Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A zsidóságról

| 2020-02-21 | 'or 1=1 # |

 

A zsidóság

A zsidóság egy egységes maggal rendelkező dualisztikus rendszer. A magot alkotó zsidók egy genetikai csoport, vérvonal. Ennek ellenére be lehet térni a júdaizmusba. Viszont ekkor be kell házasodni a genetikai csoportba, abszorválni kell a kollektíva génjeit. A zsidók ennek köszönhetően tudnak beleolvadni a gazdatestként szolgáló társadalomba úgy, hogy közben nem veszítenek a genetikai-pszihikus erejükből. A Vacheron Constantin Replica Watches betért egyén egy dzsentil arcú zsidó ügynökké válik. De soha nem juthat messzire a júdaizmus mély hierarchiájában.
A legmagasabb szintekre csak a legtisztábbb zsidó vérvonalak juthatnak el. Ez biztosítja a tiszta vérű zsidók vezetését.
A zsidóság a saját feljegyzéseik és írásaik alapján, mint például a Zohár, kijelentik, hogy nem a dzsentil vérvonalakból származnak, emiatt úgy hiszik, hogy felsőbbrendűek, és az egész világ, minden ami a bolygón található az övéké. A dzsentileket állatoknak tartják, akik azért lettek teremtve, hogy a zsidók szolgái és tulajdonai legyenek. Mivel nem az ő vérvonalukból származunk, nem számítunk embernek és nem vonatkoznak ránk a Tóra törvényei. Ez azt jelenti, hogy bármit megtehetnek velünk következmények nélkül. A júdaizmus az egész világot dehumanizálja.
A zsidóság fölött negatív entitások kollektívaja található, akiktől a fekete mágiában jártas legfelső rabbinikus réteg irányítást kap, együtt dolgoznak velük. A spirituális örököseik a zsidók, kik a vérükben hordozzák az örökséget, mivel genetikailag ők hozták létre a zsidóságot, magukból.
Ez azt jelenti, hogy egy mély lelki szinten ilyen embertelen entitásokkal vannak kapcsolatban a zsidók. Ablakként szolgálnak a bolygón ezeknek a lényeknek.
Még az átlag zsidó is ápol egy mély tudatalatti kapcsolatot velük, a lélek szintjén. Mind összeköttetésbe vannak a hatalmas zsidó tömegelmével, avagy a kollektív tudatosságukkal és tudatalattiukkal, melynek a fölöttük levő entitások is részesei. Egy azonos faji szellemen osztoznak.
A vallásos irataik a szellemiségük kódolt változata, a vallásuk az, amit a lelkükben hordoznak.
Vágyakoznak arra, hogy a dzsentileknek ártsanak, szolgasorba taszítsák, megyilkolják és elpusztítsák őket bármi áron. A hitük a biológiájuk.
Egyesek gyakran példálóznak a pártviszályokkal, ellentétekkel és belharcokkal, hogy elhitessék, a zsidóság nem egy emberek elleni egységes csoport. De ezzel nem bizonyítanak semmit, sok esetben az állításaik ellenkezőjét támasztják alá. Még ha a zsidó mozgalmak konfliktusba is kerülnek más zsidókkal, zsidó akarat érvényesül, amely csak árt a dzsentileknek. Ez a "nem minden alma romlott" elképzelés téves felfogáshoz vezet, ami által a zsidók közbeléphetnek és átvehetik az irányítást az ellenük irányuló oppozíciók felett, így átformálják valamivé, ami az ő érdeküket szolgálja.
Ez azt jelenti, hogy soha nem bízhatsz bennük. Sokan tudatalatt cselekszenek úgy ahogy, mert az indíték a lelkükből származik. A lelkükben vannak a vallásos parancsolataik.
Nem a keresztény, iszlám, kommunizmus, liberalizmus, cionizmus stb. -ellensség számít.
Valójában egy dolog számít, egy bensőséges és őszinte tudatosság. A JÚDAIZMUSSAL való szembenállás. Az összes felsorolt program a zsidó faj szellemiségéből származik. A társadalmiank sok tagja erős ellentétben áll a zsidósággal anélkül, hogy ez tudatosulna bennük.
A nagyobb mennyiségű dzsentil vért hordozó zsidókon erőteljes skizofrén viselkedést vehetünk észre. Ez egy belső konfliktus a lélek szintjén, mely manifesztálódik a tudatos elmében. Otto Weiniger kitűnik. Félig zsidó volt, de gyűlölte a zsidó felét, mint egy ronda és kártékony foltot a lelkében. Érezte ezt, egész életében ettől szenvedett, amíg meg nem ölte magát, hogy elmeneküljön előle. Egy mintapélda a dzsentil és a zsidó lélek különböző és összeegyeztethetetlen természetre, egy emberen belül. És rámutat a tényre, hogy akiben zsidó vér van, képtelen megváltozni, még ha tudatosan is törekszik erre. A lelkében van a zsidósága.
A júdaizmus célja, hogy egy olyan állapotba juttassa az egész bolygót, melyben a zsidókat létrehozó entitások vég nélkül élősködhetnek az emberen és szolgaként hasznalhatják őket. A zsidóság csak a mozgalmuk földi szekciója. Egyszerűen kifejezve a zsidóság pszihopaták faja. És nem részese hanem az ellensége a Dzsentil Emberiségnek.
http://josministr...pic81.html


Miért is gyűlölnek minket a zsidók".Joseph Báli József: A gúzsba kötött világ

"; A héber nyelv mai formáját ugyanis csak a jelen időszámítás 19. századában alakították ki. SAz előző idők héber nyelvét "; Biblia utáni hébernek" mondák, mitől különbözik az azt megelőző Bibliai vagy ótestamentumi héber, az Ó-héber.
Nagyon vitás azonban, szabad-e az Ótestamentum nyelvét hébernek nevezni. Ez a nyelv ugyanis a Kánaánban használt nyelv volt, melyről előző előadásunkból már tudjuk, hogy az ősmagyar egyik ága volt. Ettől a kánaáni ősmagyar nyelvtől a tulajdonképpen i ó-héber csak hosszú idő múltán vált el, és lett előbb külön dialektus, majd önálló nyelv.(40m 177, 47 m 40.-Contenau G: La civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitani . Paris 1948.- Daviessa. Powell: Ten Commandments. New York 1956.
A tények ezen állítása miatt az óhéber elnevezést a kritikusok ejtették és helyette szívesebben használják a pontosabb "kánaáni" elnevezést.
". Az említett botlások csak a magyar nyelvvel kapcsolatban fordulhatnak elő, ezért tovább erősödik gyanúnk, hogy az Ószövetség eredeti nyelve, vagy legalábbis azok a szövegek, amelyekkel dolgoztak nagyobb részben magyar nyelvűek lehettek.
Régibb és újabb tudósaink közül többen úgy vélik, hogy még a mai héber is feltűnő sok elemet őrzött meg a magyar nyelvből, a babiloni, egyiptomi, és kánaáni magyarból, amelyekből egykoron a mag útján elindult. Összeállították a két nyelvben található párhuzamokat és megpróbáltak azokra magyarázatokat adni. Az elsők egyike, aki magyar-héber párhuzamokkal foglalkozott, Nagy János volt. Munkája latin nyelven jelent meg Pesten 1823-ban "Grammatica linguae Hungaricae cum parallalismo inter Aramaeam, hebraem et Hungariam orientales linguas ducto” cimen. A tudós Horváth István már azt is megállapított ( 1825), hogy a héber párhuzamok magyarból való átvételek. A kérdést újratanulmányozta Venetianer Lajos pesti rabbi" A héber-magyar összehasonlító nyelvészet" című kis munkájában ( IMIT 1898-as évkönyve, 32 1.) Markos Gyula írásának ( 1918) címe pedig előre mondja vizsgálati eredményét: " Az Úr szava magyar volt. Négyezer éves írott, hatezer éves magyar szókincsek alapján szótári pontossággal bizonyítja Markos Gyula. "

best-replicas.luxurywatchesonlinesuk.com