Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Egyetemi aranyköpések

| 2014-02-27 | admin |

 

ÍME A KULTÚRA  MAGAS ISKOLÁJA

 A jövendõ nagy nemzedék színe-java! Sírjunk vagy nevessünk?

 Tisztelt Uraim!        És vala sötétség. De nem lõn világosság! Ugyanis a mûvelt
ember akadályozza a transznacionális erõk által manipulált fogyasztói
társadalom fejlõdését. A gondolkodó ember zavart indukál a rendszerben   
bírálati hajlama van. A polgár ne gondolkodjon! A polgár fogyasszon!
Majd a végrehajtó hatalom gondolkodik helyette. A kreatív gondolkodás
és a mélyenszántó ismeretek tiszta forrása az idegen nemzetek
legócskább szubkultúráját közvetítõ televízió.  Íme a bizonyíték:        Amikor a VIASAT-nál titkárnõt kerestem, az egyik delikvens
bejelentette, hogy azért akar a televízióban dolgozni, mert szereti a
történelmet, különösen a reformkort. A tömegkommunikáció és a
történelem összekapcsolásán kissé meglepõdtem, de meghatottságomban
megkértem, sorolna fel néhányat az aradi vértanúk közül. Esküszöm az
élõ istenre, hogy a következõket mondotta:

        "Bajcsy-Zsilinszky Endre, Jávor Pál..több most hirtelen nem
jut eszembe."        Ehhez képest lehet nekünk vigasz, hogy a mai német fiatalok
java része nem
        tudja, ki volt Hitler, Lenin, Erich Honecker, pedig a 20.
század még nincs oly távol.        EU-parlamenti képviselõ mondta: ha a magyaroknak olyan rossz
Szlovákiában, akkor minek mentek oda......
        És ezek az emberek a demokrácia
szabályai szerint megválasztott képviselõk!

        Hofi Géza mondotta: "És õk a jövõ zálogai,.. de dögöljek  meg,
ha kiváltom õket!!"        A Pázmány Péter Tudományegyetemen  jogi és bölcsészkarán
hangzottak el az alábbi épületes mondatok a felvételin:

        1. A pun háborúban nagyon sok római elpusztult. Ezek mind Rómába
           költöztek és proletárok lettek belõlük.
        2. A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak
lélekvándorlással lehet  mozogni.
        3. Ahhoz, hogy valaki dzsentri lehessen, tartalékos tiszti
érettségi kellett.
        4. Kréta élén két minótaurosz állt, akik évente cserélték egymást.
        5. - Ki volt Ben Gurion?
            -Angol szociológus, a Magna Charta szerzõje
        6. A középkor virágzása a mezõgazdaság forradalmával kezdõdött
(sövényvágó  olló, hidraulikus szivattyú).
        7. Szent István valahol azt hallotta: azé a föld, aki megmûveli.
        8. - Milyen tisztségeket töltött be Cromwell 1685-ben
bekövetkezett haláláig?
            - Lord-processzor.
        9. - Mi az önkormányzat?
           - Ahol az emberek sürgõs dolgaikat elvégzik.
        10. - Magyarország tagja a NATO-nak?
             - Nem.
             - Miért?
             - Magyarország a Varsói Szerzõdés révén lett tagja az ENSZ-nek, de
               késõbb úgy döntöttek, hogy mégsem csatlakozunk a NATO-hoz.
             - Hány tagja van jelenleg a NATO-nak?
             - Több mint 30. Nem, nem, éppen 51.
             - Értem.
             - Ki Irak elnöke?
             - Arafat.
        11. - Mirõl szól Katona József Bánk bán címû drámája?
              - Arról szól, hogy van Bánk, aki egy bán...
        12. - Radnóti Miklós miért volt kénytelen Szegeden folytatni
az egyetemi tanulmányait?
              - Radnóti Miklós eredetileg jogász szeretett volna
lenni, de végül a könnyebb utat választotta, ezért ment a szegedi egyetemre.
        13. Pál apostol javasolta, hogy a túlzott aszkétizmust
mellõzzék, mert mindenkinek joga van a jóléthez.
        14. Csoóri Sándor több évet élt Indiában és ott is halt meg.
        15. - Mit tud Pázmány Péterrõl?
              - Pázmány Péter költõ volt és politikus. Gondolom,
köztiszteletben álló személy volt.
        16. - Ki kötötte a Bethlen-Peyer-paktumot?
              - Az SZDSZ és az MDF.
        17. - Mondjon magyar kormányzókat!
              - Göncz Árpád, Fráter György.
        18.- Mikor alapították a Szovjetuniót?
             - XVIII. század.
             - Nem. Mikor szûnt meg?
             - 1450-es, 60-as évek.
             - Nem jó. Azt mondja meg, mely országok tartoztak hozzá!
             - Az északiak!
             - Például?
             - Norvégia!
        19. Magyarországon 1849 után a hivatalos nyelv az osztrák!
        20. A pápa református vallású.
        21. A keleti kereszténység vezetõje a tibeti láma.
        22. - Mondjon párat a Tízparancsolatból!
              - Szeresd felebarátod feleségét !
        23. - Foglalja össze a keresztény tanítás lényegét!
              - Hát, ezt most így Anschluss nem tudnám megmondani.
        24. Luther Márton templomi könyvnyomtatással foglalkozott, és
egyet-kettõt ki is szögezett a templomkapura.
        25. - Mi a feminizmus?
              - A feminizmus azt jelenti, hogy a nõk el vannak nyomva
a férfiak alatt.
        26. Ha valaki sok évig él egyedül, annak rendszerint házasság a vége.
        27. - Ki jelenleg a köztársasági elnök?
              - Nem tudom, de szerintem alkalmatlan.
        28. - Hogyan végzõdik a Hamlet?
              - Meghajolnak a színészek.
        29. - Milyen szabadságjogokat ismer?
              - Két szabadságjogot ismerek: a vallásit és a szexuálisat.
        30. Svájcban az egyik hivatalos nyelv a svéd, mert Svájc
Svédországgal határos.
        31. Magyarország jellemzõ állatfaja a  béka.
        32. Szent István kért egy koronát, majd megfogalmazta a
szatmári tizenkét pontot.
        33. - Ki volt Szent István felesége?
              - Bajor Gizi.
        34. A fáradt Odüsszeusz leheveredett egy nimfa alá.
        35. Radnóti Miklós egész életében tudta, hogy meg fog halni.
        36. Az elsõ világháborút azért vesztették el a németek, mert Bulgárián
             keresztül támadták meg Franciaországot.
        37. Vannak olyan helyek a Földön, ahol éjszaka egyáltalán
nincs napsütés.


        Így brillíroznak a profitorientált fogyasztói társadalom
rabszolgái, és belezuhannak a fekete lyukba torkolló örökös
sötétségbe.

        Szegény Nóti Károly mérgelõdik a mennyekben, hogy hónapokon át
gondolkozott egy jó bohózat megírásán, ezek meg csípõbõl kirázzák a
legjobb szövegeket. Ráadásul nem is tudnak róla.