Ingyenes regisztráció

Üdvözöljüka KAPU világában!

Üzenőfal

Faliújság

Diafilm

Humor

Receptek

Olvasnivaló

Honlapunk vendégei

Olvasható könyveink

Kirakat

Könyveink

Filmjeink

A Rothschild Ház története

| 2015-02-02 | admin |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Rothschild ház története

 

Előadó: Mireisz Tibor

 

A Rothschild család története.

 

„Pénz az isten, és a Rothschildok az ő prófétái.” /Heine/

 

A Rothschild - család igen régóta uralja a világot, amit a mai előadásunkban kronológiai sorrendben felfedünk és bizonyítunk.

A család elárulta a Tóra alapelveit azzal, hogy megalapította/létrehozta a cionizmust, s ezzel súlyos szenvedéseket okoz világszerte.

Megpróbáljuk ma este kicsit nyomon követni ennek a szerteágazó családnak meglehetősen elzárkózott tagjait és cselekedeteiket a teljesség igénye nélkül.

Természetesen nem általánosítunk és így nem kiálltunk ki bűnösnek mindenkit akit Rothschildnek hívnak, de a tények tükrében rámutatunk a bűnös részükre,  akik jelentős részét már nem is Rothschildnek hívnak, de  mégis kimutatható, hogy akik a mai Egyesült államokat, a Brit királyságot, Izraelt, az Európai Uniót  irányítják azok egyértelműen Rotschildok.

Nem fognak újdonságokat hallani, a ma felsorolt adatok fellelhetőek az irodalomban, a világhálón és láthatóak az élet területén.

 

Azé a hatalom, aki birtokolja a pénzkibocsátás jogát. A dollárt kibocsátó FED fő részvényese a Rothschild család, ugyan így az angol fontot kibocsátó Bank of England is az ő befolyásuk alatt van. Az Európai Központi Bank pedig a Rothschild család szülőhelyén van. Ezek a bankok mind függetlenek az ottani adófizetőktől, és azok választott képviselőitől.

 

A Rothschild család tagjainak nincs saját vagyona, mindent a Family Trust nevezetű adómentes alapítványba gyűjtenek, azaz jövedelmeik után nem fizetnek adót. Egy 1800-as évek végén készített kimutatás szerint, akkor ők birtokolták a világ vagyonának a felét. Azóta pedig volt több nagy bevételt hozó üzletük, úgymint pl.az I. és a II. Világháború.

A Rothschild család feje általában a legidősebb férfitag. Napjainkban tudomásom szerint a család feje Lord Jacob Rothschild. Ő nyilatkozta „A világ titkos urai: Rothschildok” című dokumentumfilmben: Életét két dolog irányítja, felelősség zsidó vallása, illetve zsidó népe iránt.

 

Szakértők 1997-es becslése szerint a Rothschild család közös vagyona eléri 491409 000 milliárd $-t. 1997 - n az USA - ban forgalomban lévő pénz mennyisége 5200 milliárd $, az USA adóssága 5400 milliárd $, az USA GDP-je 8030 milliárd $.

 

A világhatalom lényeges elemei, hogy ami véd azt Izrael fiainak követni kell, de mindenki másnak meg kell tiltani. Az élet minden területén a kettős mércét alkalmazzák. 1953-tól az Izraeli parlament tiltja  a zsidók és nem zsidók közötti házasságot. Megosztani és uralkodni a jelszó évszázadok óta.A Rothschild ház úgy építette fel háttérhatalmát, gogy a politika terén szinte soha nem láthatóak, de a háttérből megvett politikusokon keresztül irányítanak.

A Rothschildok által támogatott és létrehozott cionista mozgalom alapelveit Teodor Herzl rakta le aki az első bázeli konferencián az alábbiakat mondta: "Egy nép vagyunk! (nem vallás???) Nem amerikai, nem szovjet, zsidók! Csak zsidók! Itt nincs másság, kavarodás, multikultúra!  Az a gojoknak van kitalálva. Itt a cionistáknál rendnek kell lenni."

Elveik alapján:

- Mindenhová beépülni és belülről átalakítani, ha lehet vezetni.

- Beépülni az egyházakba, azokat részben szétforgácsolni, átalakítani, megújítani. Részben cionista bibliamagyarázatokat elterjeszteni. vétségi zsidó bűnöket erénnyé nemesíteni.A bibliafordításoknál átírni.

. Szabadkőműves és egyéb titkos társaságok működtetése, melyen keresztül a megfelelő személyek helyzetbe és pozíciókba hozása, a döntéshozó szervezetek befolyásolása.

- A társadalmi szervezetek működtetésénél, a régi értékek devalválása, lejáratása, általános társadalmi zűrzavar teremtése, újításnak álcázott (szigorúan a gojoknak) primitív szellemi kavarodás kialakítása, másság, deformációk elfogadtatása.

Természetesen a saját köreikben ilyen nincs, a rabbiknál nincs demokrácia, csak szigorú hagyománytisztelet. A kettős mérce a Talmud parancsa!

 

Nézzünk tehát bele taxatíven a megelőző 270 éven keresztül, hogy tudott felépülni egy olyan magánbirodalom , egy pénzügyi oligarchia, mely ma a világot működtető kormányok mögötti második, de valójában a világ első irányító nagyhatalma, mely világkormányzásra és egy új tirandusi elmélet megvalósítására tör.

 

 

1743. Mayer Amschel Bauer megszületik Frankfurtban. Apja, Moses Amschel Bauer frankfurti uzsorás,/1715.-ben  Frankfurt 415 zsidó családból 109 uzsorás/ és egy számvevőház tulajdonosa. A kapuja fölé zöld később fia vörös jelet (cégért) (Roth-schild)tesz. A jel egy hatágú csillag, ami geometrikailag és numerológiailag is a 666 -os számot jelképezi. A 666 a vadállat, az antikrisztus száma(jel.13.18)., mely borzalmas megnyilvánulása a sátáni erőszaknak emberi alakban. A "bűn emberének száma", ahogy Szent Pál nevezi az antikrisztust.

Választott jelképe két évszázaddal később Rothschild utasításra az Izraeli zászlón is megjelenik. Ez zsidó körökben is vitát váltott ki, hiszen ez a jel nem ősi zsidó jelkép. Természetesen sok vita nem lehetett, hiszen Izrael állam létrejötte egy Rothschild vállalkozás része, melyet egészében ők finanszíroztak.

 

1753. Megszületik Gutele Schnaper (Mayer jövendőbeli felesége)

 

1760. Az 1760-as évek során Hannoverbe utazott, ahol egy, az Oppenheimer család tulajdonában lévő bankban kapott állást. Munkája során ismeretséget kötött Von Estorff tábornokkal, akinek kedvezményes áron szerzett be értékes érméket és ékszereket. Apja halála után visszaköltözik Frankfurtba, hogy átvegye az üzletét. Felismeri a vörös jel fontosságát és a 666-ot jelképező szimbólum hatására Bauer-ről Rothchild-ra változtatja a nevét. (A Rot = vörös - németül-, Schild = cégér, pajzs).

 

A szívesség hamar megtérült. Von Estorff tábornok bemutatta Rotschildot William von Hanau hercegnek, aki szintén szívesen fogadta a felajánlott értékeket, bár hatalmas vagyona volt katonakölcsönzésből. Rotschild megállapodást kötött a herceggel, aki a haszonból való részesedésért cserébe újabb kuncsaftokat szerzett Rotschildnak a királyi udvaron belül. Együttműködésük virágzó lett.

 

1769. William von Hanau herceg saját nevével vállalt garanciát Rotschild ügyleteiért. Hanaui Vilmos herceg korona udvari szállítója (ügynöke) lesz, és erről kiváltság levelet kap. A herceg engedélyezi számára, hogy üzletére táblát helyezzen a következő szöveggel: "M.A.Rothschild, Őfelsége Hanaui Vilmos herceg udvari szállítója"

 

1770. M.A.Rothchild  vagyonosodik, így megengedheti, hogy megházasodjék, elveszi Gutele Schnaper. Házasságukból később öt fiú, Amschel, Salamon, Nathan, Karlmann (Karl), Jacob (James) és öt lány születik .

 

Megkezdi az Illuminátus rend tervezését és felkéri Adam Weishauptot, legyen segítségére a szervezésben és kibontakoztatásban.

 

1773.Megszületik Amschel Mayer Rothschild.

 

1774.Megszületik Salomon Mayer Rothschild.

 

1775. 1. Az angolok németeket vesznek katonának az amerikai szabadságharc leveréséhez. Frigyes waldecki herceg 1225 embert adott el abból 505 jött vissza, Alexander ansbachi őrgróf 1650 embert adott el, Anhalt-Zerbst hercege, Frigyes Ágost 1160 embert adott el 300000 tallérért. Hessen Károly gróf első szerződését Velencével kötötte, 1687-ben 1000 gyalogost küldött a törökök ellen, 1702-ben 10500 főt adott el Angliának és Hollandiának, Angliának évenkénti meghatározott mennyiséget szállított, összesen 12000 embert. VIII. Vilmos őrgróf az osztrák örökösödési háború idején II. Györgynek 6000 katonát adott el, az ellenfélnek VII. Károly császárnak is 6000 embert adott el. Az amerikai függetlenségi háború idején összesen 19400 embert adott el az angoloknak, de csak 11900 élte túl. 1776. 12. 25-én az amerikaiak megverték az angolokat Trentonnál, 1950 hesseni közül 1650 esett el a csatában, az angolok minden katonáért fájdalomdíjat fizetett az őrgrófnak, ami 643000 forint nyereséget jelentett neki. 1776-1784 között az angolok 22 millió tallért fizettek a hesseni uralkodóknak a katonákért.

Amikor a hesseni csapatok Poroszországon keresztül keresztülmentek azok megadóztatták, mint a marha szállítmányokat. II. Frigyes őrgrófot a fia IX. Vilmos követte a trónon, aki 4 éven keresztül összesen 12000 embert szállított az angoloknak a tengeren túlra, ezekért évi 675000 birodalmi tallért kapott. A pénzét Rothschildokon keresztül uzsorakamatra kölcsönzi a többi európai uralkodónak. Mikor a herceg Dániának adott kölcsön rajtuk keresztül, mivel nyíltan nem akarta kiuzsorázni a rokonát, a Rothschildok rájöttek hogy nem a közembereknek, hanem uralkodóknak és kormányoknak kell kölcsönt adni, és behajtatni, így a nép azokat fogja utálni, nem pedig őket. A Rothschildok példának okáért államkölcsönt szerveztek valamilyen kormánynak, millió és millió értékben. Mondjuk forintban. Az államkölcsönt százforintos névértékű sorsjegyek kibocsátásával és forgalomba hozatalával helyezték el a nagyközönségnél. De a százforintos névértékű államkölcsön sorsjegyeit ők maguk – mondjuk - kilencvenhat forintért kapták meg, viszont százharminc forinton adták el….A tőke 34%-a tiszta haszon. De a Rothschildok ezzel nem érték be. Ezer és ezer eszköz állott rendelkezésükre, hogy a nagyközösségben ne csupán fölébresszék, hanem fokozzák is a bizalmat az új államkölcsön iránt. A papírosokat ’jónak’ tartották és valóságos harc indult meg, hogy mennél többet szerezzenek meg belőlük azok, akik egyrészt pénzeiket állampapírokban vagy sorsjegyekben óhajtották elhelyezni, másrészt pedig azok, akik további áremelkedés útján akartak nyereséghez jutni. Más, közönséges vállalkozó, vagy spekuláns, beérte volna azzal a harmincnégy százalékkal, amit a Rothschildok egy csapásra nyertek ezen az egy üzleten. De ők nem. Ők vettek, eladtak és ismét vettek ilyen állampapírosokat vagy sorsjegyeket, nyolcszor - tízszer is egymás után és folyton hol emelték, hol leszorították az árakat, olyasformán, hogy ebből a játékból is hatalmas összegű nyereségek ömlöttek pénztáraikba. Hogy ezeknek az állampapírosoknak árát leszorítsák, nemsokára egy újabb államkölcsönnel állottak elő, amelyre nézve ugyan ők még az első kölcsön megkötésénél előre megállapodtak, de amelyről a közönség az utolsó pillanatig semmit sem tudott. Ez által az első államkölcsön papírosainak értéke nagyot csökkent és a Rothschildok most ismét megvásárolták azokat a papírosokat amelyeket előbb ugyancsak ők adtak el. De most jóval olcsóbban vették meg, mint ahogy. És rövid idő múltán ismét jóval drágábban adták el,- miután már mesterségesen jól fölhajtották az árakat……A legeredményesebb tőzsdei üzleteiket azonban mégis csak háborús időkben és nagy politikai események idején csinálták.” /Balla Ignác/Később rájöttek, hogy még jobb, ha ők nyomtatják a nemzeti valutákat.

 

1776. máj. 1. Létrejön az Illuminátus szabadkőműves rend /Adam Weisthaup,/.

 

1. Monarchiák minden tekintélyelvű kormányzati rendszer megdöntése/:Mert egy hosszú ideig hatalommal uralkodó király meg tudja változtatni az uzsora pénzrendszert, nem úgy mint egy rövid időtartamra választott kormányfő vagy miniszterelnök akinek kampányához pénz kell. Úgy hogy eleve csak bérenc kerülhet hatalomra, mint pl. Magyarországon Göncz, aki a kommunisták besúgója volt a Parasztpártban, vagy Mádl aki privatizációs miniszter volt és átadta a magyar vagyont szinte ingyen a Rothschildoknak, vagy Orbán, Clinton, Blair, kiknek Oxfordi tanulmányait Rhodes alapítvány fizette/.

2. Magántulajdon és az örökösödési rend eltörlése / tulajdonnal rendelkező egyén független, nem lehet zsarolni, ezért a cionisták legnagyobb ellensége az önellátó paraszt és kisiparos, irtották is őket rendesen, Ukrajnában Kaganovics 7 millió parasztot éheztetett halálra.

3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása.

4. Család és házasság intézményének felszámolása: A gojok amúgy is csak állatok, az állatok pedig nem házasodnak, és vagyonuk sincs.

5. Mindenféle vallás eltörlése: Az utóbbiakat azért akarják eltörölni, hogy az egyén egyedül maradjon, így könnyebben irányíthatóak, ne legyen támasza a nemzete, se családtagjai, sem pedig a vallása ás hitsorsai. Abban az időben általában három generáció élt együtt és a szétköltöző rokonság is a közelben maradt. Soha annyi magányos ember nem élt még a világon, mint manapság, Franciaország lakosságának 30 % egyedül él.

Adam Weisthaup kikeresztelkedett zsidó, aki jezsuitának állt, majd onnan kicsapták, nőjével abortuszt hajtat végre. Első franciaországi Illuminátus csoportokat Martinez de Pasquales portugál zsidó szervezte meg, beépültek a Grand Orient Nagypáholyba és onnan az egész európai hálózatba. Az Illuminátus rend alapítását ünnepeljük minden év május elsején. Amúgy a mozgalom hamar elhalt volna, ha Rothschild nem támogatta volna pénzügyileg. A szabadkőművesség nem volt más, mint olyan társaságok ahol a rendi Európa tagjai kötetlenebb körülmények között találkozhattak, iparos a főrangú földbirtokos nemessel, papokkal, kereskedőkkel, szabadon beszélhettek eszmékről, művészetekről, a világ jobbításáról. Tagjaik általában rendjük befolyásos tagjai voltak, akik társadalmi rangjukkal, pozíciójukkal, gazdasági befolyásukkal hatni tudtak a politikára, akár még egy államrendet is képesek voltak megdönteni, ezért összejöveteleik titkosak voltak és titoktartási fogadalmat tettek. Az USA alapító atyáinak többsége is szabadkőműves volt Azzal hogy Pasquales 33 fokozatra osztotta be, pont ezt a szabadabb légkört törte meg, és az alsóbb osztályú tagoknak feltétlen engedelmességgel kell tartozniuk a felettük lévőknek. A Wilhemstand-i kongresszus után a zsidó Illuminátusok átvették a többi páholyban is a hatalmat, így a szabadkőművesek tudtukon kívül a zsidó cionista ügyért harcolnak / Cionizmus zsidó világuralom, egy világrend, Cionizmus: zsidó állam Palesztinában. Mihelyst a zsidók feltétlen hatalomra kerültek, egyből betiltották a páholyokat, úgymint 1917 - n Oroszországban vagy Magyarországon, Rákosi idején.

 

1777. Megszületik Nathan Mayer Rothschild.

 

1785. Friedrick Hesse-Cassel meghal,  fia Hanau hercege az utóda a leggazdagabb herceg Európában. Rothchildot apósa, /Wolf Schapper/ bemutatja Carl Buderusnak a herceg üzleti tanácsadójának. Rothschild átköltözik a zöldzászlós házba, ahol a Schiff család a szomszédjuk.

 

 

1788.Megszületik Karlmann (Carl) Mayer Rothschild.

 

1789. júl. 14. A Bastille ostromával a Francia Forradalom elkezdődik. Az üzleti vállalkozás fő pénzügyi támogatója a Mendelsohn család volt, kiknél Rothschild banksegéd volt

 

 

1791. Alexander Hamilton / született Alexander Levine/ segítségével (George Washington kabinetjében működő Rothschild ügynök)megalapítják a Bank of America-t Dokumentum van arról a British Museumban hogy a Rothschildok támogatták pénzzel. Az USA törvényhozása 20 évre szóló engedélyt ad a Bank of America - nak hogy központi bankként működjön, az állam része 20% Amschel Rothchildé 80%.

 

1795. Mayer Amschel Rothchild adója Frankfurtban 20 évig évi 2000 gulden volt, 1795-ben duplázódott, következő évben elérte a 15000 guldent.

 

1796.-ban ifjabb Amschel Mayer Rotschild feleségül vette Eva Hanaut, akivel két évvel később Manchesterbe utazott, hogy apja britanniai textilüzleteit igazgassa. Tevékenységének hála, családja néhány év alatt monopóliumot szerzett a Nagy-Britanniából Európába irányuló textilexport lebonyolítására.

 

 

1798. Nathan Mayer Rothschild elhagyja Frankfurtot és Manchesterbe költözik, ahonnan apja és testvérei segítségével angol szövetet exportál Európába.

Megalakul a M. M. Warburg & C.o. Hamburgban. Warburgok ősei Spanyolországból menekült szafard zsidók voltak.

 

1800.Salomon Mayer Rothschild feleségül veszi Caroline Sternt

 

 

1802. Nathan Rothschild csatlakozik az Emulation Szabadköműves Páholyhoz.

 

1803. Dániának kölcsönre van szüksége, Hanau herceg nem akar nyíltan kölcsönözni, mert rokonok a királlyal így kihagyja a frankfurti Bethmann Brothers és Ruepelle & Harnie bankházakat és az ismeretlen Rothschildokat bízza meg a lebonyolítással. Először adnak kölcsönt államnak. Egyszerűbb az államoknak uzsora kölcsönt adni, mint az embereknek, mert így az állam hajtja be a tartozást és az emberek saját kormányukra neheztelnek nem pedig az uzsorásokra.

Vilmos hesseni őrgróf választófejedelem lett.

 

1804. Nathan átköltözik Manchesterből Londonba. Megházasodik,  felesége Hanna Cohen, Barnett Cohen Levi lánya. aki egy nagyon gazdag Londoni kereskedőnek a lánya és elkezdi Londonba telepíteni érdekeltségeit.

 

 

1806. szept. 21. Kontinentális blokád kihirdetése. A Francia forradalom ideje alatt a Rothschildok árukat csempésznek a Angliából a blokádon keresztül a kontinensre Buderus segítségével. Angliában Nathan, Hamburgban pedig Karl intézi az ügyeket.

 

1806.-ban Napóleon kijelentette: kezd terhére lenni a német uralkodóház. Közölte, hogy ki akarja iktatni a vezetők és uralkodók közül a Hess-Kassel házat. A fenyegetést hallva William von Hanau herceg Németországból Dániába menekült, korabeli öszszegben számolva hárommillió dollárnyi vagyonát pedig barátjánál, id.Mayer Amschel Rotschildnál hagyta megőrzésre. Közben a franciák blokád alá vették az őket Nagy-Britanniától elválasztó csatornát. Ez pedig az áruforgalom akadozását vonta maga után, ami nem tett jót Nathan Rothschild textilüzletének, ezért úgy határozott, hogy inkább a bankszakmában próbál szerencsét, így bankot nyit a londoni New Streeten. Új szakmájában igencsak sikeresnek bizonyult.

 

1808.Megszületik Nathan Mayer Rothschild első fia, Lionel Nathan de Rothschild

 

1809. Metternich külügyminiszter lett. Jobb keze Frederick von Getz.  Getz halála után Salamon Rothschild írta egyik magánlevelében:” Ez az ember igazi barátunk volt. Hatalmas summákba került ugyan nekünk ez a barátság, kevesen hinnék el mekkora summákba, mert ő egyszerűen csak felírta egy kis cédulára, hogy mennyit akar és rögtön meg is kapta a kért összeget.” Így könnyű volt üzleti spekulációkat folytatni.

 

1810. Infláció az Osztrák -Magyar Monarchiában a császár a hessei herceg vagyonát kezelő Rothschildokhoz fordul segítségért. Ők adtak hitelt az angol kincstárnak és Napóleonnak is. Ők beváltható papírpénzt adtak de, a kamatokat aranyban kérték. A háborúhoz pénz kellett, az uzsorára felvett kölcsönt soha nem tudták visszafizetni, így függőségbe kerültek a Rothschildoktól.

 

1810.-re, amikor a két legnagyobb brit bankár, Sir Francis Baring és Abraham Goldsmith – egyes források szerint gyanús körülmények között – meghaltak, így Nathan Rothschild lett a szigetország első számú pénzembere. Ugyanebben az évben, öccse, Salamon Bécsbe utazott és Mayer von Rotschild und Söhne(Sons) néven bankot alapított.

 

1811. márc. 24. James Rothschild megérkezik Párizsba, a francia rendőrség regisztrálta, Grand Duke von Dalberg segítette, aki alacsony kamatozású kölcsönt kapott a Rothschildoktól. Kapcsolat Lagrange tábornokkal, aki hosszú lejáratú kedvező kamatozású kölcsönt kap a Rothschidoktól. Napóleoni háborúk az európai hercegségek Rothchildok segítségével Londonba menek