származnak, és hogy kiválo fegyver kovácsok
voltak kik gyakran a Perzsáknak is dolgoztak.
Nem véletlen hogy a Kaukázusban hoszu idön
keresztül már létezet a Meshes, Macar, Mazar,
Makar, Magor nemzetségnév és helységnév,
mely ugy látszik nekem, hogy eredetileg egy
Szittya nemzetség volt mely késöbb északra
vándorult a többi Szittya nemzetségekkel és
ott pedig fontos vezetö szerepet kaphatot
az ott lakó déli FinnUgor népek felet, kiknek
a nyelve szintén több déli kulturszavat már
ismert, söt nagyon lehetséges hogy ök is csak
korában onét indultak. Miután a Szittyákat
legyözték az északi IndoEuropai Massagéták
/Alánok és a Szittya hatalom megbukot, az
Ugor nemzet tovább élt a Meotisz környékén az
Alánok szomszédságában és késöbb szorossabb
kapcsolatban tovább élt a Hun és Török törzs-
szövetségek között miután keletre is terjedt
egészen az Aral Tóig. Ott pedig a Török
törzsszövetségben vannak feljegyezve.
A legkeletibb törzs lehetet a Nyék mely fel
van jelezve mint Naick-erde az Aral To melleti
erdös területen. Ezt néha Alán népnek nevezik.

Szintén fel vannak jelezve a késöbbi keleti
Massageta népek szomszédságában a Guda Makari
és hasonlo nemzetnévvel. Akkor már alig volt
kapcsolatuk a többi FinnUgor népekkel.
A teljes Magyar nemzet nem ment északra
hanem részük a 15-ik századig létezet a
Kaukázusban, a Madzsar Agadzor tartományban.
A honfoglalás elötti idöben egy csoport visza
tért a Kaukázusban és nem kapcsolodott a
nyugati honfoglaláshoz. A Kaukázusiak utolso
kapcsolatuk Magyarországgal akkor volt
mikor Otto szerzetes elment hozájuk még
Juliánus barát elött. Juliánus már nem
találta öket mivel nem ment elégé délre.
A Tatárjárás után minden kapcsolat elszakadt.

O = nincs O a szumér ékirásban és U veszi
fell az O hang irásjelét is.

P
Szumér PADA = õs Szumér király cimek az
özönviz elött. Szubartui cimnév is.
Szumér PAT-ESZI = papkirály
Szumér, FinnUgor PA =magas
ER-PAT = õs Egyiptomi királycimnév még
a Fáro név használata elött. Az istenek
családi fejedelme.
AR-PAT, ARPAD, ARPO-XA-IS = "hadak ura",
szittya, hurri, méd cimnév, a "Katiari"
katona réteg uralkodoja /Herodotus, A Szittyákrol.

R

SZ
SZIN = Szemita hold isten mely a Szumér
ZU-EN névböl való.

Szumér SZIL-IG 3,4 = bün
Magyarosan CSEL, CSAL
Török CSEL=elbuktat.

T
Szumér TAL, TALTAL =tudás, okosság, értelem
(táltos, tudni, érteni)
Urali *TUMTE =tudni,
Samoyed TUMTA=tudni,
Finn TUMTEA,
Vote TOD,
Zürjen TOD-ni,
Lapp DOW'-dât.
Magyar TUD, TÁLT-os, TUD-os ?(fel)talál.

Szumér TIR-AZAG = a szent liget, TIR=bozot, álatöv.
Ugor TIR = a szent liget ahol a szentély
van, ez egy bekeritet fás hely.
Vogul tarem-TIR =az istenszáló ülöfája.
Osztják TIR a szent ligetben nyir vagy fenyö fa, néha
oszlopot faragtak belöle megy a világfát ábrázolta.
Magyar TÉR = már elvesztette a régi
értelmét és csak kis nyilt - fás hely
majd csak nyilt város hely.
Török TÖR-en = ceremonia.
Dravida ETÁR = nyilt föld, puszta ??

Szumér TUR 3,5 = szülö hely, istáló,
Szumér TUR=kicsi, gyerek
Török TÜR-üm= teremtés, DIR-im=élet,
Török TÜRE-mek =ki kelni
Ugor TOR-em =a teremtö,
Magyar TER-em, TER-em-t-ö, TER-mö, [D>DJ>GY] GYER-ek.
Dravida TOR-am = eredet, teremtés, szülés.

U
Szumér UDUG = ördög féle, csabda, mélyedés (UDU)
Babiloni,Asszir UTUKU =ördög. << szumérbol
Mani hitü Ujgur ERTENK=ördög.
Magyar ÖRDÖG, ÖRDÖNG

Szumér UTU =nap isten (száma 20), Inana bátyja és
Nana (holdisten) fia.
Szumér UD= nap, fény, napal, idö
(Szemita SAMAS =nap isten. )
Dravida UTU = idö, forog, forgás.
Altáji *DI =nap kör, év
Uigur ÖDÜ =idö,
Csagatai ÖT =idö [Magyar id-én]
Török ÖDH=idö, ÖT=nap
Akkád SATTU =ez az év.
Szittya OIT =nap /herodot Oit-sur "nap-király"
Altáji *TUL =dél, Mongol *düli, Tunguz *dola

Szumér UG 6 =igéz, IGI= szem
Török GÖZ=szem.
Magyar ÜGYEL, ÜGYÜCS?

Szumér UGU 4, UG-un = nemzet õse, alapitója.
Szumér UNK-en = tanács, mely a nemzet öregeiböl
volt összetéve.
Egyiptom AAK=öreg./Walace Budge
FinnUgor *SONKE =öreg >> agg. (nk>g, s- >ø)
Török KEN-éz =tanács
FinnUgor UKKO = nemzetek öse, istene.
Uigur OKAN =isten,
Csagatáj OGAN=isten.
Ugor *IUKA =ük
Magyar ÜK,
Finn IKA
Cseremisz S^ONGO=öreg
Turkmen, Mongol, Tunguz aqa, aga = bátya
IndoEuropai GEN=alapitó, nemzö.
Szumér ÙNGA= nép, emberek
Manchu UNGGA =öreg emberek
Dravida OK-kal = rokonságok, OKKA =õs, ük
Méd UKKU =rokonok, nagycsalád (Had)
Magyar/Szittya/Török UGOR, UNGAR
>> Hungár = a Magyar nép egyik ösi keleti neve.
Finn UNKARI=magyar, de megvan az ösmitoszokban is!
tehát ez nem újkeltü idegen szó a törökböl.
Török OGUZ (R>Z) =nép

Szumér ÙNU =ünnepi étkezés
Szumér UN-ug = magaslati szentély.
Magyar ÜN+nep.

Szumér URU-GAL = a tulvilág, másvilág
"URU=város + GAL=nagy"
Szumér URU =város, vér, rokon
Dravida UR, URU= város, falu (de rokonság is)
O-Magyar URU =város, vár U>V VÁR
Török URUK =rokonság.

Szumér US^ 11= büvöl, mérgel
Magyar ÜZ-ni, ÜZ-ö,
O-Magyar IZ=rosz szelem.
Szumér UZU = haruspex ? Üzö

Z
Szumér ZAL, ZAL-AG 2 = fényes, fény,
csillog, tiszta, titsztit
Magyar CSIL-OG >> CSIL-AG
O-Magyar ZIL-AG / Kru 1460
FinnUgor *CSEL-K =csillog, csillag
O-Magyar SZIL-AP =csillag, Ugor SZULPA, SZULITA
Mordvin TSIL-dor=fénylik, fényesit
Finn TSIL-ketä =fénylik, fényesit
Csuvas SAL-tar=csillag
Balkár CUL-duz =csillag
Mongol DZIL-gir=csillag

Szumér ZID = hit
Urali *S- >> Magyar H/Ø egy törvényes változás
tehát HIT az törvényes változata a SID összónak.
A Szumér D gyakran T-böl származik.

Szumér ZÌZ = takarmányt elronto (rovar?),
Szumér ZÍZ = emmer buza.
Magyar ZSIZSI = Agusztus 8, Boldogaszony
ünnepén a buzát támadó ZSIZSI gombásodás
ellen megforgatták.

Szumér ZU = tudás (ÉSZ),
Szumér AN-ZUD, AN-ZU egy mytikus SAS madár
ki a sorsmeghatározó táblákat hordja.
Zürjen ZUZ = héja fajta,
Magyar SAS

Szumér ZUR =áldozni, áldást adni, szertartást tartani,
imádkozni, szervezni, rendezni (nagyon õsi alapszó)
Szumér ZUR-RA = zörögni, hangoskodni, hangos lenni.
FinnUgor *S'OJ-et = hangos, zaj.
Magyar SZER-tartás, SZER-ez, SZERV-ez, SZER-keszt stb.
Magyar SZER-da < ? Zerodas /Zoroaszteri Mágus szent nap?,
a szer napja? Europai nyelvekben is bekerült már régen
CERE-monia stb. Megvan a szó máshol is!

Ez egyáltalán nem egy teljes lista, hanem csupán azok
amik eszembe jutottak. Akit jobban érdekli a Szumér
mitologia és az Ural-Altáji kapcsolatai, ajánlom
Dr Varga Zsigmond könyvét, "Az ösmagyar mitologia
Szumér és Ural-Altáji öröksége", Debrecen ?1955.
Ujra kiadták SanFranciscoban (Fabo László,
22 Hancock St, SanFrancisco, CA 94114).

 
-----------vége -------------