Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

Egy nagy blöff a globális felmelegedés" - első válaszok

| 2009-12-22 | admin |

 

Kedveseim!

Gyula híre  sajnos nem annyira pozitív. Szeretném számokkal
megmutatni, hogy mit is jelent ez: 1 bar nyomás növekedés 10m-es
vízoszlopnak felel meg. 50 bar nyomás 500 m-es vízoszlopnak. Vagyis a
teljes kontinentális talapzaton felszabadulóban van a metánhidrát.
Ennek mennyiségét kb. 450 milliárd tonnára becsűlik. A baj az, hogy a
metán (CH4) üvegházhatása 24-szerese a CO2-nek. Most a légkörben kb.
760 milliárd tonna CO2 van, és évente mintegy 20milliárd tonnával nő..
Ha a metán kiszabadúl, és erre már vannak mérési eredmények, akkor ez
az üvegházhatás mintegy megtízszereződését jelenti pár év alatt.
Próbálom egyszerűen leírni: Ha nő az üvegházhatás akkor nő a légkör
energia tartalma. Ennek fizikailag két következménye lehet, ami az
alábbi három :-)

1  Nő a hőmérséklet (melegedés)
2. Nő a légkör mozgási emergiája (viharok)
3  Mindkettő

(A jelenlegi modellek a hőmérsékletemelkedésre koncentrálnak.)  Sajnos
a második verzió sokkal rosszabb, ugyanis 1 C hőmérséklet növekedésnek
v=160 km/h szél sebesség felel meg. Vagyis ha nem nő a hőmérséklet,
akkor a légkör globális áramlása gyorsúl fel Celsius fokonként 160
km/h-val. Valami ehhez hasonló történhet a Vénusz légkörében, ahol
állítólag  450-km/h szeleket is mérnek.
(Pár egyszerű összefüggés azoknak akik még emlékeznek a középiskolai
fizikára: E=cmT=1/2 mv2  amiből    2cT=v2, ahol, c=1000J/kgC a levegő
fajhője).

Valószínű, hogy nem tisztán az egyik, vagy másik hatás következik be,
hanem ennek eddig ismeretlen keveréke. A különböző modellek különböző
eredményeket adnak, de az eneregia megmaradását senki nem vonja
kétségbe.
Amennyiben a 2. hatás lesz az erősebb jobb ha elkezdtek kiköltözni a
nagyablakos, cseréptetős házakból, mert azokat egyetlen iilyen vihar
lakhatatlanná teszi.

Bocsi, de bölcsebb ha realisták vagyunk.

MOST MÉG MINDEN SZÉP ÉS JÓ!

Áldott karácsonyt!
Üdv
Pali

 

*

 

  Jó hírem van. Találtam egy jó anyagot metánhidrát ügyben. Röviden a lényeg:

 

  A metánhidrát az óceánok mélyén nagy mennyiségben halmozódik fel a hatalmas
  nyomáson, és bár "kis" nyomáson (1-50 bar között) a szilárd halmazállapot
  kb. nulla Celsius fokon jön létre, ami fenyegtőnek látszik, megnyugtató
  azonban, hogy kb. 50 bar-nál a fázisátmenet hőmérséklete fokozatosan nőni
  kezd, és tízezer bar-nál már csak 50 Celsius foknál lép ki a metán a vízkötésből.

  Ez azt jelenti, hogy a globális felmelegedés jelenlegi szakaszában nem, vagy
  csak kismértékben (a sekélytengerek medréből) kell számolnunk azzal, hogy a
  metánhidrát nagy mennyiségben feszabadul a tengerek fenekéről.

  A mellékelt helyen egy nagyon jó disszertáció olvasható, sajnos csak
  németül: http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2004/klapproth/klapproth.pdf

  A 41. oldalon látható a metánhidrát fázisdiagramja különböző nyomásokon és
  hőmérsékleteken. A 42. oldalon pedig a széndioxid-hidrát fázisdiagramja
  látszik.Ezekről az abrákról minden lényeges információ leolvasható.

  Üdv mindenkinek

  Korom Gyula

 

 

*

 

 

Előrebocsájtom, hogy nincs egyértelmű véleményem a globális
  felmelegedésről, annak várható következmnényeiről se rövid, se hosszú távon.
  Sejtéseim és félelmeim vannak.
   Az eddigi levelezésekben az zavar a leginkább, hogy ahelyett, hogy átfogó
  elemzést próbálnának adni a hozzászólók, vagy legalább  szerényen az egyéni
  véleményüket írták volna le azzal, hogy nem ismerik a részletes adatokat,
  csak így érrik valószínűnek, ki finomabban, ki durvábban egyes hozászólók
szakmai felkészültségét és képességeit bírálták, és azzal vagdalkóztak, hogy
  a hivatalos szakma egyik vagy másik fő áramlatának álláspontja más. Ez nem
  vezet sehova, csak az ellentétes érzelmek, az ellenszenvek kiéleződéséhez
  vezetnek. Ha ez a cél, akkor értem, de engem ez nem érdekel, sőt,
  kifejezetten ellenszenves viselkedésnek tartom, és aki így viszonyul bármely
  problémához, annak a véleményét eleve kétségesnek tartom, kisiskolás
  leckevisszamondó az ilyen. Igazatok van, hogy ez a bekezdés is egyéni
  viselkedésekről szóló kritika, de nem egy konkrét személyre tüzelek, hanem a
  jelenségre.

   Molnár. R. Pali hozzászólását tartom eddig a legszínvonalasabbnak, és
  legelfogulatlanabbnak.

   A lényegre térve.

   A Föld pillanatnyilag kétségevonhatatlanul, mérésekkel kimutatható
  globális felmelegedési tendenciája - úgy tűnik - alapvetően három lehetséges
  okra vezethető vissza. Ezek:
     1.. A Föld kb. 4,5 milliárd éves történetében igen sok esetben voltak
  globális lehűlések és globális felmelegedések, amelyek mértéke és időtartama
  igen változatos volt. Közhely, hogy jelenleg egy kis jégkorszak végén élünk,
  amelyre az a jellemző, hogy lassú, fokozatos femelegedés zajlik. Ez a
  jelenség független attól, hogy az emésztésük során metánt termelő kérődzők,
  az ipart teremtő ember, és bármilyen más élőlény léte és tevékenysége milyen
  és mekkora.
     2.. A Föld magjában végbemenő folyamatok a földtörténet folyamán
  periodikusan a mag, illetve a köpeny egy körülírt részének intenzív
  felmelegedését okozták. A tengerfenék alatt ezek a felmelegedési folyamatok
  oda vezethetnek, hogy a nulla Celsius fok körüli hőmérsékletű tengerfenék
  alatt közvetlenül felhalmozódott, ezen az alacsony hőmérdékleten szilárd
  halmazállapotú metánhidrát lassan kezd felmelegedni, és pár fokos melegedést
  követően a vízzel szilárd vegyületet alkotó anyag felbomlik, kiszabadul a
  metán, és a légkörbe kerülve kifejti a széndioxidnál sokkal erőteljesebb
  üvegház-hatását. A paleontológia mai hivatalos álláspontja szerint fajok
  tömeges kihalását is okozta ez a mechanizmus több ízben a földtörténet
  folyamán. Ezt a jelenséget elméletileg nem csak a föld belsejéből származó
  hő válthatja ki, hanem bizony a légkör és a tengervíz felmelegedése is.
  Sajnos nem találkoztam eddig olyan elemzéssel, amely kimutatná, hogy a
  tengefenék milyen hőmérsékleténél várható tömeges metánfelszabadulás a
  sziárd metánhidrátból. Ez lehet a legnagyobb veszély, és nem az, hogy a
  sarki jég elolvadásával esetleg eltűnik néhány sziget és nagyváros. A lassú,
  fokozatos felmelegedés a hirtelen metán-felszabadulás következtében igen
  gyorsan átbillenhet, az időjárás változása rohamos elsivatagodáshoz
  vezethet, a légkör oxigén szintje a kipusztult növények miatt nem tud
  pótlódni, tűzvészek, a Föld mélyéről feltörő metán öngyulladása növeli az
  oxigén hiányát. Amikor a lassú felmelegedés hirtelen felgyorsul. már nincs
  mit tenni, ezek a folyamatok nagy valószínűséggel feltartóztathatatlanul
  haladnak előre, akkor is, ha minden közlekedési eszközt és a teljes ipart
  leállítjuk, és állatbőrökben öltözve vészeljük át a hidegebb éjszakákat.
     3.. Az emberi tevékenység (kiterjedt szarvasmarha-tenyésztés,

 közlekedés, ipari energiafelhasználás, fűtés, erdőirtások, stb.
  következtében erőteljesebben használódik és kevésbé pótlódik a légkör
  oxigénje, növekszik a CO2 szint, ami az üvegházhatáson keresztül
  gyorsíthatja a globális felmelegedési folyamatot.
   Természetesen vannak a globális felmelegedés sebességét csökkentő tényezők
 is, amelyeket szintén figyelembe kell venni. Zágoni Miklós nem tett mást,
 mint ezeket a tényezőket kereste és kutatta, és igen helyesen rámutatott
  arra, hogy a felmelegedés ütemének prognosztizálása során figyelembe kell
  venni a lassító, öngyógyító tényezőket is, aminek következtében a nagyon
  sötét előrejelzéseket kissé mérsékelni lehet. Viszont az a cím, amelyet nem
  biztos, hogy Zágoni Miklós biggyesztett oda hanem az újságíró, nevezetesen
  hogy "Egy nagy blöff a globális felmelegedés!", valóban vérlázító!

   Nem látom tisztán, hogy mi lenne akkor, ha a globális felmelegedés fent
  említett hirtelen felgyorsulási pontjától való rettegés okán leállítanánk
  minden modern emberi tevékenységet és visszamennénk a középkorig, akkor
  valóban meg lehetne-e akadályozni azt, hogy valaha is elérjük ezt a kritikus
  pontot, a folyamatok megfordíthatatlanságát. Nem tudom! Érzésem szerint az
  emberi tevékenység - bár biztosan hozzájárul ahhoz, hogy a felmelegedés
  előreheladjon -  mégis a Föld saját természetéből adódó felmelegedést, a
  jégkorszak fokozatos eltűnését érezem a meghatározónak. Lehet azonban, hogy
  nincs igazam. Sokan hiszik úgy, hogy az ipar és a közlekedés megfelelő
  korlátozásával a felmelegedés megállítható lenne. Ezt én nagyon kétségesnek
  érzem.

   Ugyanakkor bizonyosnak látszik előttem, hogy jelenleg vakrepülésben
  vagyunk! Fogalmunk sincs arról, hogy mi zajlik, és miért. Azt sem tudjuk,
  hol van a kritikus pont. Mindenesetre a Föld története során sok
  felmelegedési periódus volt, és a legtöbb nem okozott globális katasztrófát.
  Lehet, hogy ha drasztikusan viszafogjuk az ipari és gazdasági fogyasztás
  egyébként is teljesen értelmetlen részeit, akkor megelőzhető lenne az, hogy
  valaha is elérjük a kritikus pontot. Addig is, amíg nem tudjuk biztosan,
  hogy hol van ez a pont, és mekkora súlya van a felmelegedésben az emberi
  tevékenységnek, az a kötelességünk, hogy mindent megtegyünk a további
  erdőirtások, és a káros emissziók lehető legnagyobb mértékű
  visszafejlesztése érdekében. Vigyázat azonban, mert ennek ára van, ha ész
  nélkül csináljuk! Egy ilyen hatás többek között a munkanélküliség
  növekedése. Az emberiség pénzügyi, mezőgazdasági, ipari, technológiai
  fejlődését megakadályozni nem lehet és nem is szabad, annyi azonban
  bizonyos, hogy napjainkban ezek igen rossz irányt vettek, és mindent meg
  kellene tennünk annak érdekében, hogy valóban ökológiai és szociális
  értelemben is tartósan fenntartható fejlődés irányába tereljük a
  folyamatokat, ami a globális nagytőke szigorú korlátozásai nélkül nem megy.
  A globális nagytőkét pedig kizárólag jól megfogalmazott nemzeti
  Alkotmányokkal lehet korlátozni (Lásd például az ECHO TV Civil Akadémia
  előadását a Szent Korona Tanról).

   Összességében átérzem Hetesi Zsolt aggodalmait és szándékait, egyet is
  értek velük, de az Isten szerelmére, ne ilyen szűk mezsgyéken haladva, és
  főként ne ebben a stílusban!

   Sajnos olyan átfogó, összefoglaló tudományos kutatást és elemzést, amely a
  fenti tényezőket egymással összefüggően és átfogóan vizsgálta, elemezte
  volna, még nem találkoztam. Valószínűen azért, mert nincs elég objektív adat
  ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat kellő alapossággal meg lehessen ítélni.
  Azonban ez lehet az én hibám is, ha valaki mégis tudna ilyen
  tanulmány(ok)ról, kérem írja meg, hálás lennék érte.
   Üdv mindenkinek,

   Áldott, békés Karácsonyt és BUÉK Nektek szeretettel

 

 

*

 

 

Hetesiről csak annyit, hogy nem csak az ATV-n nyilatkozott, hanem
  előadást tartott pl Verőcén a Magyar Szigeten, vagy a Magyarok Találkozóján
  is.. Neki teljesen mindegy, hogy bal vagy jobb, mert itt nem ez a lényeg!
      Én ugyan szakember nem vagyok, de az a tény, "hogy ilyen óriási
  mennyiségű emlőst még nem hordott a Földanya a hátán mint most.." Ez már
  önmagában feltételezi szerintem, hogy a tevékenységünk óriási hatással van a
  klímára!  Andris

 

 

*

 

 

  Várunk még véleményeket! Rajta fiúk!

  Palinak hiszek, Hetesit inkább megélhetési riogatónak tartom, aki
  mélyen lenézi a fizikus diplomával nem rendelkezőket (neki sem fizikusi,
  hanem csillagászi oklevele van), ő inkább a h1n1-gyel rémisztgető
  falus-székely duóra emlékeztet. Bár inkább neki adok igazat én is, mert a
  stílustól függetleníteni kell a tudást.

  De egy ATv-s interjú már csak a megjelenés helye miatt sem hiteles.

  Ezért fontos, mit mondtok Ti. Köztetek jó néhány szakember is akad,
  lényeglátó meg aztán egészen sok!

   A.

 

 

*

 

 

  A modell valóban érdekes, de messze nem azt jelenti, hogy nem lesz
  változás, csupán azt, hogy a melegedés nem szalad el. De hogy ne legyen az
  élet fenékig tejfel, ezzel szemben megváltozhatnak az égövek, vagyis a
  csapadék és szélviszonyok. Sőt ezek még jobban változnak az új modell
  szerint, mint a régi szerint. A klímaváltozással nem az volt a baj, hogy egy
  kicsit melegebb lesz, hanem az, hogy úgy megváltozhat az időjárás, hogy
  ettől összeomlik a mezőgazdaság (nem lesz mit zabálni.) Illetve olyan
  viharok jöhetnek, amik tönkreteszik az épületeket és az elektromos
  hálózatot. (Ehhez adalék, hogy a szélturbinákat Németországban eddig 190
  km-es maximális szélsebességre tervezték. Idei évtől kezdve 250-re! - A.)

  Ha nem lesz mit zabálni, akkor már csak idő kérdése, hogy a Ruandai
  viszonyok máshol is kialakuljanak.

   Üdv

   Pali

 

 

 

*

 

 

Dr Hetesi Zsolt véleménye;
  http://ffek.hu/blog/hetesi_zsolt/megint_szenzacio_nem_is_tehetunk_klimavaltozasrol_allitja_zagoni_miklos   "Tegnap olvastam a  Magyar Nemzetben, hogy a sokáig az
  éghajlatváltozást elfogadó, veszélyeit ismertető Zágoni Miklós fordulatot
  vett. A Magyar Nemzet Online írta:

   "Zágoni Miklós: A szóban forgó tanulmány bebizonyítja (azaz nem csupán
  állítja, hanem adatolja, dokumentálja, kiszámolja, levezeti), hogy az
  üvegház-hőmérséklet nem lehet se több, se kevesebb, mint ez a bizonyos 33
  fokos érték. A föld légköre, amely szabad felszínű óceánokkal és laza,
  szakadozott felhőborítással jellemezhető, e két feltétel segítségével
  megoldja, hogy az üvegházhatása állandó és egyensúlyi érték legyen. "

   Azaz tömören szólva: pöfékelhetünk, amennyit akarunk, a légkör
  ellensúlyozza majd, nem is tehetünk az üvegházhatásról. A "szóban forgó
  tanulmány" Dr. Miskolczi Ferenc cikke mely az Időjárás c. magyar
  meteorológiai lapban jelent meg.

   Vettem magamnak a fáradságot, hogy beleolvassak a cikkbe, és
  megdöbbentem. Nem vagyok jártas a légkör fizikájában, de az első pár
  feltevésben volt 3 olyan hiba, amit egy harmadéves fizikushallgató sem
  követne el, főképp nem a tárgyban kutatva.

   1. A légkörről a szerző felteszi, hogy termikus egyensúlyban van. A
  termikus egyensúly csak lokálisan tehető fel a légkörre. Lokális termikus
  egyensúlyt tesz fel, megtaláltam a cikkben egy pontosabb megfogalmazást
  (2009-12-11)

   2. A viriáltétel használata számomra kérdéses módon történik. (Ezt
  továbbra is tartom.)

   3. A Kirchhoff-törvény használata hibás, a törvény meg nem értésén
  alapul. Ezt talán el tudom magyarázni értelmesen. Miskolczi azt teszi fel,
  hogy a földfelszín fele menő hosszúhullámú sugárzás (azaz hősugárzás)
  egyenlő a felszínről felfele menő és a légkörben elnyelt hősugárzással, a
  Kirchhoff-törvény szerint, mondja Miskolczi. Ki=Be röviden.

   De: a) a Kircchoff-törvény nem állít ilyet termikus egyensúlyban lévő
  rendszerekről, csak azt, hogy az ilyen rendszerekre az emisszivitás (ami egy
  tulajdonsága a kibocsátásnak és nem maga a kibocsátás), megegyezik az
  elnyelőképességgel (de nem magával az elnyeléssel); b) Miskolczi feltevése a
  légkör tetején biztosan nem teljesülne. Hiszen kifele a légkör tetején
  távozik a földről kisugárzott és a légkörben be nem fogott hősugárzás, de a
  légkör fölött már nincs semmi ezt befogná és visszaküldené, hogy a Ki=Be
  teljesüljön.

  Sajnos az olvasónak be kell érni ennyivel, illetve a mélyebb
  megértéshez egyetemi fizika ismeretek szükségesek. Mindenesetre nyugalom,
  nem dőlt le egy hamis mítosz. Ettől a cikktől biztos nem. Más is így
  gondolhatja, mert a cikket eddig egy komoly folyóirat szerzője sem idézi.

   A félreértés elkerülése végett, itt most nem azt cáfoltuk, hogy
  esetleges szabályozó ciklusok miatt már nem lehetséges további felmelegedés.
  Lehet, hogy ez az állítás igaz. De a belinkelt cikk ezt nem bizonyítja be,
  nem valódi tudományos értékű írás, nem szabad rá hivatkozni, mint
  tudományra. Zágoni Miklóson csodálkozom.

   Azt hiszem egy kis módosítással élek. Sokan vitatják, amit a cikk
  állít, leginkább a Kirchhoff-törvény és a viriáltétel miatt, kis google
  keresés segített abban, hogy megtudjam, mások mit gondolnak erről. A szerző
  nem válaszolt az ellenvetésekre... (nem nekem, másoknak). A "nem valódi
  tudományos értékű írás"-t elég erősnek tartom, és nem is tisztem
  eldönteni... A tudományos élet mindenesetre nem hivatkozza, bízzunk meg
  bennük is kissé. (2009-12-11)

       Hetesi Zsolt

 

 

*

 

 

Ilyet sem láttatok még tőlem! Hogy innét érkezzen az idézet.

De a lényegéhez mit szóltok, az nagyon érdekelne!

A.

 

 

*

 

 

Kedves Hölgyem/Uram!

Az Ön egyik ismerőse egy ATV Online hírt ajánl figyelmébe, az alábbi üzenettel:
No most akkor szabad szénerőművet építeni vagy nem szabad?!!!!!!!!!!!!

Jó szerencsét!

"Egy nagy blöff a globális felmelegedés"
Mondja Zágoni Miklós fizikus, klímakutató a HETEK-nek adott interjújában.

A folytatáshoz kattintson ide :

http://atv.hu/hircentrum/091214__egy_nagy_bloff_a_globalis_felmelegedes_.html

 

 

*

 

 

  2009. 12. 14. 16:03

  "Egy nagy blöff a globális felmelegedés"
  Mondja Zágoni Miklós fizikus, klímakutató a HETEK-nek adott
  interjújában.

  Öt évvel ezelőtt 2050-re globális káoszt prognosztizált lapunknak
  adott interjújában. Ma is ezek a várakozásai?

  Akkoriban még nem voltak ismeretesek az új egyensúlyi adatok és
  egyenletek. A legújabb megfigyelési eredmények tükrében sokkal
  megnyugtatóbbnak tűnik a helyzet.

  Tisztázzuk az alapkérdést! Van globális felmelegedés, vagy nincs? Ha
  van, gyorsul vagy lassul?

  Az elmúlt száz évben hivatalosan körülbelül háromnegyed fok melegedést
  diagnosztizáltak, de az újabban napvilágra került adatok szerint úgy tűnik,
  mesterségesen eltúlozták az eredményt. Valószínűbb, hogy 0,6 foknál nagyobb
  eltérés nem történt, márpedig az földtörténeti szempontból még nem
  rendkívüli. Azt viszont biztosan állíthatjuk, hogy noha a melegedést
  előidézni képes kibocsátások tényleg gyorsulnak, maga a felmelegedés üteme
  nem, sőt az elmúlt tizenegy év inkább stabil, vagy csökkenő hőmérsékleti
  trendet mutat.

   A jövő miatt aggódók állandó hivatkozási alapja, hogy a Föld
  lakosságának széndioxid kibocsátása oly' mértékben erősíti fel az
  üvegházhatást, hogy az a sarkköri jég olvadásához, végső soron pedig
  globális katasztrófához vezet. A valóságban mekkora szerepe van az emberi
  tényezőnek a klímaváltozás folyamatában?

   Régebben úgy gondolták, hogy meghatározó, ma már azonban
  bizonyítottnak tekinthető, hogy a természet sokkal nagyobb mértékben
  egyensúlyozza ki az emberi behatást, mint eddig gondoltuk. Az emberiség az
  elmúlt száz évben egyharmadával növelte a széndioxid kibocsátását. Annak
  ellenére, hogy ez egy megdöbbentő számadat, önmagában még kevés annak
  megállapításához, hogy az ennek nyomán beinduló folyamtok mibe torkollnak. A
  klímatudósoknak tehát nem volna szabad semmilyen elhamarkodott kijelentést
  tenniük csak azért, hogy a politika és a közvélemény igényeit kielégítsék.

  Igaz, hogy a szakma közelmúltig egységes vélekedéseit egy magyar tudós
  felfedezése zavarta meg?

   Konkrétan egy magyar fizikus, dr. Miskolczi Ferenc, az Országos
  Meteorológiai Szolgálat légköri sugárzási osztályának korábbi vezetője, a
  NASA műholdas légköri adatbázisának elemzése során fedezett fel olyan
  összefüggéseket, melyekből új energetikai egyensúly egyenleteket vezetett
  le. Megállapításai komoly vihart kavartak szakmai körökben, hiszen a
  klímaprobléma főáramú nézeteit kérdőjelezte meg.
  Először 2001-ben, utoljára 2007-ben publikálta következtetéseit,
  miszerint a nem zárt felhőborítású, Föld típusú légkörök igenis képesek
  egyensúlyi üvegházhatást fenntartani. Azt kell mondanunk, hogy a -
  szén-dioxid, por, korom stb. - kibocsátásaink nem növelték számottevően az
  üvegházhatást, miközben a klíma folyamatosan változott. Az óceánok irdatlan
  vízfelszínéről elpárolgó vízgáz segítségével ugyanis a rendszer simán
  visszaszabályozza a megnövekedett üvegházhatású gáz kibocsátást a vízkörzési
  cikluson keresztül. Ez az álláspont nem "visszalépés" korábbi ismereteinkhez
  képest, hanem a tudomány legnormálisabb menete, egy lépés előre. Már
  elnézést a hasonlatért, de Galilei sem "szkeptikus" volt Arisztotelésszel
  szemben, hanem egyszerűen megcáfolta.

  A koppenhágai klímacsúcs résztvevőinek többsége maximálisan nem
  értenek egyet ezzel a teóriával. Van közérthető magyarázat arra, hogy ez a
  visszaszabályozás hogyan is működik, hogyan jön létre az egyensúlyi helyzet?

  Az üvegházhatás egyensúlyát két ellentétes fizikai folyamat tartja
  fenn. Az egyik a leghatékonyabb hűlés elve, melyet minden meleg testnek
  követnie kell, amely egy hidegebb környezetben van. A Föld és a világűr
  viszonya is ilyen: bolygónk forró kályha egy hideg szobában. A másik a
  hűlést megvalósító párolgási folyamatban szereplő vízpára üvegházhatása. A
  vízgőz eme két ellentétes szerepe, feltételezéseink szerint már az emberiség
  kibocsátásai előtt, valamikor régen beállította az üvegházhatás egyensúlyát,
  és fenn is tartja ezt az értéket.

   A brit klimatológusok nemrég napvilágot látott egyetemi levelezései
  erősen megkérdőjelezik a klímacsúcsra készített számadatok hitelességét.
  Elképzelhető, hogy a tudományágban anyagilag érdekelt szakemberek
  manipulálják az adatokat?

  Ez a történet legsötétebb oldala. A híradásokból úgy tűnik, hogy ezek
  a kutatók valóban nagy pénzekhez jutottak, ezért el akarták titkolni a saját
  álláspontjukkal ellentétes adatokat. Többmilliárd forint nagyságrendről van
  szó.

  atv.hu/HETEK


       Üdvözlettel,
       ATV
       http://atv.hu/