Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

kötelezővé kell tenni elolvasását minden zsidó részére....Kurucinfóra kattintsatok

| 2014-10-14 | admin |

 

 Amikor a zsidók nem ismerik saját társadalomtudósaikat sem!


Aharon DAVID GORDON és a " A munka, mint megváltás" elmélete.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/ad_gordon.html
http://en.wikipedia.org/wiki/A._D._Gordon
http://www.amazon.com/Selected-essays-Aaron-David-Gordon/dp/B00085J61Q (Válogatott esszék) --kötelezővé kell tenni elolvasását minden zsidó részére--.

Ez a bölcs és messzelátó zsidó gondolkodó, társadalomtudós, ekképpen szól a zsidósággal kapcsolatos önkritikus tanulmányában:

"...a zsidók idővel hozzáidomultak eltorzult, elidegenedett természetükhöz....Mi (zsidók) megvetjük a munkát.
Még munkásaink is csak szükségből dolgoznak, s abban a reményben, hogy egy napon véget ér a munkás élet, s jó élet következik utána.
Nem szabad megcsalnunk magunkat.
Fel kell ismernünk, mennyire abnormisak vagyunk e tekintetben, mennyire idegenné lett számunkra a munka, s nemcsak az egyén, de a zsidóság életében is..."
" Egy olyan nép, amelyik teljesen levált a természetről, egy olyan nép, amely kétezer év óta falak közé volt zárva, amely mindenféle életmódot megtanult, csak éppen nem a munkás életet nem, nem válhat egyszerre eleven, természetes, dolgozó néppé anélkül, hogy minden akaraterejét e célra irányítaná. Hiányzik a legalapvetőbb elem: hiányzik a munka (nem a szükségből végzett munka, hanem az a munka, amely szervesen és természetesen hozzátartozik az emberhez), az a munka, amelynek révén egy nép belegyökerezik saját talajába és kultúrájába."
... "Saját kezünkkel kell megteremtenünk mindazt, ami az életet alkotja (Palesztinába) , minden munkát nekünk kell végeznünk, minden mesterséget és foglalkozást, a legegyszerűbbtől a legdurvábbig, legmegvetettebbig, a legnehezebbig. Éreznünk kell, amit a munkás érez, azt kell gondolnunk, amit ő gondol, úgy kell élnünk, ahogy ő él és mindezt a magunk módján. Akkor mondhatjuk majd, hogy van saját kultúránk, mert akkor lesz saját életünk. (55.-56. oldal)
/Aharon David Gordon, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aharon_David_Gordon/
Id.: "Labour", in Aharon David Gordon: Selected Essays, New York 1973.

"Egy nép csak saját erőfeszítései révén tehet szert földre, testi, lelki készségeinek kibontakoztatásával, belső lényének feltárásával. Kétoldalú viszony ez, de a nép az első - a nép megelőzi a földet.
Egy parazita nép nem eleven nép!
Népünk csak azáltal elevenedhet meg, ha mindegyikünk újjáteremti magát a munka és a természetközeli élet segítségével.
Így leszünk aztán jó földművelők, jó munkások, jó zsidók és jó emberi lények.
Másfelől viszont ha Palesztinában a galuti életet folytatjuk, a maga kicsinyes kereskedelmével és az összes velejáró dolgokkal együtt, akkor a következő nemzedékek még inkább ezt az utat követik majd. " ( Jewish philosophy in modern times : from Mendelssohn to Rosenzweig. Nathan Rotenstreich. New York : Chicago, San Francisco, Holt, Rinehart and Winston [1968] oldal 376.)
http://www.worldcat.org/title/jewish-philosophy-in-modern-times-from-mendelssohn-to-rosenzweig-nathan-rotenstreich/oclc/462814306

 

SZEGŐ PÉTER nevű HVG-s zsidó újságíró így, ezzel az ostobasággal járatja le a saját zsidóságát "20:50-től"

"Ez a munka alapú társadalom nem valami fasisztoid valami?(nem lehet érteni tovább, mert Szegő Péter beszédhibás)

kattintással új ablakban nyílik.