Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Székely humor...

| 2013-04-30 | admin |

 

 

 
 
 
 
Székely humor...
 
Két székely beszélget:
- Hej komám, meghalt Jóska szomszéd- Há milett véle?
- Levágta az ujját a vonat...
- Háde abba nem szoktak
belehalni komám
- Há de éppeg az orrát piszkálta..
 
Ábel kiszalad a konyhába:
- Idösanyám feldőlt a szobába a nagyszekrény!
- Jóisten fijam... milesz ha apád megtudja?
- Sze tuggya, me alatta van...
 
Számtantanár lett a székely legény. Hazalátogatott, mikor az anyja
reggelire megfőzött három tojást. Az új tanár dicsekszik a tudományával:
- Édesapám, mit szól hány tojás van itt?
- Három fijam
- Nem igaz, mert öt
- Hát az hogy lehet fijam?
- Úgy édesapám, hogy ahol három van, ott kettő is van... és három meg kettő
az öt
- Ez igaz fijam, s akkó én megeszek kettőt, anyád a harmadikot, s te edd
meg aztat a kettőt akkó amék marad...
 
Utaznak a vonaton a székelyek. Az egyik megkérdi a másiktól:
- Maga nem véletlenül Kristály Domi Csomafaláról?
- Én nem- Minnyá gondoltam, me egyáltalán nem hasonlít rea...
 
Mózsit a kocsmában hasba szúrták. Az orvos kötözés közben
megkérdi:
- Nagyon fáj?
- Annem, csak amikó röhögök...
 
Két székely beszélget:
- Ecce erőst rossz szokást vett fel a feleségem
- Mit te komám?
- Nem fekszik le csak hajnalban
- S addég micsiá?
- Várja, hogy érjek haza
 
Ábel bá berúgott a vásárban, befeküdt a szekér derekába s elaludt. A lovak
elindultak szépen hazafelé s a kocsma előtt megálltak. Két komája kifogta a
lovakat és behajtotta a kocsma mögé. Egyszercsak megébred Ábel bá s
nézkörül:
- No ha én vagyok Küs Ábel, akkó ellopták a lovakot.. Ha nem énvagyok, akkó
találtam egy szekeret...
 
A templomban éneklés közben Sári nén a mellette ülő Róza néne felé pillant
s látja, hogy az énekeskönyvet fordítva tartja a kezében. Odasúgja neki:
- Róza, nézze mán, fordítva tarcsa azt a könyvet. Róza nén megfordítja
gyorsan aztán visszasúgja:
- Há lássa na így van ez, ha az a varasbéka onokám otthon hezzamatat
 
Gyergyóban egy örmény összeszedte a rossz órákat, kijavította és árulta
utána. Bemegy Pista bá a kereskedésbe, nézelődik, majd megakad a szeme egy
faliórán.
- Osztán naccságosúr, az az óra ott a falon jól mejené?
- Az kéremszépen nagyon jól megy, csak érteni kell hezza: amikor nyolcat
mutat s tízet üt, akkor fél kilenc.
 
Ignác bá csak vett az örménytől egy vekkerórát, az ágya mellé tette s
mindegyre figyelte, hogy jár-e rendesen. Az óra aztán éjfél után pár
perccel megállt. Ignác bá hátba löki Póli nént:
- Te Póli, áll a vacak!
- Na hálistennek... Akkó megfordulok!
 
Csíkdánfalván egy arrajáró turista megszólít egy fa árnyékában heverő
embert:
- Aggyonisten bátyám! Hogy ment a munka az idén?
- Ajjólment kéremszépen, nem panaszkodhatom. Fát kellett volna vágjak de
jött egy nagy vihar s elintézte, aztán búrjánt kellett volna kaszáljak, de
egy ménkű belécsapott s meggyúlt az egész, így aztán asse kellett
megcsinálni...
- S most micsinál bátyám?
- Há én itt várom, hogy egy kicsi fődrengés kivesse a fődből a pityókámot
 
Janika találkozik a keresztapjával az úton:
- Apád otthon vane?
- Otthon há
- Osztán micsinál?
- Semmitse
- S há anyád otthon vane?
- Ő es otthon
- Há ő micsinál?
- Segít idesapámnak
 
Két székely kártyázik, amikor az egyik elszellenti magát. A másik
megkérdi:
- E ki vót te?
- Há ejsze a kutya
- Sze benn sincs az
- Nem baj, majd béjő
 
- Mennyiért adja a malacot bátyám?
- Ezer lej
- Jajj, az nagyon drága, a szomszéd faluban csak nyóccáz lej
- Akkó vegyen ott
- Vennék, de ott nincs már
- Akkor várjon, hogy itt se legyen s akkó én es olcsóbban adom
 
Mari nén elmegy a doktorhoz vizsgálatra:
- Mari néném mit érez, mi jut eszébe, ha ide teszem a kezem? S ha itt
tovább tapogatom?
- Jaj lelkem ... hát a segédjegyző ...
 
Százéves Mózsi bá elmegy a doktorhoz:
- Mostanába valami baj van velem doktorúr, ha meglátok egy szép fehérnépet
rögtön futni kezdek utána
- Ha meglátja, hogy egy szép nő akkor jó a szeme, ha még futni is tud utána
akkor a lába is jó, hát akkor mi a baj?
- Az, hogy mikó utolérem elfelejtem mit es akartam véle csinálni
 
Mózsi bá leesett a szekérről szénarakás közben, s megütötte magát - Mari
te, gyere lám ide
- Monnya na hallám mia baja?
- Hallámcsak szójj hezzám, tudok-e beszélni...
 
Mózsi bá s István bá találkoznak hóviharban, mínusz húsz fokban az úton.
- Há te komám mé nem hordod ilyen időbe a bundasapkát?
- Azét me esszevágtam mikó a múltkó az a szerencsétlenség történt velem
- Mien szerencsétlenség te?
- Pálinkával kénáltak s nem hallottam...
 
Mari nén felmegy Pestre egyetlen leányát meglátogatni. Szép kertes
házban laknak, modern felszerelés, a garázsban Mercedesz, minden ami kell.
Örült is Mari nén, aztán megkérdi a lányát:
- Oszt mondd, boldog vagy-e édes jányom?
- Hát édesanyám, nem vagyok boldog
- Oszt há mé nem lányom?
- Én azért, me a férjem impotens
- Ó hogy a ráksúj egye meg a pofáját, pedig nekem
aszonta a lakodalomkor, hogy mérnök
 
Mózsi bá felmegy Pestre és a sok járkálás közben rájött a vizelhetnék. Nem
ismerte a várost, fogalma sem volt hol találhat wc-t, ezért megállt egy
parkban és elkezdett pisilni. Arra megy egy rendőr, meglátja, odamegy és
megbünteti Mózsi bát 1500 forintra mert vétett a közszemérem és
köztisztaság ellen. Az öreg szó nélkül odaad egy 2000 forintost, majd mikor
a rendőr vissza
akart adni 500 forintot, Mózsi bá visszautasította:
- Istállom biztos úr, maraggyon az a forint me egy vékonykát fingottam es..*
 
 
   Vicc
 
     - De meg nőttél Dzsenifer! Hány éves vagy?
     - 17.
     - És van már fiúd?
     - Nincs! Csak 2 lányom...
 
     - Az anyósomat úgy szeretem mint a csillárt.
     Egyszerre lógjon is, meg égjen is.
 
     A per előtt az ügyvéd biztosítja a gazdát, hogy nyerni fog.
     - Nem segítene a dolgon, ha küldenék a bírónak egy-két kacsát? -
     kérdezi a
     gazda.
     - Ó, egek! Eszébe ne jusson - feleli az ügyvéd. - Ezzel csak ártana
     magának, a bíró megvesztegetési kísérletnek tekintené. A tárgyalás
     után az
     ügyvéd gratulál ügyfelének, amiért felmentették:
     - No látja, ugye megmondtam, hogy megnyerem magának a pert.
     - Valóban - így a gazda - de azért én elküldtem azt a két kacsát a 
másik
     fickó nevében.
 
     Két ember beszélget a kocsmában:
     - Hallottad, haver, holnaptól drágul az ital!
     - Semmi baj, majd kevesebbet eszünk!
 
     Amióta elveszítettem a borospince kulcsát, nyugtom van otthon.
     - És a férjed nem haragszik rád, amiért elveszítetted a kulcsot?
     - Azt nem tudom, ő ugyanis a pincében maradt.
 
     Két elfogult apa vetélkedik.
     - Az én lányom hatéves és hegedül.
     - Az én lányom még hároméves sincs, és már zongorán játszik.
     - Na, ne mondja! És mit?
     - Főzőcskét.
 
 
     - Tegnap este még két ezres volt a belső zsebemben, most meg csak
     egy van.
     Hogy lehet ez?
     - A másikat valahogy nem találtam - válaszolja az asszony.
 
     Egy burnuszos muszlim arab beül egy londoni fekete taxiba. Útközben
     megkéri a sofőrt, hogy kapcsolja ki a rádiót, mert abban zene szól és a
     próféta idejében még nem volt ilyen nyugati zene, ami maga az ördög
     zenéje.
     A sofőr udvariasan kikapcsolja a rádiót, de aztán megáll és kinyitja
     a taxi
     ajtaját. Mire az arab csodálkozva kérdi:
     - Mit csinál Miért állt meg? Miért nyitotta ki az ajtót ?
     Mire a sofőr:
     - A próféta idejében taxi sem volt bazmeg, szállj ki, aztán várj 
meg egy
     tevét!
 
     Könyvnap:
     - De, hol vannak az ellenzéki könyvek?
     - Azok kérem, nyomás alatt...
 
     Alaplépések : bejelöl ... lájkol .. megbök ... rád ír chaten ...
     elkéri a telefonszámod ... randiztok ... összejöttök és boldogan
     éltek, míg nem jön egy másik ...
 
 
     Nézd már te asszony!!! Nézz ki az ablakon, egy ló van az udvarunkon!
     - Az nem is ló, hanem tehén te! - mondja a feleség.
     - Nem a tükörben te, én az ablakot mondtam..
 
     A szerelem betegség. Ágyba kell vele menni...
 
 
     - Tisztelt Uram! Tudomásomra jutott, hogy feleségemnek a házasságunk
     előtt
     viszonya volt Önnel. Kérem, hogy házunk látogatásától a jövőben
     tartózkodni
     szíveskedjék!
     Válasz:
     - Tisztelt Uram! Csupán jelezni kívánom, hogy "Tudomásomra jutott.."
     kezdetű *körlevelét* megkaptam.