Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Mama kérlek - most is és egyre inkább időszerű

| 2014-10-27 | admin |

 

 

http://indavideo.hu/video/Mama_kerlek_2014

---

Mama, please, tell me

 

Ezt, aki tudja, áttehetné youtube-ra

---

csekelyke megjegyzése:

A videó és a zene önmagáért beszél. 

Nem szorul magyarázatra. 

Védőnőként dolgozom cigánytelepen, ahol hasonlóak a körülmények. 

A gyereknek joga van a testi, szellemi, erkölcsi jóléthez. 

Az állatok tartását szigorú szabályok írják elő, szinte emberi összkomfortot várnak el. 

A gyerekeknek jó az állati körülmény is. 

Jól van ez így?

 

 

Mama , please , tell me ,

What your life was like without me!

Did you think about me when you planned it ,

How it will be when you grow up ?

 

2 Mama , please , tell me ,

How my life began ?

It was an accident , or were you thinking on me

On that sweet night?

 

You know that I did not ask,

I did not ask you for my life.

And yet once before I die ,

I must be wondering why I am .

 

3 Mama , please , tell me ,

What was your first love like?

Did you feel it when he left you,

How good is that I am not yet ?

 

4 Mom , please tell me

Whether you wanted it to be so ?

I think it is a coincidence only ,

That he was my father.

 

R. You know that I did not ask,

I did not ask you for my life.

And yet once before I die ,

You must be wondering why I am

 

 

5 Mama, see I'm embarrassed

Now I think of a different thing again.

Probably there will be someone, yes,  there will be someone

And he asks me too .

What can I say to him ?

What do I say ?

 

 

családvédelem, gyerekvédelem, gyermeki jogok,
életminőség, élethez való jog, születéskori életesély, hátrányos helyzetű,
cigánytelep, testi-szellemi-erkölcsi körülmények,

 

(

family protection, child protection, children's rights ,
quality of life, right to life , at birth the life chances of disadvantaged ,
Roma settlement , physical , intellectual and moral conditions ,)

 

A Magyar Alkotmány
16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit.


67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.


70/J. § A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni


ENSZ Gyerekjogi Egyezmény
1989.nov. 20. elfogadás

“a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, "

18. a szülők felelőssége a gyermek felnevelése, 
19. védelem az erőszakkal, a bántalmazással szemben, jelzőrendszer, kezelés

24. lehető legjobb egészségi állapothoz való jog,
26. szociális biztonsághoz való jog
34. nemi kizsákmányolással szembeni védelem
35. gyermekkereskedelemmel szembeni védelem

 

Áttekintés:

http://www.youtube.com/channel/UCelT-4g2aY4RAuwKQvLxn_w/videos